Gå til indhold

VIVE-rapport giver regioner mulighed for erfaringsudveksling

VIVE-rapport har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. Det giver den enkelte region et overblik over erfaringer fra andre regioner, de kan arbejde videre med.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. 

Kortlægningen giver et systematisk overblik over det almenmedicinske tilbud. Det giver regionerne bedre mulighed for at dykke ned i de fem regionale løsninger. De har baggrund i den gældende lov og har rod i regionale bilaterale forhandlinger med PLO - Praktiserende Lægers Organisation - om tilrettelæggelsen af arbejdet i lægevagten. De enkelte regioner får nu et overblik og kan lade sig inspirere og arbejde videre med ”best practice” og erfaringer fra andre regioner. 

Kortlægningen, som Danske Regioner sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, i foråret 2017 tog initiativ til, var en opfølgning på en løbende debat om de regionale lægevagtordninger og Akuttelefon 1813, og Rigsrevisionens beretning afgivet til Statsrevisorerne den 17. maj 2017.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Ny kampagne med Bodil Jørgensen giver danskerne huskeregel, så de bedre kan undgå svindel med personlige oplysninger

Svindlere kan være svære at gennemskue – særligt når de efterligner eksempelvis banker og myndigheder for at få fat i dine personlige oplysninger. Derfor lancerer Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i dag en kampagne, der skal hjælpe danskerne til at undgå at få stjålet og misbrugt deres identitet.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere