Gå til indhold

Regionerne uddeler 27,5 millioner kr. til forskning i forebyggelse

Mere viden om effektiv forebyggelse på tværs af landet. Det er den overordnede målsætning med en ny pulje til forskning, som regionerne nu åbner for ansøgninger til.

Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge mental mistrivsel blandt unge? Kan vi finde på nye måder at undgå, at flere begynder at ryge? Og hvordan får vi flere til at være fysisk aktive i hverdagen?

Forskningsprojekter indenfor eksempelvis disse spørgsmål kan der nu for første gang søges penge til via en ny fælles regional pulje. Puljen er i alt på ca. 27,5 millioner kroner, og er specifikt øremærket til forskning i forebyggelse og vil blive udmøntet over de næste tre år.

Forskningen skal bidrage til, at arbejdet med forebyggelse på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer går hånd i hånd med den nyeste viden om, hvad der virker.

- Vi er nødt til at fokusere meget mere på forebyggelse, og på hvad der er effektiv forebyggelse, og det kan forskningen hjælpe os med. På den måde får vi vigtig og nyttig viden, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at prioritere, hvilket indsatser vi skal satse på, siger Karin Friis Bach, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Hun peger desuden på, at den forskning, som puljen vil støtte, vil komme hele landet til gavn, da forskningen skal kunne anvendes bredt og have potentiale for udbredelse.
Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse kan søges af alle regioner og gerne i samarbejde med forskningsinstitutioner, kommuner og civilsamfundsorganisationer. Puljen er samtidig et led i udmøntningen af Danske Regioners forebyggelsesstrategi ”Sundhed for livet”.

Fakta om puljen:

  • Der er i 2019 afsat 13,5 millioner kroner til puljen.
  • Ansøgningsfristen er den 15. juli 2019 kl. 12.00
  • Svarene på ansøgningerne vil foreligge inden udgangen af oktober.
  • Ansøgninger til den fælles regionale pulje sendes elektronisk via link nedenfor.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læse mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes.
- Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene, understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner: Svækkede ældre skal have bedre hjælp

Samfundskontrakten er ude af balance, når det handler om at give svækkede ældre den rette hjælp. Området, der er fordelt på service og sundhedslov, skal gentænkes. Regionerne er parate til et større ansvar for at styrke ældres sundhed.

Læs mere