VIVE-rapport giver regioner mulighed for erfaringsudveksling

VIVE-rapport har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. Det giver den enkelte region et overblik over erfaringer fra andre regioner, de kan arbejde videre med.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. 

Kortlægningen giver et systematisk overblik over det almenmedicinske tilbud. Det giver regionerne bedre mulighed for at dykke ned i de fem regionale løsninger. De har baggrund i den gældende lov og har rod i regionale bilaterale forhandlinger med PLO - Praktiserende Lægers Organisation - om tilrettelæggelsen af arbejdet i lægevagten. De enkelte regioner får nu et overblik og kan lade sig inspirere og arbejde videre med ”best practice” og erfaringer fra andre regioner. 

Kortlægningen, som Danske Regioner sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, i foråret 2017 tog initiativ til, var en opfølgning på en løbende debat om de regionale lægevagtordninger og Akuttelefon 1813, og Rigsrevisionens beretning afgivet til Statsrevisorerne den 17. maj 2017.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

80 kroner for cigaretter gør forskellen på liv og død

Hver dag begynder 40 unge at ryge. Hvert år dør 13.600 danskere af rygning. Ingen børn drømmer om et liv med alvorlig sygdom og tidlig død. Derfor bør prisen på en pakke cigaretter fordobles til 80 kroner, mener Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Den Involverende Stuegang vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019

Spændingen blev udløst i dag på Danske Regioners Generalforsamling. Det blev Den Involverende Stuegang fra Region Hovedstaden, der tog prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ 2019. Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner blæser til kamp mod overvægt hos børn

Ny opgørelse viser, at alt for mange børn kæmper med overvægt. Derfor lancerer Danske Regioner nu en række initiativer i et nyt udspil om børn og unges sundhed. "Vi skal så tidligt som muligt hjælpe de børn, hvor vægten er på vej op", siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere