Regionerne arbejder for at skabe flere praktikpladser

Danmark har brug for flere faglærte, og det kræver flere praktikpladser. Det er en opgave, regionerne naturligvis skal være med til at løfte. Ved seneste opgørelse havde regionerne 16 praktikelever pr. 100 faglærte ansatte. Det er omtrent dobbelt så meget som de øvrige sektorer.

Praktikpladser er en vigtig del af unges erhvervsuddannelse, og derfor er det vigtigt for regionerne og Danske Regioner at være med til at løfte opgaven.

Arbejdsmarkedets parter har i 2016 indgået en seriøs trepartsaftale med det formål at skabe flere praktikpladser. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018, og regionerne har for nyligt fået de første opgørelser over, hvordan det står til med regionale praktikpladser. De viser, at der er et stykke vej, før regionerne er i mål med at oprette de praktikpladser og ansætte det antal elever, som der bør.

”Det tager vi meget seriøst, for selvfølgelig vil vi være med til at løfte den opgave. Derfor mødtes regionerne allerede i starten af maj for at drøfte, hvordan vi bedst løser de udfordringer, der er forbundet med det her,” siger Anders Kühnau, der er formand for RLTN, og tilføjer, at regionerne heldigvis har indtil årets udgang til at rette op på praktik-balancen, hvor tallene bliver gjort endeligt op.

Måltallet i forskudsopgørelsen er et udtryk for, at alle arbejdsgivere skal medvirke til at løfte trepartens mål om flere praktikpladser. Dermed er måltallet bl.a. udregnet i forhold til det antal elever, som en arbejdsgiver allerede har. Det ses i forhold til antallet af ansatte faglærte på arbejdspladsen. Dvs. har man i forvejen mange elever, får man et højt måltal.

Derfor kommer det heller ikke bag på regionerne, at 17 ud af 18 regionale arbejdspladser endnu ikke lever op til måltallene. For regionerne har altid haft mange praktikelever. Derfor er det også noget sværere at udvide antallet af elever ift., hvis vi ikke havde haft så mange elever i udgangspunktet. Vi påtager os et stort uddannelsesansvar, og vi vil arbejde med at tage endnu flere elever, så vi kan leve op til vores del af trepartsaftalen. 

”Det er vigtigt at understrege, at forskudsopgørelserne ikke er udtryk for, at regionerne ikke gør en hel masse i forvejen. Vi har nemlig allerede mange elever og løfter en stor uddannelsesopgave. Eksempelvis har vi i sammenligning med de øvrige sektorer dobbelt så mange elever i forhold til antal ansatte faglærte. Det kan vi godt være stolte af,” siger Anders Kühnau.
 
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Naboer til grusgrave skal kunne få erstatning

Er du nabo til en grusgrav, skal du kunne få kompensation, hvis dit hus falder i værdi - uanset om du vil sælge eller ej. Sådan lyder opfordringen fra Danske Regioner til miljøminister Lea Wermelin. "Det er på tide, at naboer til grusgrave får samme vilkår som naboer til vindmøller og solceller", siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Læs mere

De unge skal godt ind i voksenlivet

Sammen kan vi gøre en stor forskel for unge i hele Danmark, skriver Stephanie Lose i debatindlæg, hvor hun byder Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen som ny børne- og undervisningsminister.

Læs mere

Regioner og gymnasier er enige: Unge skal have lokalt uddannelsestilbud

Danske Regioner og Danske Gymnasier præsenterer en række fælles forslag, som skal sikre, at unge i hele Danmark fortsat har et godt og balanceret gymnasialt tilbud tæt på dem selv. "Hvis ikke vi er opmærksomme og griber ind, kan der blive alt for langt til uddannelsen for unge", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere