Statens penge til erhvervsfremme samler støv

Millioner af kroner fra EU investeres hvert år til gavn for erhvervslivet i alle dele af landet. Midlerne kommer hurtigst i arbejde, når det er regionerne, og ikke staten, der står for opgaven.

”Derfor bør regionerne fortsat spille en væsentlig rolle på erhvervsområdet”, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Hun er skuffet over, at et udvalg lægger op til at centralisere de mange EU-midler.

Tal fra Danske Regioner viser nemlig, at regionerne er hurtigere end staten, når det drejer sig om at få pengene til at arbejde til gavn for nye danske vækst-initiativer: I den nuværende bevillings-periode har regionerne indtil videre givet tilsagn om 53 procent af deres midler, mens staten kun har givet tilsagn om 39 procent af de EU-penge, som staten råder over.

Ny struktur kan skade mulighed for vækst

Folketinget tager snart stilling til en ny struktur på området. Et udvalg, der er nedsat af regeringen, anbefaler, at EU-midlerne centraliseres på statsligt niveau i en national bestyrelse, men det kan ifølge Stephanie Lose blive skadeligt for virksomhederne i Danmark:

”Pengene skal gerne ud at arbejde hurtigt, og det sker i dag, hvor regionerne spiller en aktiv rolle”, siger hun. Stephanie Lose peger på, at partnerskaber og regioners kendskab til styrkepositioner hos virksomheder i deres område, har stor betydning.

Regionerne tættere på erhvervsliv end staten

”Forskellen på regionernes og statens rolle er, at regionerne er ude i landet - tæt på de aktører, der skal samles for at skabe stærke regionale partnerskaber. Vores erhvervsfremme har fingeren på pulsen, og kender erhvervslivets behov for rådgivning og efteruddannelse af medarbejdere”, siger hun.

”Virksomheder i hele Danmark skal have de bedste muligheder for at udvikle deres forretning og øge deres omsætning. Derfor har vi brug for stærke regionale partnerskaber hvor erhvervsliv, videns-institutioner, kommuner og regioner deltager – ikke ”one size fits all-løsninger” fra staten”, siger Stephanie Lose.

Samarbejde med region giver uddannelse og forskning i Sønderborg

Formanden for Danske Regioner nævner et stærkt regionalt partnerskab i sin egen region som eksempel: Virksomhederne Danfoss og Linak har sammen med region, kommune og universitet netop taget første spadestik til en bygning, der skal rumme forskning og en ny ingeniøruddannelse i Sønderborg.

Staten og regionerne har knap tre milliarder kroner fra EU’s strukturfonde til perioden 2014-2023.
Regionerne står for 90 procent af tildelingen, mens statens andel udgør de sidste 10 procent.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere