Gå til indhold

Brug for milliarder til rene søer, åer og hav

Staten skal til lommerne og finde op mod 4,3 milliarder kroner de kommende år for at sikre rent vand i danske søer, åer og have langs kysterne. Det er meldingen fra Danske Regioner, der har kortlagt udfordringerne

1.234 steder spredt over hele landet er der risiko for, at giftige og kræftfremkaldende stoffer truer med at forurene søer, vandløb og havet langs vores kyster og fjorde. Det er vurderingen fra Danske Regioner, som forud for regionernes generalforsamling nu også sætter tal på, hvad det de kommende år vil koste at afværge forureningen. I alt kan det løbe op i udgifter på ca. 4,3 milliarder kroner.

- Hvis vi skal sikre et rent vandmiljø i mange af vores vandløb, søer og fjorde, så er det helt afgørende, at vi opnår en tilstrækkelig finansiering af opgaven. Der har vi brug for, at regeringen tilfører nye penge, så vi kan sikre vores natur mod de skadelige stoffer, siger Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer.

Opgaven skal løses

Konkret skal 1,3 milliarder kroner gå til 1.228 af de udpegede steder, og derudover kommer et endnu større beløb, da der også skal findes penge til indsatser ved seks generationsforureninger, hvor man med sikkerhed ved, at vandmiljøet er forurenet. Her peger beregninger på udgifter på ca. tre milliarder kroner.

- Nu har vi i regionerne arbejdet med kortlægningen i flere år, og derfor giver det også bedst mening, at vi fortsat skal stå for opgaven. Vores dygtige fagfolk har oparbejdet stor viden om de mange lokaliteter og om, hvad der skal til for at få ryddet ordentlig op efter fortidens synder, siger Heino Knudsen.

Arbejdet med at forhindre forurening af vandmiljøet er en bunden opgave, da det er en del af EU’s vandrammedirektiv.

Mange bække små

Blandt de 1.234 jordforureninger er 715 steder, hvor nærliggende vandløb og åer er vurderet som risiko-steder, hvor farlige stoffer truer vandmiljøet. Det er vandløb, der for eksempel løber forbi industriområder, hvor der tidligere er brugt eksempelvis klorerede opløsningsmidler.

- Man kan jo passende bruge udtrykket om, at mange bække små gør en stor år. Vi har i regionerne arbejdet med at kortlægge, hvor forurening med de farlige stoffer kan true vores vandløb, og vi kan se, at der er behov for at sætte ind mange steder. Nu er vi klar til at gå videre med den vigtige opgave, siger Heino Knudsen.

Regionerne forventer, at der fremadrettet efter den endelige risikoafklaring skal etableres indsatser ved ca. 90 konkrete steder rundt i landet. Oveni det er så de seks generationsforureninger, hvor man allerede nu ved, at forureningen er en realitet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere

Regioner: Der skal flere penge til enorm PFAS-opgave nu

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at der kan være PFAS-forureninger næsten 15.000 steder i landet. Det vil tage lang tid at rense op, og regionerne beder i første omgang om 100 mio. kr. til opgaven ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen.

Læs mere