Gå til indhold

EU-deklaration slår fast: Regionerne er vigtige for demokratiet

"For (ny) Europa” var overskriften for det 8. europæiske topmøde for regioner og byer, som blev holdt den 14.-15. marts i Bukarest med over 500 folkevalgte politikere fra regioner, byer og kommuner i hele EU. På topmødet debatterede deltagerne udfordringerne for fremtidens Europa og inddragelsen af regionale og lokale myndigheder i de fælles beslutninger i EU. Topmødet sluttede med, at deltagerne enstemmigt vedtog en deklaration, som understreger regionale og lokale myndigheders betydning for demokratiet.

Demokratiet begynder i vores regioner og byer. Her er demokratiet tættest på borgerne og her træffer regionale og lokale politikere beslutninger, der berører borgernes daglige liv. Derfor skal regioner og kommuner også inddrages i de fælles beslutninger i EU”, var meldingen efter topmødet fra Danske Regio-ners EU-talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsformand, Heino Knudsen, fra Region Sjælland tilføjer: ”Topmøde-deklarationen sender et vigtigt signal til EU’s stats- og regeringsledere, om at det nære demokrati er vigtigt i EU. Regioner og kommuner løser hovedparten af de offentlige opgaver i alle EU-lande. Derfor er det afgørende, at borgerne kan bestemme, hvem der er skal være ansvarlige for opgaveløsningen”.

Deklarationen er også et opråb til stats- og regeringslederne om, at EU står overfor store udfordringer vedrørende globalisering, klimaændringer og demografi, som kalder på en fælles indsats og løsninger på tværs af grænser. Derfor bør EU’s ledere snarest muligt blive enige om et fælles EU-budget, som er tilstrækkeligt stort og indeholder de rigtige programmer og værktøjer til at regioner og kommuner kan levere løsninger på bl.a. klima- og miljødagsordenen.

Brexit blev naturligvis også drøftet på topmødet og EU’s chefforhandler, Michel Barnier, fortalte om forhandlingsprocessen og vigtigheden af, at der nu ligger en aftaletekst, som gør det muligt for Storbritannien at forlade EU-samarbejdet med en klar aftale. Nu er det helt op til briterne at tiltræde aftalen eller ej.

Regionsudvalget sender topmøde-deklarationen til EU’s stats- og regeringsle-dere, som mødes den 9. maj i Sibiu i Rumænien netop for at drøfte EU’s frem-tid.

Topmødet i Bukarest var arrangeret af Det Europæiske Regionsudvalg i samarbejde med Rumænien, som for første gang er EU-formandskabsland. Topmødet var sidste led i en proces, som blev igangsat i kølvandet på den britiske folkeafstemning i 2016. Siden da har Regionsudvalget organiseret over 200 borgerdialoger i 27 EU-lande med samlet set over 40.000 deltagere, som har diskuteret EU’s fremtid.