Mere klinikpersonale kan lette presset på praktiserende læger

Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd mener, at man skal være bedre til at ansætte sygeplejersker og andet sundhedspersonale i almen praksis.

Indlæg af Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd bragt i Jyllands-Posten d. 15. september 2018.

Der mangler praktiserende læger, lød det for nylig i Jyllands-Posten. Og det er fuldstændig rigtigt, at presset på almen praksis aldrig har været større. Men det er ikke nødvendigvis læger, der mangler. Blev man bedre til at ansætte sygeplejersker og andet sundhedspersonale i almen praksis, kunne alle danskere få en praktiserende læge.
Det kan de desværre ikke i dag. I nogle kommuner er det tæt på umuligt at få en læge, hvis man flytter til byen. Det er selvfølgelig fuldstændig uholdbart. Det er afgørende for den enkelte at kunne gå til sin praktiserende læge, når symptomerne melder sig og ved kronisk sygdom. Derfor skal vi også have løst problemet. Det gør man klogest og mest effektivt ved at ansætte flere medarbejdere i form af sygeplejersker og andet sundhedspersonale i almen praksis. På den måde bruger vi de kompetencer, der står til rådighed, hvor de giver mest værdi for patienterne.

Det har man allerede set potentialet i mange steder. Blandt andet har man i nogle lægepraksisser – og netop på grund af ønsket om at kunne varetage undersøgelse, kontrol og behandling af mange flere borgere – ansat flere sygeplejersker. De står eksempelvis for den indledende konsultation, opfølgende kontroller af patienter med sygdomme som diabetes og KOL og for forebyggende helbredsundersøgelser. Patienten er i gode hænder, og samtidig får lægen bedre tid til de patienter, som har mere komplekse sygdomme og problemer.


Patienttallet pr. læge kan hæves


En opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation viste for nylig, at 70 pct. af alle lægepraksisser har lukket for tilgang af nye patienter. I dag har lægerne lov til at sige nej til nye patienter, når de har flere end 1.600 patienter. I gennemsnit har hver praktiserende læge 1.643 patienter. Det er rekordmange, men det er ikke nødvendigvis for mange.
I lande som Sverige og Holland har almen praksis langt flere patienter tilknyttet. Uden at der er mere pres på. Det skyldes bl.a., at de er bedre til at bruge andet praksispersonale. Hvis almen praksis udnyttede mulighederne, kunne de hæve patienttallet til 2000 pr. læge. Og dermed kunne de stort set alle åbne for nye patienter.


Det er der, vi skal hen. Lige nu er flere opgaver på vej fra sygehusene ud i almen praksis, befolkningen bliver ældre, og flere danskere har kroniske sygdomme. Det giver alt sammen nye opgaver, og det er selvfølgelig ikke de praktiserende læger, der kan eller skal løse dem selv. Eksempelvis har sygeplejerskerne forudsætningerne for at kunne varetage nye opgaver med at opspore og lave kontrolforløb for patienter med diabetes og KOL. De kan også være med til at sikre sammenhængende forløb og samarbejde med hjemmesygeplejen, og dermed bidrage til at forebygge sygdom og indlæggelser. Alle disse nye funktioner taler også ind i behovet for at nogle sygeplejersker i almen praksis tilbydes den nye specialuddannelse i borgernær sundhed, hvilket vil give endnu flere muligheder.

Almen praksis skal være et team


Derfor løses opgaverne bedst i et team af behandlere og sundhedspersonale. Og derfor er der også afsat øremærkede penge til at udvide bemandingen med sygeplejersker og andet personale i de praktiserende lægers seneste overenskomst med Danske Regioner. Det samme er der lagt op til med regeringens plan for fremtidens almen praksis. Her er målet, at der skal være 50 pct. mere praksispersonale, og at 90 pct. af lægerne skal arbejde i flermandspraksis – begge dele i 2030. Vi skal altså væk fra at tænke almen praksis som en enmandshær – det skal være et team. Der er penge til det, og sygeplejerskerne er klar – lad os sammen arbejde for at alle danskere kan tilknyttes en fast praktiserende læge, som har et tæt samarbejde med sygeplejersker og andet klinikpersonale.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirsten Jørgensen, Centerchef
Center for forhandling, aftaler og overenskomster
T: 3529 8355
M: 2917 0916
E: kj@regioner.dk

 

Torsten Ellermann Eriksen, Presserådgiver
Kommunikation
T: *
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Fremtidens praktiserende læge – patientens tovholder

Danske Regioner og PLO har sammen udarbejdet en vision for almen praksis frem mod 2030. "Vi er klar over, at arbejdet hen mod visionen vil kræve meget af begge parter, men vores sundhedsvæsen bliver kun bedre, hvis vi løbende opstiller nogle ambitioner for fremtiden", mener Stephanie Lose og Christian Freitag, formænd for hhv. Danske Regioner og PLO.

Læs mere

Forhandlinger om ny overenskomst med PLO er startet

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indledt overenskomstforhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Der forhandles med henblik på, at en ny overenskomst kan træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Læs mere