Gå til indhold

Innovationen falder i de store virksomheder og stiger i de små

De store virksomheder halter på innovation, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er skidt, for det er nemlig de store virksomheder, der står for en stor del af vores eksport – og som skal agere på et verdensmarked i stærk konkurrence. Derfor skal danske styrkepositioner udvikles endnu bedre.

Hvor 72 procent af de store danske virksomheder (+250 ansatte) var innovative i 2008, er det faldet til under 60 procent i 2016. Modsat er andelen af innovative virksomheder med mindre end 10 ansatte steget fra 34,3 procent i 2008 til 41,6 procent i 2016.

- Når innovationskraften i de store danske virksomheder falder, er det selvfølgelig meget bekymrende. I en stadig skarpere global konkurrence er det nødvendigt, at virksomhederne konstant udvikler deres produkter og gør deres produktion mere effektiv. Vi kan ikke læne os tilbage og varme os på de allerede anerkendte styrkepositioner, de kræver også konstant udvikling og fokus, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Regionerne anbefaler fremover en styrket indsats i forhold til de danske erhvervsmæssige styrkepositioner, blandt andet med en forenkling, så der fremover kun er én landsdækkende klyngeorganisation pr. styrkeposition.

Gennem indsatser fra de regionale vækstfora i perioden 2010-14 har 9.500 små- og mellemstore virksomheder blevet mere innovative, ligesom mere end 7.100 virksomheder nu anvender ny teknologi. 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefrådgiver
Center for Vækst, Erhverv og Regional Udvikling (VERU)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Rikke Houkjær, chefrådgiver
Kommunikation
M: 4265 4717
E: rho@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere