Regionerne er lige så effektive som de bedste private virksomheder

Analyse fra Deloitte viser, at regionernes administration er lige så effektiv som verdens mest produktive private virksomheder. Dejligt at kunne måle sig med de bedste, siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Regionernes administration er effektiv. Det viser en ny rapport fra konsulenthuset Deloitte, som er igangsat i et samarbejde mellem Danske Regioner og Finansministeriet.

Deloitte har analyseret udvalgte dele af regionernes økonomi- og HR-afdelinger og konkluderer, at regionernes effektivitet er på niveau med den mest effektive fjerdedel af de større private virksomheder på verdensplan. Blandt andet har alle fem regioner helt eller delvist automatiseret godkendelse og betaling af fakturaer, bestilling af varer på hospitalerne og indkaldelser til jobsamtaler. Det sker bl.a. ved brug af software robotics og machine learning.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er godt tilfreds med analysens resultater.

- Jeg er glad for, at rapporten understreger regionernes gode resultater. Det er dejligt at få bekræftet, at vores administration kan måle sig med de bedste virksomheder i verden, siger Stephanie Lose.

Yderligere forbedringspotentiale kræver investeringer

Rapporten viser, at der er forskel på, hvor langt regionerne er kommet i effektiviseringen af deres administration, og at regionerne derfor fortsat vil kunne lære af hinandens erfaringer. Der er dog ingen sammenhæng mellem administrationens effektivitet og hvor centralt, den er placeret.

Deloitte vurderer, at regionerne vil kunne effektivisere med op mod 15-30 procent ekstra inden for udvalgte HR- og økonomiopgaver. Dels er der et mindre potentiale gemt i at lære af hinanden, dels ligger der et yderligere potentiale i at tage ny teknologi i brug efterhånden, som den bliver udviklet. Rapporten understreger dog, at det vil kræve flere investeringer i administrationsafdelingerne.

- Selvom vores administration er effektiv, kan vi altid gøre det bedre, når det handler om at dele erfaringer med hinanden på tværs af landet. Og vi er samtidig helt klar til at gribe de muligheder for større effektivitet, som nye teknologiske løsninger vil skabe i alle dele af den offentlige sektor i de kommende år, siger Stephanie Lose og afslutter:

- Derfor har vi også i den seneste økonomiaftale aftalt med regeringen, at vi fortsætter arbejdet med at finde fælles løsninger, så opgaveløsningen bliver endnu mere effektiv. Det er noget, vi allerede er lykkedes med inden for eksempelvis indkøb, medicoteknik og kompetenceområdet.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Emilie Sophie Frank, konsulent
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 3529 8256
M: 4022 3159
E: esf@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne en behandling i verdensklasse. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, skriver Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Højere aktivitet på hospitalerne understreger behov for markant løft

Nye tal viser stor stigning i antal kontakter på sygehusene og få ekstra ansatte. Fra 2009 til 2018 er der sket en stigning i antallet af kontakter på offentlige sygehuse på 39 procent. Der skal flere penge til, hvis ikke ny medicin og nye behandlinger skal sluge det hele.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Læs mere