Regionerne arbejder for at skabe flere praktikpladser

Danmark har brug for flere faglærte, og det kræver flere praktikpladser. Det er en opgave, regionerne naturligvis skal være med til at løfte. Ved seneste opgørelse havde regionerne 16 praktikelever pr. 100 faglærte ansatte. Det er omtrent dobbelt så meget som de øvrige sektorer.

Praktikpladser er en vigtig del af unges erhvervsuddannelse, og derfor er det vigtigt for regionerne og Danske Regioner at være med til at løfte opgaven.

Arbejdsmarkedets parter har i 2016 indgået en seriøs trepartsaftale med det formål at skabe flere praktikpladser. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og regionerne har for nyligt fået de første opgørelser over, hvordan det står til med regionale praktikpladser. De viser, at der er et stykke vej, før regionerne er i mål med at oprette de praktikpladser og ansætte det antal elever, som der bør.

”Det tager vi meget seriøst, for selvfølgelig vil vi være med til at løfte den opgave. Derfor mødtes regionerne allerede i starten af maj for at drøfte, hvordan vi bedst løser de udfordringer, der er forbundet med det her,” siger Anders Kühnau, der er formand for RLTN, og tilføjer, at regionerne heldigvis har indtil årets udgang til at rette op på praktik-balancen, hvor tallene bliver gjort endeligt op.

Måltallet i forskudsopgørelsen er et udtryk for, at alle arbejdsgivere skal medvirke til at løfte trepartens mål om flere praktikpladser. Dermed er måltallet bl.a. udregnet i forhold til det antal elever, som en arbejdsgiver allerede har. Det ses i forhold til antallet af ansatte faglærte på arbejdspladsen. Dvs. har man i forvejen mange elever, får man et højt måltal.

Derfor kommer det heller ikke bag på regionerne, at 17 ud af 18 regionale arbejdspladser endnu ikke lever op til måltallene. For regionerne har altid haft mange praktikelever. Derfor er det også noget sværere at udvide antallet af elever ift., hvis vi ikke havde haft så mange elever i udgangspunktet. Vi påtager os et stort uddannelsesansvar, og vi vil arbejde med at tage endnu flere elever, så vi kan leve op til vores del af trepartsaftalen. 

”Det er vigtigt at understrege, at forskudsopgørelserne ikke er udtryk for, at regionerne ikke gør en hel masse i forvejen. Vi har nemlig allerede mange elever og løfter en stor uddannelsesopgave. Eksempelvis har vi i sammenligning med de øvrige sektorer dobbelt så mange elever i forhold til antal ansatte faglærte. Det kan vi godt være stolte af,” siger Anders Kühnau.
 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere