Gå til indhold

Hotline til hospitaler skal forebygge akutte indlæggelser

Mere end 30.000 ældre ryger akut på sygehuset med sygdomme, som kunne være forebygget med den rette behandling i tide. Danske Regioner vil med et nyt udspil sikre, at borgere får den rigtige behandling i første omgang, så en akut indlæggelse kan undgås.

Forstoppelse, blærebetændelse, dehydrering og lungebetændelse. Det er fire sygdomme, som – hvis de bliver taget hånd om i tide – ikke er farlige eller akutte. Men for 32.721 ældre over 70 år ender det alligevel med en akut indlæggelse, fordi sygdommen ikke er blevet forebygget eller ikke opdaget og behandlet i hjemmet med støtte fra kommune og praktiserende læge. 

- En akut indlæggelse er ofte med blå blink og kan være både strabadserende og utrygt. Derfor skal ingen skal indlægges akut, hvis det kunne være undgået. Regionerne vil gerne sikre, at man som borger kan være tryg ved, at man får den rette behandling i første omgang, så man ikke skal hentes med en ambulance, fordi simpel forstoppelse har fået lov til at udvikle sig, siger Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Mere samarbejde skal forebygge akut sygdom

Udspillet ’Når du har brug for os’, der lanceres i dag, handler om at fremtidssikre den akutte del af sundhedsvæsenet. Blandt andet vil regionerne med udspillet sørge for, at danskere får den rette hjælp første gang.

Det skal blandt andet ske ved bedre samarbejde mellem hospital og kommune om at forebygge, at mindre alvorlige sygdomme bliver akutte. Den høje faglighed fra hospitalernes akutmodtagelser skal ud og leve tættere på borgernes hverdag. For eksempel skal kommunale akutteams have en direkte telefonlinje til lægerne på akutmodtagelserne. På den måde kan behandlingen oftere ske hjemme hos borgeren selv.

- Muligheden for at komme i kontakt med akutspecialisterne på hospitalet er en god måde at udbrede vores faglige ekspertise. Vi kan se, at det virker i det midtjyske, hvor læger fra akuthospitalet i Viborg rådgiver kommunalt ansatte i Viborg, Silkeborg og Skive Kommune.  Det har nedbragt antallet af forebyggelige indlæggelser med op mod 19 procent. Det er sådanne samarbejder, vi gerne vil udbrede til hele landet, siger Karin Friis Bach.

Undgå genindlæggelser

En anden del af udspillet handler om, at sikre samme høje kvalitet i behandlingen, efter en borger er udskrevet fra hospitalet for at undgå at patienter bliver akut genindlagt kort tid efter. Også i de situationer vil regionerne sikre bedre sammenhæng mellem hospitalet og det nære sundhedsvæsen.

- Når en borger genindlægges så skyldes det ofte, at der ikke er taget godt nok hånd om vedkommende i det øjeblik hospitalet udskrev patienten. Det er aldrig i orden, når nogen falder mellem stolene i sundhedsvæsenet, siger Karin Friis Bach og fortsætter:

- I regionerne er vi specialister i akut sygdom, og derfor vil vi tage behandlingsansvaret for de patienter, hvor behandlingen afsluttes hjemme hos dem selv.

Det kan for eksempel gøre det muligt, at den sidste del af en antibiotikabehandling kan ske hjemme – hvor lægen fra hospitalet fortsat tager ansvaret for behandlingen, selvom det er kommunens akutteam, der udfører behandlingen.

24 initiativer

Indsatsen er én af i alt 24 initiativer på akutområdet, som Danske Regioner nu lancerer med udspillet, ”Når du har brug for os”.
Målet er at forbedre indsatsen overfor akutte patienter i hele landet.
Andre initiativer i udspillet gælder

  • nem adgang til bl.a. det akutte sundhedsvæsen via ét fælles nummer, 113
  • en ny app -bl.a. til video-konsulatationer, sundhedsoverblik og -kontakt
  • styrket samarbejde med kommunerne.

Læs mere: 

Fakta

Akut indsats skal styrkes

Udspillet ’Når du har brug for os’ præsenterer 24 nye indsatser, som skal udvikle det akutte sundhedsvæsen.

Regionerne vil med udspillet sørge for at borgere i Danmark får den rette behandling første gang – og at den følges hele vejen til dørs, når man som patient udskrives fra hospitalet og kommer sig fuldstændig i sit eget hjem med hjælp fra kommunens sundhedsmedarbejdere – derfor vil regionerne tage behandlingsansvaret fra første kontakt med en akutmodtagelse til behandlingen er afsluttet.

Regionernes akutte indsats tager sig hvert år af:

  • 1,7 millioner akutte forløb
  • Over 3 millioner opkald til lægevagten/1813
  • Over 700.000 kørsler med ambulance og liggende sygetransport

 Kilde: Danske Regioner

Fakta

Her er vi til stede

 Regionernes akutte indsats består af:

  • 21 akuthospitaler med døgnåbne akutmodtagelser
  • 4 traumecentre
  • 5 regionale vagtcentraler, der tager imod 112 opkald og sikrer, at den rigtige hjælp med ambulance, akutbil eller helikopter kommer hurtigst mulig frem
  • Tre akutlægehelikoptere (pr. 1. januar 2019 fire helikoptere), placeret for at sikre den bedste dækning i de dele af landet, hvor der er langt til de specialiserede behandlingssteder. Det kan for eksempel være til traumecentre og hospitaler, der foretager akutte ballonudvidelser i forbindelse med blodprop i hjertet eller brandsårsafdelinger.

 

Kilde: Danske Regioner

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Laura Toftegaard, teamleder
Team Behandling og Sundhedsuddannelse
T: 3529 8128
M: 4022 3025
E: lto@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere