Gå til indhold

Regionerne uddeler 27,5 millioner kr. til forskning i forebyggelse

Mere viden om effektiv forebyggelse på tværs af landet. Det er den overordnede målsætning med en ny pulje til forskning, som regionerne nu åbner for ansøgninger til.

Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge mental mistrivsel blandt unge? Kan vi finde på nye måder at undgå, at flere begynder at ryge? Og hvordan får vi flere til at være fysisk aktive i hverdagen?

Forskningsprojekter indenfor eksempelvis disse spørgsmål kan der nu for første gang søges penge til via en ny fælles regional pulje. Puljen er i alt på ca. 27,5 millioner kroner, og er specifikt øremærket til forskning i forebyggelse og vil blive udmøntet over de næste tre år.

Forskningen skal bidrage til, at arbejdet med forebyggelse på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer går hånd i hånd med den nyeste viden om, hvad der virker.

- Vi er nødt til at fokusere meget mere på forebyggelse, og på hvad der er effektiv forebyggelse, og det kan forskningen hjælpe os med. På den måde får vi vigtig og nyttig viden, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at prioritere, hvilket indsatser vi skal satse på, siger Karin Friis Bach, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Hun peger desuden på, at den forskning, som puljen vil støtte, vil komme hele landet til gavn, da forskningen skal kunne anvendes bredt og have potentiale for udbredelse.
Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse kan søges af alle regioner og gerne i samarbejde med forskningsinstitutioner, kommuner og civilsamfundsorganisationer. Puljen er samtidig et led i udmøntningen af Danske Regioners forebyggelsesstrategi ”Sundhed for livet”.

Fakta om puljen:

  • Der er i 2019 afsat 13,5 millioner kroner til puljen.
  • Ansøgningsfristen er den 15. juli 2019 kl. 12.00
  • Svarene på ansøgningerne vil foreligge inden udgangen af oktober.
  • Ansøgninger til den fælles regionale pulje sendes elektronisk via link nedenfor.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læse mere

Faste læger på plejehjemmene giver mere tryghed og færre indlæggelser

I 2020 havde cirka 66% af de kommunale plejehjem en plejehjemslæge, og det er gået den rigtige vej siden. Tallet skønnes nu at være 70-75% af plejehjemmene. Målet er, at alle plejehjem skal have en fast læge tilknyttet. Undersøgelse viser, at plejehjemslæger kan forebygge op imod hver tredje indlæggelse.

Læs mere

Regionerne ser frem til at udvikle sundhedsvæsenet sammen med en ny regering

Der er behov for at tænke nye tanker, der tager fat på ændringer af den nuværende velfærdsmodel i lyset af de kommende års demografiske udfordringer. Derfor glæder Danske Regioner sig til et ambitiøst samarbejde om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Fremtidens sundhedsvæsen er en god investering

Sygdom og dårlig trivsel har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Vi kan derfor alle nyde godt af udbyttet af investeringerne i sundhed, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien, Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, Henrik Christensen, formand for DiaLab og Freddy Lykke, formand for Udvalget for sundheds-it, IT-branchen.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere