Det danske sundhedsvæsen er i fremgang

Det danske sundhedsvæsen er på et år blevet bedre på 18 ud af 33 målepunkter, viser ny rapport over de nationale sundhedsmål. Blandt andet lever kræft- og hjertepatienter længere.

63 procent af de patienter, som får konstateret kræft, er i live fem år efter, hvilket er det højeste antal nogensinde. I løbet af et år dør blot 126 ud af 100.000 danskere af en hjertesygdom, hvilket er det laveste nogensinde. Og på blot et år er antallet af færdigbehandlingsdage faldet til 4,1 dage for psykiatriske patienter og til 3,6 dage for somatiske patienter.

Det er fire af de 18 positive udviklinger, som det danske sundhedsvæsen kan præstere, og som nu offentliggøres i statusrapporten ’Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018’.

De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og KL i foråret 2016. De består af otte overordnede mål med en række indikatorer, som følges tæt fra år til år. I år udgives statusrapporten for tredje gang.

Samlet set viser rapporten en positiv udvikling på 18 målepunkter, negativ udvikling på 9 og uændret på 6. På negativsiden er blandt andet, at andelen af overbelægningssengedage med overbelægning på de medicinske afdelinger er steget fra 0,46 til 0,59 procent, og at der er for stor forskel fra region til region på, hvor hurtigt patienter udredes.

”Det er bedre at være patient i sundhedsvæsnet i dag end det var for bare få år siden. Flere overlever kræft, færre dør af hjertesygdomme, ventetiden er faldet. Igen i år ser vi fremgang på flere parametre. Det er rigtigt godt. Men vi skal stadig blive bedre. For det første skal man, som patient være sikker på, at man får den samme kvalitet, uanset om man bor i Ringkøbing eller Rødovre. For det andet skal patienterne – særligt de ældre medicinske patienter og kronikerne – opleve en bedre sammenhæng og overskuelighed i deres behandlingsforløb. Når vi ser på målingen, står det klart, at der er vi slet ikke endnu. Det skal den kommende sundhedsreform være med til at rette op på,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Den seneste statusrapport, som blev udgivet for et år siden, viste også en klar fremgang på målepunkterne, og for andet år i træk har sundhedsvæsenet dermed udviklet sig i en positiv retning.

”Jeg er rigtig glad for, at patienterne sort på hvidt kan se, at sundhedsvæsenet tilbyder bedre og bedre kvalitet. Kerneopgaven er jo at skabe bedre behandlinger for danskerne, og det lykkes vi heldigvis med langt henad vejen. Men vi kan også se, at træerne ikke vokser ind i himlen, og derfor skal hver enkelt region og hvert enkelt hospital tage resultaterne til sig og fokusere endnu mere på de steder, der halter,” siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Også i KL er man tilfredse med udviklingen, som blandt andet skyldes bedre samarbejde:

"Det glæder mig, at det går den rigtige vej med flere af vores sundhedsmål, men der er stadig behov for, at alle instanser lægger sig i selen for at forbedre samarbejdet, så det er patienten, der er i centrum hele vejen – og ikke kun økonomien. Målepunkterne viser også, at samarbejdet om udskrivning og indlæggelse af borgerne er blevet bedre, så borgerne undgår unødvendige indlæggelser. Det er ad den vej, vi skal arbejde videre blandt andet ved at styrke indsatserne og samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. På den måde fremtidssikrer vi vores sundhedsvæsen og sikrer den bedste kvalitet for borgerne," siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Jette Skive.

Læs mere: Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Patienters tilfredshed med helikopterhjælp er helt i top

Ny undersøgelse af tilfredsheden blandt de patienter, der får hjælp med akutlægehelikopter, viser, at de er yderst tilfredse og føler sig trygge i hænderne på helikoptermandskabet.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere