Gå til indhold

Fire nye initiativer skal forbedre turisters adgang til kollektiv transport

Projektgruppen ”Styrket dialog om turisters anvendelse af den kollektive transport” har offentliggjort en rapport med fire konkrete initiativer, der skal forbedre turisternes adgang.

Tilgængeligheden til den kollektive transport er vigtig for de turister, der besøger Danmark. Men turister i Danmark har blandt andet problemer med at anvende de kollektive transportmidler, blandt andet værktøjer som køreplaner, Rejseplanen og Rejsekortet.

Som et led i regeringens nationale strategi for dansk turisme nedsatte Erhvervsministeriet derfor i oktober 2017 en projektgruppe bestående af Transport- Bygnings- og Boligministeriet og Danske Regioner, der nu sammen lancerer fire konkrete initiativer.

”Det er vigtigt for den fortsatte udvikling af turismen, at den kollektive transport er nem at benytte for turisterne. Jeg synes, det er herligt at se, at det er lykkedes at samle forskellige offentlige aktører om at arbejde sammen for at løse den meget konkrete udfordring, vi har. Min forventning er, at de fire konkrete initiativer hurtigt vil føre til en klar forbedring af turisternes oplevelse af den offentlige transport i Danmark. Det er til gavn for dansk turisme,” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Læs mere:

 

De fire initiativer

  • VisitDenmark udarbejder en samlet og mere udførlig turistinformation om den kollektive transport på hjemmesiden www.visitdenmark.com.

  • Transportselskaberne tager initiativ til at undersøge mulighederne for en udvikling af Rejsekortet, der bl.a. vil medføre nemmere adgang for udenlandske turister til at benytte kortet.

  • Danske Regioner etablerer et ”Turismetransportnetværk” af turismeaktører og transportaktører, der skal sikre fortsat samarbejde om turisters brug af kollektiv transport.

  • Danske Regioner og VisitDenmark tager i fællesskab initiativ til, at det kommende ”turismetransportnetværk” får repræsentation i Turismens Analyseudvalg.


”Det er vigtigt, at turisterne kan rejse ubesværet med den kollektive trafik i Danmark, fordi de sjældent har mulighed for at benytte andre transportmidler, mens de er her. De er afhængige af de kollektive trafiktilbud, og derfor er det afgørende, at de forstår at bruge den kollektive trafik, selvom de hverken forstår sproget, priserne eller systemerne. Det skal være let tilgængeligt at benytte den kollektive trafik for alle i Danmark, også for turister, og derfor glæder jeg mig over det nye samarbejde, siger Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose siger om initiativerne: ”Regionerne arbejder på, at give turisterne gode oplevelser. Mere turisme kan give vækst overalt i landet, og tilfredse turister inspirerer ofte andre rejsende til også at aflægge et besøg. Oplevelsen af vores offentlige transport er en del af turisternes bedømmelse af et feriemål. Derfor ser vi frem til at samle aktørerne bag turismen og den kollektive trafik, så det bliver nemmere for turister at bruge vores busser og tog.”

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Læs mere

Hvis du vil vide mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

En stærk 10-årsplan for psykiatrien kræver ægte vilje til forandring

Regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien er en historisk chance for et ambitiøst løft af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom. Men skal borgere og pårørende for alvor mærke en forskel, skal socialpsykiatrien og dens opgaver standardiseres og styrkes markant, skriver Stephanie Lose og Lars Gaardhøj i Kristeligt Dagblad.

Læs mere

Danmark skal gå forrest på folkesundhed

Sæt turbo på forebyggelse med nye life science-løsninger. Den danske branche har, hvad der skal til. Fælles handling er nødvendig på grund bekymrende udvikling i kroniske sygdomme, skriver Stephanie Lose i en leder i Berlingske Tidende.

Læs mere

Fælles mål om flere gode leveår til danskerne

- Vi vil opfordre til, at life science-strategien kobles tæt til den kommende reform af det danske sundhedsvæsen, og at vi sammen sætter blus under et stærkere offentlig-privat samarbejde på sundhedsområdet, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Læs mere