Ønske: Specialuddannelse til sygeplejersker i akutsygepleje

Akutmodtagelserne behandler flere multisyge og borgere med komplekse sygdomme, så sygeplejersker bør i fremtiden kunne tage en specialuddannelse i akutsygepleje, til gavn for patienterne, siger Danske Regioners sundhedsudvalgsformand, Karin Friis Bach.

Akutmodtagelserne er travle arbejdspladser i rivende udvikling. De cirka 2.000 sygeplejersker, der på landsplan er ansat i akutmodtagelserne får flere opgaver, der hele tiden bliver mere komplekse, bl.a. fordi der kommer flere ældre og flere multisyge ind på akutmodtagelserne.

- Derfor foreslår vi nu Sundhedsstyrelsen en ny specialiseret uddannelse. I dag kan sygeplejersker videreuddanne sig til bl.a. sundhedsplejersker eller anæstesi-sygeplejersker, og på samme måde mener vi, at det skal gælde for akutsygeplejersker, siger Karin Friis Bach.

Uddannelse på ensartet og højt niveau i hele landet

Der kan i dag være forskel på, hvor omfattende supplerende kurser sygeplejerskerne på forskellige akutmodtagelser gennemgår.

- Med en national specialuddannelse vil vi sikre et løft af kvaliteten til et ensartet højt niveau, der matcher fremtidens patienter. Akutmodtagelserne er ofte patienternes indgang til andre hospitalsafdelinger. Og det er vigtigt, at patienter bliver mødt af kompetent personale, der kan vurdere hvilken hjælp de skal have. Nogle fejler ikke noget og kan sendes hjem, mens andre kan have uklare symptomer og skal videre til den rette afdeling, siger Karin Friis Bach.

- Specialiseringen af sygeplejersker følger mønsteret på læge-området: Sidste år sikrede vi nemlig, at også lægerne kan vælge speciale, så de i fremtiden kan blive uddannet akutlæger, siger hun.

Lettere at rekruttere – og at skifte job

Karin Friis Bach pointerer, at sygeplejersker med den kommende overbygning, lettere vil kunne skifte til job andre steder i landet, fordi deres kompetencer vil være velkendte overalt.

- Vi regner også med, at et fagligt løft vil være attraktivt for sygeplejerskerne, så det bliver endnu mere fagligt tilfredsstillende at arbejde på akutmodtagelserne, siger sundhedsudvalgsformanden.

Hun glæder sig over, at Dansk Sygeplejeråd støtter initiativet. 83% af de adspurgte akutsygeplejersker har iflg. Dansk Sygeplejeråd svaret, at de mener, at der er brug for en national specialuddannelse.

Nye uddannelser til ansatte i ambulancer

Også på et andet akutområde, bør der ske et uddannelsesløft: I dag er ambulancer ikke længere kun køretøjer, men små rullende hospitaler. For at sikre hurtig indsats begynder behandlingen ofte allerede på ulykkesstedet og i ambulancen. Derfor bør også paramedicinernes uddannelse løftes.

- Vi har netop lavet en ny og mere sundhedsfaglig uddannelse til fremtidens ambulance-behandlere, og vi arbejder nu på, at paramedicineruddannelsen bliver på professionsbachelor-niveau. Det vil ligesom med akutsygeplejerskerne løfte det sundhedsfaglige niveau, så vi kan fortsætte udviklingen med at diagnosticere og behandle allerede i ambulancerne, siger Karin Friis Bach.

24 initiativer

Indsatsen er én af i alt 24 initiativer på akutområdet, som Danske Regioner nu lancerer med udspillet, ”Når du har brug for os”.
Målet er at forbedre indsatsen overfor akutte patienter i hele landet.
Andre initiativer i udspillet gælder

  • nem adgang til bl.a. det akutte sundhedsvæsen via ét fælles nummer, 113
  • en ny app -bl.a. til video-konsulatationer, sundhedsoverblik og -kontakt
  • styrket samarbejde med kommunerne.

Læs mere

 

Fakta

  • Der er i dag ansat omkring 2.000 sygeplejersker i akutmodtagelserne (estimat ud fra medlemstal fra DSR og tal fra Region Syddanmark).

  • En stor del af dem har gennemgået de nuværende regionale efteruddannelser. Det betyder også, at regionerne allerede har gode erfaringer, som kan bruges i etableringen af en ny national specialuddannelse i akutsygepleje.

Fakta

  • I dag kan ambulancebehandlere med anciennitet tage et 12 ugers kursus i paramedicin. Danske Regioner ønsker, at de kommende paramedicinere tager uddannelsen på en professionshøjskole afløst af praktik i ambulancerne.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

Karin Friis Bach,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T -
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Karin-Friis-Bach
Relaterede nyheder

Læs mere

Ambitiøs aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er blevet enige om en ambitiøs aftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren.

Læs mere

Regionerne er enige med regeringen i behovet for flere hænder i sundhedsvæsenet

Danske Regioner ser positivt på regeringens ambition om at sikre mere personale til vores sundhedsvæsen. På de fleste områder er regionerne allerede i gang, og en af de store udfordringer er at få nok praktiserende læger uden for de store byer.

Læs mere

Danske Regioner og Yngre Læger: Afskaf 6-årsfristen

Seks-årsfristen, som i sin tid blev indført for at øge antallet af speciallæger og sikre lægedækning i hele landet, har udspillet sin rolle. Derfor ønsker Danske Regioner og Yngre Læger at afskaffe reglen.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere