Regionerne uddeler 27,5 millioner kr. til forskning i forebyggelse

Mere viden om effektiv forebyggelse på tværs af landet. Det er den overordnede målsætning med en ny pulje til forskning, som regionerne nu åbner for ansøgninger til.

Hvordan kan vi blive bedre til at forebygge mental mistrivsel blandt unge? Kan vi finde på nye måder at undgå, at flere begynder at ryge? Og hvordan får vi flere til at være fysisk aktive i hverdagen?

Forskningsprojekter indenfor eksempelvis disse spørgsmål kan der nu for første gang søges penge til via en ny fælles regional pulje. Puljen er i alt på ca. 27,5 millioner kroner, og er specifikt øremærket til forskning i forebyggelse og vil blive udmøntet over de næste tre år.

Forskningen skal bidrage til, at arbejdet med forebyggelse på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer går hånd i hånd med den nyeste viden om, hvad der virker.

- Vi er nødt til at fokusere meget mere på forebyggelse, og på hvad der er effektiv forebyggelse, og det kan forskningen hjælpe os med. På den måde får vi vigtig og nyttig viden, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at prioritere, hvilket indsatser vi skal satse på, siger Karin Friis Bach, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Hun peger desuden på, at den forskning, som puljen vil støtte, vil komme hele landet til gavn, da forskningen skal kunne anvendes bredt og have potentiale for udbredelse.
Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse kan søges af alle regioner og gerne i samarbejde med forskningsinstitutioner, kommuner og civilsamfundsorganisationer. Puljen er samtidig et led i udmøntningen af Danske Regioners forebyggelsesstrategi ”Sundhed for livet”.

Fakta om puljen:

  • Der er i 2019 afsat 13,5 millioner kroner til puljen.
  • Ansøgningsfristen er den 15. juli 2019 kl. 12.00
  • Svarene på ansøgningerne vil foreligge inden udgangen af oktober.
  • Ansøgninger til den fælles regionale pulje sendes elektronisk via link nedenfor.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karin Friis Bach,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T -
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Karin-Friis-Bach
Relaterede nyheder

Læse mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Regionernes sektorfri forebyggelses-laboratorium bringer partnere sammen

Regionerne ønsker en styrket og fælles forebyggelsesindsats, så vi kan sikre, at de kommende generationer kan leve et sundt og godt liv så længe som muligt. Et af de gode eksempler på et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet er regionernes sektorfri forebyggelseslaboratorium. Det skriver Karin Friis Bach i et debatindlæg.

Læs mere