Gå til indhold

Hver tredje kontakt med lægen skal være digital

Regionerne er klar til massiv digital satsning, som skal gøre sundhedsvæsnet tilgængeligt 24/7.

Borgere og patienter skal i fremtiden kunne vælge at møde lægen digitalt i de tilfælde, hvor fysisk kontakt mellem læge og patient ikke er nødvendig. Det betyder blandt andet, at man kan undgå transport til og fra lægen og ventetid i et venteværelse. Visionen er, at cirka hvert tredje besøg hos den alment praktiserende læge og på et hospitals-ambulatorium bliver digitalt.

Det er et af forslagene i et nyt udspil fra Danske Regioner, ”Trygt, nemt og nært”.

- Vi synes faktisk, at det skal være lige så nemt at være patient eller pårørende i sundhedsvæsnet, som det er at være kunde i netbank eller mobilbank. Vi vil bruge de digitale muligheder til at sætte patienten i centrum, til at give patienten magten over egne forløb, sådan at det er borgernes tid og muligheder, der styrer systemet. Ikke omvendt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Én digital indgang

En af måderne at nå mere digital tilgængelighed er, at regionerne vil skabe én digital indgang til sundhedsvæsnet; app’en ”Min Sundhed”. I denne app kan du nemt og hurtigt få adgang til lægen digitalt, få et overblik og større kontrol over egne aftaler med sundhedsvæsenet samt få viden om egen sundhed og sygdom. Regionerne vil derudover gennemføre kampagnen ”Det ku´ være digitalt”, hvor borgerne kan melde, hvis de oplever en konsultation eller anden kontakt, som ligeså godt kunne have været gennemført online.

- Det, vi foreslår her, er et paradigmeskifte. Det er ikke bare en ny app eller en ny hjemmeside. Vi tager de første skridt ind i en ny virkelighed, hvor sundhedsvæsenet er til rådighed digitalt for borgeren alle døgnets timer. Og hvor det er slut med at sidde i lægens venteværelse og spilde tiden. Lægen og sygehuset rykker ind i borgernes eget hjem, hvis konsultationen ligeså let kan klares online. Nemmere og mere nært kan det ikke blive, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Den øgede digitale tilgængelighed vil også være en gevinst for de pårørende og dermed være med til at sikre, at patienten ikke står alene i en vanskelig situation. Såfremt patienten giver lov, kan de pårørende via app’en gives mulighed for overblik over patientens aftaler, ligesom den pårørende også kan få mulighed for at deltage via video i patientens konsultationer med sundhedsvæsnet. Det skaber et trygt, nemt og nært sundhedsvæsenet.

Første version af ”Min Sundhed” skal være klar i løbet af 2019.

kontakt

Hvis du vil vide mere

fakta om sundhedsvæsen

Hvad er op og ned i debatten om regionerne?

Der er rejst en debat om hvem der skal bestemme i sundhedsvæsenet, om regionernes resultater og regionernes fremtid. Her kan du finde fakta, som kan gøre dig klogere på, hvad der er op og ned i debatten.

Fakta om appen "Min Sundhed"

Spørgsmål og svar

Borgerne får én digital indgang til sundhedsvæsnet. Der er i dag en række apps med forskellige funktionaliteter i sundhedsvæsnet. Ved at samle disse ét sted kan vi sikre, at borgerne altid kun er få klik væk fra den viden, de har brug for om deres egen og deres næres sundhed, sygdom og behandling.

Her kan de få ét samlet overblik over data og aftaler, og de kan også booke eller aflyse tider.

På appen kan borgerne også nemt finde netværk og sites, hvor patienter og pårørende kan deles deres erfaringer. Ligesom at appen også tilbyder adgang til troværdig viden og vejledning.

Borgerne kan i appen også se helbredsdata og følge med i udviklingen fra dag til dag. Det kan både være målinger, borgen er blevet opfordret til at tage af lægen og som lægen følger - eller målinger borgeren tager på eget initiativ og som de kan tage med til lægen, hvis de viser pludselige ændringer.

 


Nej. Der findes en række relevante apps, som er et godt fundament for Min Sundhed. Det er for eksempel Det Fælles Medicinkort, min sundhedsjournal på sundhed.dk, Min Sundhedsplatform, Min Læge osv. Men den nye app tilbyder borgeren ét sted at gå hen for hurtig, nem og tryg adgang til sundhedsvæsenet.


Det er klart, at brugervenligheden i appen skal være i top. Designet skal være intuitivt og nemt at gå til, så flest muligt har mod på og lyst til at bruge den.
Vi er klar over, at der vil være borgere, der ikke tager appen til sig. Der vil ikke være noget krav til borgere eller pårørende om, at de skal bruge appen. Det skal være et tilbud til dem, der ønsker at gøre brug af det.

Vi vil arbejde på at have første version klar i løbet af 2019. Mange af informationerne ligger allerede i vores systemer, så vi har et godt fundament at bygge på. 

Fakta om online konsultationer

Spørgsmål og svar


Det betyder, at man ikke skal have ulejlighed med at komme ind på hospitalet eller til egen læge, hvis man har et ønske om at blive hjemme. Den enkelte borger vil derfor opleve et mere fleksibelt og tilgængeligt sundhedsvæsen, der i højere grad passer til den enkeltes hverdag og livssituation.


Nej – det er et tilbud. Hvis man er mere tryg ved at møde fysisk op hos lægen, kan man fortsætte med det. Det gælder også den meget lille andel af danskerne, som ikke har adgang til smartphone eller computer.
Vi har dog ingen tvivl om, at borgerne over en bred kam både er parate til og efterspørger flere digitale tilbud på sundhedsområdet

Erfaringer fra Sverige viser, at det i almen praksis typisk er borgere med infektion i næse og hals og hoste, hududslæt, hudinfektioner såsom skoldkopper, børnesår, borrelia, urinvejsinfektion og halspine, som benytter sig af muligheden for online konsultation.

Vi kommer ikke til at sige, at en bestemt type af besøg altid skal gennemføres online eller med fysisk fremmøde. Vi skal derimod muliggøre, at så mange borgere som muligt kan blive hjemme, hvor det giver fagligt mening og er efter borgerens ønske. 

Relaterede nyheder

Læs mere