Gå til indhold

Positivt med færre regler på sundhedsområdet

Færre regler og mindre bureaukrati skal gøre det enklere at føre patientjournaler og aflaste praktiserende læger, sådan lyder nogle af forslagene i regeringens udspil til en afbureaukratiseringsreform. Danske Regioner er positive over for udspillet, der indeholder flere af regionernes forslag til forenkling af regler på sundhedsområdet.

”Vi er glade for regeringens udspil, som gør op med nogle af de regler og det puljetyranni, der skaber udfordringer i sundhedsvæsenet i dag,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Regeringen peger på 130 konkrete initiativer, der skal sikre afbureaukratisering, herunder 10 initiativer på sundhedsområdet. Initiativerne indeholder blandt andet et opgør med puljer, forenkling af eksisterende regler og en reducering i antallet af mål og politikker. Danske Regioner og KL er inviteret til dialog om, hvordan målsætningen kan indfries.

”Vi er generelt positive overfor initiativerne i udspillet. Det er blandt andet med til at skabe mere gennemsigtighed på høreområdet og aflaste de praktiserende læger, så de kan bruge tid på patientkontakt i stedet for administrative opgaver”, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

”Det er glædeligt, at regeringen lytter til os, da vi kender sundhedsvæsenet og det, som optager patienter og sundhedspersonale,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Statsminister brugte også pressemødet til at sætte rammen for regeringens arbejde med sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der blev præsenteret et ministerudvalg, der skal arbejde med sundhedsreformen frem til efteråret, hvor den præsenteres.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder