Gå til indhold

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Regionernes administration er effektiv. Det viser en ny rapport fra konsulenthuset Deloitte, som er igangsat i et samarbejde mellem Danske Regioner og Finansministeriet.

Deloitte har analyseret udvalgte dele af regionernes økonomi- og HR-afdelinger og konkluderer, at regionernes effektivitet er på niveau med den mest effektive fjerdedel af de større private virksomheder på verdensplan. Blandt andet har alle fem regioner helt eller delvist automatiseret godkendelse og betaling af fakturaer, bestilling af varer på hospitalerne og indkaldelser til jobsamtaler. Det sker bl.a. ved brug af software robotics og machine learning.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er godt tilfreds med analysens resultater.

- Jeg er glad for, at rapporten understreger regionernes gode resultater. Det er dejligt at få bekræftet, at vores administration kan måle sig med de bedste virksomheder i verden, siger Stephanie Lose.

Yderligere forbedringspotentiale kræver investeringer

Rapporten viser, at der er forskel på, hvor langt regionerne er kommet i effektiviseringen af deres administration, og at regionerne derfor fortsat vil kunne lære af hinandens erfaringer. Der er dog ingen sammenhæng mellem administrationens effektivitet og hvor centralt, den er placeret.

Deloitte vurderer, at regionerne vil kunne effektivisere med op mod 15-30 procent ekstra inden for udvalgte HR- og økonomiopgaver. Dels er der et mindre potentiale gemt i at lære af hinanden, dels ligger der et yderligere potentiale i at tage ny teknologi i brug efterhånden, som den bliver udviklet. Rapporten understreger dog, at det vil kræve flere investeringer i administrationsafdelingerne.

- Selvom vores administration er effektiv, kan vi altid gøre det bedre, når det handler om at dele erfaringer med hinanden på tværs af landet. Og vi er samtidig helt klar til at gribe de muligheder for større effektivitet, som nye teknologiske løsninger vil skabe i alle dele af den offentlige sektor i de kommende år, siger Stephanie Lose og afslutter:

- Derfor har vi også i den seneste økonomiaftale aftalt med regeringen, at vi fortsætter arbejdet med at finde fælles løsninger, så opgaveløsningen bliver endnu mere effektiv. Det er noget, vi allerede er lykkedes med inden for eksempelvis indkøb, medicoteknik og kompetenceområdet.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Emilie Sophie Frank, konsulent
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 3529 8256
M: 4022 3159
E: esf@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

Økonomiaftalen for 2022 er på plads

Danske Regioner og regeringen har indgået aftale om regionernes økonomi for 2022. Med aftalen får regionerne 1,2 milliarder ekstra til at drive sundhedsvæsenet og 3,35 milliarder til investeringer i udstyr, IT og bygninger.

Læs mere

Økonomiaftale skal sikre klimainvesteringer på hospitalerne

Grønne investeringer er nødvendige, hvis vi skal nå Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af CO2, og den offentlige sektor selv skal være det gode eksempel på, hvordan der tænkes grønt i opgaveløsningen.

Læs mere

Danmark skal have råd til operationer som lukning af hjerteøret

Ny teknologi og smarte behandlingsmetoder redder liv, forbedrer livskvalitet og skaber tryghed. Det skal der være råd til i et land som Danmark, mener Danske Regioner, som opfordrer regeringen til også at afsætte midler til nye behandlingstilbud ved økonomiforhandlingerne. Tag for eksempel hjerteindgrebet lukningen af hjerteøret, som mindsker risikoen for blodpropper i hjernen hos ellers ubeskyttede patienter.

Læs mere