Gå til indhold

VIVE-rapport giver regioner mulighed for erfaringsudveksling

VIVE-rapport har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. Det giver den enkelte region et overblik over erfaringer fra andre regioner, de kan arbejde videre med.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - har kortlagt de regionale lægevagtsordninger og Akuttelefonen 1813. 

Kortlægningen giver et systematisk overblik over det almenmedicinske tilbud. Det giver regionerne bedre mulighed for at dykke ned i de fem regionale løsninger. De har baggrund i den gældende lov og har rod i regionale bilaterale forhandlinger med PLO - Praktiserende Lægers Organisation - om tilrettelæggelsen af arbejdet i lægevagten. De enkelte regioner får nu et overblik og kan lade sig inspirere og arbejde videre med ”best practice” og erfaringer fra andre regioner. 

Kortlægningen, som Danske Regioner sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, i foråret 2017 tog initiativ til, var en opfølgning på en løbende debat om de regionale lægevagtordninger og Akuttelefon 1813, og Rigsrevisionens beretning afgivet til Statsrevisorerne den 17. maj 2017.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Naja Warrer Iversen, centerchef
Center for styring, økonomi og sammenhæng
T: 3529 8484
M: 3023 3123
E: nwi@regioner.dk

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere