Danske Regioner blæser til kamp mod overvægt hos børn

Ny opgørelse viser, at alt for mange børn kæmper med overvægt. Derfor lancerer Danske Regioner nu en række initiativer i et nyt udspil om børn og unges sundhed. "Vi skal så tidligt som muligt hjælpe de børn, hvor vægten er på vej op", siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Hvert femte ung i udskolingen og hvert ottende barn i indskolingen er enten overvægtig eller svært overvægtig. Det er blot to af de alarmerende konklusioner i en ny opgørelse fra Danske Regioner, som er lavet på baggrund af børnesundhedsprofiler i Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Opgørelsen er en del af regionernes nye udspil om sundhed for børn og unge, der offentliggøres på Danske Regioners generalforsamling den 11. april. Og udviklingen bekymrer næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

- Overvægt hos børn kan medføre mobning, lavere livsglæde og lidelser som højt blodtryk og kroniske sygdomme som eksempelvis diabetes senere i livet. Som mor skærer det i hjertet at se de her tal, og som sundhedspolitiker giver anledning til stor bekymring for fremtidens borgere og sundhedsudgifter, siger Ulla Astman og fortsætter:

- I regionerne er vi derfor også klar til at slå os sammen med gode kræfter i foreningslivet, kommunerne og detailhandlen, så vi med en tidlig og fælles indsats kan hjælpe de børn, hvor vægten er på vej op.

Målrettet familieindsats

Opgørelsen viser desuden, at under halvdelen af eleverne i 8. klasse spiser grøntsager hver dag. Til gengæld drikker hver femte sodavand, kakao eller saftevand mindst fem gange om ugen. Og når det gælder motion, svarer 12 procent af de unge i 8. klasse, at de ikke bevæger sig så meget.

Skal overvægten bekæmpes, kræver det derfor, at man sætter tidligt ind med sunde måltider og gør bevægelse til en naturlig del af hverdagen – både i skolen, i fritiden og mellem hjemmets fire vægge, lyder det fra Ulla Astman.

- Overvægt og for lidt motion påvirker børn og unges risiko for at få type 2-diabetes, og et barn, hvor både mor og far har sygdommen, har 80 procents risiko for også at få det, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Derfor vil vi fremover på vores diabetescentre give både forældre og børn de rette værktøjer, så det bliver lettere for hele familien at ændre vaner og få en sundere hverdag.

Endelig fremhæver Ulla Astman, at der er behov for en fælles indsats, som styrker alle børn og unges muligheder for at leve et sundt og aktivt liv i både skolen og i fritiden:

- Børn og unge skal kunne spise sig mætte i sund mad i løbet af skoledagen og have samme muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Det håber jeg, at vi sammen med skolerne, foreningerne og andre gode kræfter kan få sat endnu mere skub på fremover.

Læs mere:

Fakta om udspillet

 • Udspillet "Sundhed for alle børn og unge" er Danske Regioners vision for en ambitiøs forebyggelsesindsats målrettet børn og unge. 17 forslag og handlinger skal sikre sundhed og trivsel til alle børn.
 • Forebyggelse er nøglen til en sundere fremtid. Udover initiativer om overvægt indeholder udspillet bl.a.:
 • Prisen på en pakke cigaretter skal op på 80 kroner, så langt færre unge begynder at ryge.
 • Aldersgrænsen på køb af al alkohol skal være 18 år, og der skal indføres en mindstepris per genstand alkohol.
 • Regionerne tager initiativ til, at der udarbejdes børnesundhedsprofiler i alle regioner, og en ny model for forebyggelse, hvor viden stilles til rådighed for den enkelte skole om deres børn.
 • Regionerne opfordrer til fokus på sunde mad og måltider for alle børn, at alle børn har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og meningsfulde fællesskaber.
 • Regionerne opfordrer til fokus på søvn og skærmvaner, og at der udvikles en guideline til forældre og skoler.
 • Regionerne foreslår et nyt behandlingstilbud til børn og unge med lettere psykiske lidelser eller symptomer på mistrivsel, som kan true deres udvikling. Indsatsen er tværfaglig og går på tværs af sektorer.

Fakta om børn og unges motions- og madvaner

 • Hver ottende barn i indskolingen er overvægtig eller svært overvægtig. Det samme gælder for næsten hver femte ung i udskolingen.
 • 57 procent af børn i 5. klasse og 62 procent af unge i 8. klasse får ikke grøntsager dagligt.
 • 14 procent af børn i 5. klasse og 19 procent af unge i 8. klasse drikker sodavand, saft eller kakao mindst fem dage om ugen.
 • 12 procent af unge i udskolingen springer måltider over.

Kilde: Børnesundhedsprofilen i Region Hovedstaden (december 2018) og børnesundhedsprofilen i Region Nordjylland (februar 2019).

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Helene Skude Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Patienters tilfredshed med helikopterhjælp er helt i top

Ny undersøgelse af tilfredsheden blandt de patienter, der får hjælp med akutlægehelikopter, viser, at de er yderst tilfredse og føler sig trygge i hænderne på helikoptermandskabet.

Læs mere

Sammen gør vi Danmark til førende HealthTech nation

Forestil dig, at du ved at sluge en robot i tabletform på størrelse med en Kodimagnyl, kan behandles for din sukkersyge ved et snuptag - helt uden brug af nåle. Dine helbredstjek klarer du hurtigt med en sundhedsbot på din telefon. Science fiction? Nej, for sundhedsteknologiske løsninger som disse kan blive til virkelighed om få år, hvis sundhedsvæsen, industri og forskning og andre gode kræfter lægger sig i selen – sammen.

Læs mere

Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere