Statens penge til erhvervsfremme samler støv

Millioner af kroner fra EU investeres hvert år til gavn for erhvervslivet i alle dele af landet. Midlerne kommer hurtigst i arbejde, når det er regionerne, og ikke staten, der står for opgaven.

”Derfor bør regionerne fortsat spille en væsentlig rolle på erhvervsområdet”, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Hun er skuffet over, at et udvalg lægger op til at centralisere de mange EU-midler.

Tal fra Danske Regioner viser nemlig, at regionerne er hurtigere end staten, når det drejer sig om at få pengene til at arbejde til gavn for nye danske vækst-initiativer: I den nuværende bevillings-periode har regionerne indtil videre givet tilsagn om 53 procent af deres midler, mens staten kun har givet tilsagn om 39 procent af de EU-penge, som staten råder over.

Ny struktur kan skade mulighed for vækst

Folketinget tager snart stilling til en ny struktur på området. Et udvalg, der er nedsat af regeringen, anbefaler, at EU-midlerne centraliseres på statsligt niveau i en national bestyrelse, men det kan ifølge Stephanie Lose blive skadeligt for virksomhederne i Danmark:

”Pengene skal gerne ud at arbejde hurtigt, og det sker i dag, hvor regionerne spiller en aktiv rolle”, siger hun. Stephanie Lose peger på, at partnerskaber og regioners kendskab til styrkepositioner hos virksomheder i deres område, har stor betydning.

Regionerne tættere på erhvervsliv end staten

”Forskellen på regionernes og statens rolle er, at regionerne er ude i landet - tæt på de aktører, der skal samles for at skabe stærke regionale partnerskaber. Vores erhvervsfremme har fingeren på pulsen, og kender erhvervslivets behov for rådgivning og efteruddannelse af medarbejdere”, siger hun.

”Virksomheder i hele Danmark skal have de bedste muligheder for at udvikle deres forretning og øge deres omsætning. Derfor har vi brug for stærke regionale partnerskaber hvor erhvervsliv, videns-institutioner, kommuner og regioner deltager – ikke ”one size fits all-løsninger” fra staten”, siger Stephanie Lose.

Samarbejde med region giver uddannelse og forskning i Sønderborg

Formanden for Danske Regioner nævner et stærkt regionalt partnerskab i sin egen region som eksempel: Virksomhederne Danfoss og Linak har sammen med region, kommune og universitet netop taget første spadestik til en bygning, der skal rumme forskning og en ny ingeniøruddannelse i Sønderborg.

Staten og regionerne har knap tre milliarder kroner fra EU’s strukturfonde til perioden 2014-2023.
Regionerne står for 90 procent af tildelingen, mens statens andel udgør de sidste 10 procent.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Læs mere