Gå til indhold

Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Regionernes administration er effektiv. Det viser en ny rapport fra konsulenthuset Deloitte, som er igangsat i et samarbejde mellem Danske Regioner og Finansministeriet.

Deloitte har analyseret udvalgte dele af regionernes økonomi- og HR-afdelinger og konkluderer, at regionernes effektivitet er på niveau med den mest effektive fjerdedel af de større private virksomheder på verdensplan. Blandt andet har alle fem regioner helt eller delvist automatiseret godkendelse og betaling af fakturaer, bestilling af varer på hospitalerne og indkaldelser til jobsamtaler. Det sker bl.a. ved brug af software robotics og machine learning.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er godt tilfreds med analysens resultater.

- Jeg er glad for, at rapporten understreger regionernes gode resultater. Det er dejligt at få bekræftet, at vores administration kan måle sig med de bedste virksomheder i verden, siger Stephanie Lose.

Yderligere forbedringspotentiale kræver investeringer

Rapporten viser, at der er forskel på, hvor langt regionerne er kommet i effektiviseringen af deres administration, og at regionerne derfor fortsat vil kunne lære af hinandens erfaringer. Der er dog ingen sammenhæng mellem administrationens effektivitet og hvor centralt, den er placeret.

Deloitte vurderer, at regionerne vil kunne effektivisere med op mod 15-30 procent ekstra inden for udvalgte HR- og økonomiopgaver. Dels er der et mindre potentiale gemt i at lære af hinanden, dels ligger der et yderligere potentiale i at tage ny teknologi i brug efterhånden, som den bliver udviklet. Rapporten understreger dog, at det vil kræve flere investeringer i administrationsafdelingerne.

- Selvom vores administration er effektiv, kan vi altid gøre det bedre, når det handler om at dele erfaringer med hinanden på tværs af landet. Og vi er samtidig helt klar til at gribe de muligheder for større effektivitet, som nye teknologiske løsninger vil skabe i alle dele af den offentlige sektor i de kommende år, siger Stephanie Lose og afslutter:

- Derfor har vi også i den seneste økonomiaftale aftalt med regeringen, at vi fortsætter arbejdet med at finde fælles løsninger, så opgaveløsningen bliver endnu mere effektiv. Det er noget, vi allerede er lykkedes med inden for eksempelvis indkøb, medicoteknik og kompetenceområdet.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Emilie Sophie Frank, konsulent
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 3529 8256
M: 4022 3159
E: esf@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere

Hver 7. bus er i fare, fordi regionerne mangler 233 mio. i år

Økonomien i den regionale kollektive trafik er katastrofal. Årsagen er corona og de skyhøje brændstofpriser på grund af krigen i Ukraine. Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk, og det kan ramme passagererne hårdt. Næstformand for Danske Regioner, Stephanie Lose efterlyser derfor hjælp fra regeringen og Folketinget.

Læs mere

Opfølgning på udmøntning af permanente midler til psykiatrien

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2020, blev regeringen og aftalepartierne enige om at styrke psykiatrien med 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Den anden årlige opfølgning på udmøntningsaftalen viser blandt andet en positiv udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede og normerede sengepladser i psykiatrien.

Læs mere