Gå til indhold

Brug for milliarder til rene søer, åer og hav

Staten skal til lommerne og finde op mod 4,3 milliarder kroner de kommende år for at sikre rent vand i danske søer, åer og have langs kysterne. Det er meldingen fra Danske Regioner, der har kortlagt udfordringerne

1.234 steder spredt over hele landet er der risiko for, at giftige og kræftfremkaldende stoffer truer med at forurene søer, vandløb og havet langs vores kyster og fjorde. Det er vurderingen fra Danske Regioner, som forud for regionernes generalforsamling nu også sætter tal på, hvad det de kommende år vil koste at afværge forureningen. I alt kan det løbe op i udgifter på ca. 4,3 milliarder kroner.

- Hvis vi skal sikre et rent vandmiljø i mange af vores vandløb, søer og fjorde, så er det helt afgørende, at vi opnår en tilstrækkelig finansiering af opgaven. Der har vi brug for, at regeringen tilfører nye penge, så vi kan sikre vores natur mod de skadelige stoffer, siger Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer.

Opgaven skal løses

Konkret skal 1,3 milliarder kroner gå til 1.228 af de udpegede steder, og derudover kommer et endnu større beløb, da der også skal findes penge til indsatser ved seks generationsforureninger, hvor man med sikkerhed ved, at vandmiljøet er forurenet. Her peger beregninger på udgifter på ca. tre milliarder kroner.

- Nu har vi i regionerne arbejdet med kortlægningen i flere år, og derfor giver det også bedst mening, at vi fortsat skal stå for opgaven. Vores dygtige fagfolk har oparbejdet stor viden om de mange lokaliteter og om, hvad der skal til for at få ryddet ordentlig op efter fortidens synder, siger Heino Knudsen.

Arbejdet med at forhindre forurening af vandmiljøet er en bunden opgave, da det er en del af EU’s vandrammedirektiv.

Mange bække små

Blandt de 1.234 jordforureninger er 715 steder, hvor nærliggende vandløb og åer er vurderet som risiko-steder, hvor farlige stoffer truer vandmiljøet. Det er vandløb, der for eksempel løber forbi industriområder, hvor der tidligere er brugt eksempelvis klorerede opløsningsmidler.

- Man kan jo passende bruge udtrykket om, at mange bække små gør en stor år. Vi har i regionerne arbejdet med at kortlægge, hvor forurening med de farlige stoffer kan true vores vandløb, og vi kan se, at der er behov for at sætte ind mange steder. Nu er vi klar til at gå videre med den vigtige opgave, siger Heino Knudsen.

Regionerne forventer, at der fremadrettet efter den endelige risikoafklaring skal etableres indsatser ved ca. 90 konkrete steder rundt i landet. Oveni det er så de seks generationsforureninger, hvor man allerede nu ved, at forureningen er en realitet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere

Debatindlæg: Nytårsønske fra regionerne: Den grønne omstilling skal tænkes endnu større

Et nyt år er også en ny begyndelse. Danmark har fået en ny regering, som efter en lang valgkamp og regeringsdannelse har sat kursen for sit virke med et omfattende program – også når det gælder den grønne omstilling.

Læs mere

Danske Regioner: Bøvlet særregel spænder ben for solceller på hospitalstagene

Det offentlige skal gå forrest og møde energikrisen med et hav af solceller på toppen af sygehuse og administrationsbygninger. Men det sker ikke under de nuværende regler. Derfor skal barriererne ryddes af vejen, mener Mads Duedahl (V), formand for Klima- og miljøudvalget i Danske Regioner.

Læs mere