Gå til indhold

Brug for milliarder til rene søer, åer og hav

Staten skal til lommerne og finde op mod 4,3 milliarder kroner de kommende år for at sikre rent vand i danske søer, åer og have langs kysterne. Det er meldingen fra Danske Regioner, der har kortlagt udfordringerne

1.234 steder spredt over hele landet er der risiko for, at giftige og kræftfremkaldende stoffer truer med at forurene søer, vandløb og havet langs vores kyster og fjorde. Det er vurderingen fra Danske Regioner, som forud for regionernes generalforsamling nu også sætter tal på, hvad det de kommende år vil koste at afværge forureningen. I alt kan det løbe op i udgifter på ca. 4,3 milliarder kroner.

- Hvis vi skal sikre et rent vandmiljø i mange af vores vandløb, søer og fjorde, så er det helt afgørende, at vi opnår en tilstrækkelig finansiering af opgaven. Der har vi brug for, at regeringen tilfører nye penge, så vi kan sikre vores natur mod de skadelige stoffer, siger Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer.

Opgaven skal løses

Konkret skal 1,3 milliarder kroner gå til 1.228 af de udpegede steder, og derudover kommer et endnu større beløb, da der også skal findes penge til indsatser ved seks generationsforureninger, hvor man med sikkerhed ved, at vandmiljøet er forurenet. Her peger beregninger på udgifter på ca. tre milliarder kroner.

- Nu har vi i regionerne arbejdet med kortlægningen i flere år, og derfor giver det også bedst mening, at vi fortsat skal stå for opgaven. Vores dygtige fagfolk har oparbejdet stor viden om de mange lokaliteter og om, hvad der skal til for at få ryddet ordentlig op efter fortidens synder, siger Heino Knudsen.

Arbejdet med at forhindre forurening af vandmiljøet er en bunden opgave, da det er en del af EU’s vandrammedirektiv.

Mange bække små

Blandt de 1.234 jordforureninger er 715 steder, hvor nærliggende vandløb og åer er vurderet som risiko-steder, hvor farlige stoffer truer vandmiljøet. Det er vandløb, der for eksempel løber forbi industriområder, hvor der tidligere er brugt eksempelvis klorerede opløsningsmidler.

- Man kan jo passende bruge udtrykket om, at mange bække små gør en stor år. Vi har i regionerne arbejdet med at kortlægge, hvor forurening med de farlige stoffer kan true vores vandløb, og vi kan se, at der er behov for at sætte ind mange steder. Nu er vi klar til at gå videre med den vigtige opgave, siger Heino Knudsen.

Regionerne forventer, at der fremadrettet efter den endelige risikoafklaring skal etableres indsatser ved ca. 90 konkrete steder rundt i landet. Oveni det er så de seks generationsforureninger, hvor man allerede nu ved, at forureningen er en realitet.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
T: 3529 8183
M: 2399 2372
E: bvi@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere