Sundhedsvæsenet skal løftes med 2 mia. kr. alene i regionerne for at kunne følge med

Sundhedsvæsenet presses af nye avancerede behandlinger, dyr medicin og flere ældre og mennesker med kronisk sygdom. I 2020 vil der være så mange flere ældre, at alene den post vil løbe op på 1 milliard kroner.

Tallene taler deres tydelige sprog: I 2017 brugte vi 14,4 milliarder kroner på medicin. Det er 0,5 milliard mere hvert eneste år siden 2013.

Og i 2019 er der knap 1,14 million ældre over 65 år i Danmark. Det er mere end 300.000 flere end i 2007. Samtidig kommer der stadig ny medicin og nye behandlinger som hjælper flere og flere patienter.  Der er et særligt behov for også at prioritere psykiatrien.

Det er kendsgerninger, som ingen kan løbe fra. Danske Regioner vurderer, at der er behov for 2 milliarder kroner ekstra i 2020 til sundhedsvæsenet alene i regionerne.

- Det er ret åbenlyst, at hvis vi fortsat skal sikre samme gode behandling for danskerne og samtidig udvikle sundhedsvæsenet, så er der brug for flere penge. Sidst jeg tjekkede, var det for eksempel ikke gratis få hverken flere læger og sygeplejersker på hospitalerne eller praktiserende læger til at arbejde i sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Mere arbejde og travlere personale

Der er i dag 3,7 millioner flere kontakter med patienter på hospitalerne end i 2009 – det er en stigning på 33 procent. I samme periode er antallet af læger steget med knap 20 procent og sygeplejerskerne er blevet 6 procent flere.

- Medarbejderne i regionerne knokler for at følge med. Det lykkes langt hen ad vejen at give patienterne den gode behandling, vi ved vi kan tilbyde. Men det er klart, at når der år for år bliver stadigt flere patienter og mere arbejde at udføre, så skal der følge ressourcer med, siger Stephanie Lose og tilføjer:

- De seneste år har regionerne vist, at de kan arbejde effektivt. Vi vil naturligvis fortsat skarpt fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene.

Sundheden skal også løftes i kommunerne

Danske Regioner mener ikke, det er nok alene at prioritere sundhedsvæsenet med en saltvandsindsprøjtning hos regionerne. Der skal også sendes penge efter kommunernes andel i danskernes sundhed.

Der skal nemlig ske en opgradering af de kommunale tilbud, hvis der skal sikres bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og flere kan behandles tæt på deres hjem. Danske Regioner vurderer, at der vil være behov for yderligere en milliard kroner for at styrke disse indsatser.

- Hvis fremtidens sundhedsvæsen skal følge med befolkningens behov, er det afgørende, at vi sikrer bedre sammenhæng og mere nærhed. Det koster på begge sider at bygge gode solide broer, der kan sikre den gode overgang for patienterne, når de er færdige på hospitalerne og skal viderebehandles hos deres praktiserende læge eller have hjælp fra kommunen, siger Stephanie Lose og tilføjer:

- Derfor ser vi også gerne i regionerne, at en del af midlerne til at løfte det samlede sundhedsvæsen gives til finansiering af fælles indsatser på tværs af sundhedsvæsnet.

FAKTA: Derfor er der brug for 2 milliarder kroner

Der er et øget udgiftsbehov på to milliarder kroner til det regionale sundhedsvæsen herunder praksissektor og psykiatri. 

Den demografiske udvikling indebærer flere ældre, som har mere brug for sundhedsydelser. I 2020 er der brug for at afsætte 1 miliiard kroner alene som følge af den demografiske udvikling. Medicinudgifterne er steget med 0,5 milliard årligt de sidste fire år. Den udvikling vil fortsætter de næste år.

Der skal bruges 0,5 miilliard kroner til at sikre udviklingen i sundhedsvæsenet. Det indebærer investering i ny teknologi, nye og bedre behandlingsmuligheder og deraf berettigede stigende forventninger hos borgerne. 

Kilde: VIVE, Finansministeriet og Danske Regioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E slo@rsyd.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

80 kroner for cigaretter gør forskellen på liv og død

Hver dag begynder 40 unge at ryge. Hvert år dør 13.600 danskere af rygning. Ingen børn drømmer om et liv med alvorlig sygdom og tidlig død. Derfor bør prisen på en pakke cigaretter fordobles til 80 kroner, mener Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner blæser til kamp mod overvægt hos børn

Ny opgørelse viser, at alt for mange børn kæmper med overvægt. Derfor lancerer Danske Regioner nu en række initiativer i et nyt udspil om børn og unges sundhed. "Vi skal så tidligt som muligt hjælpe de børn, hvor vægten er på vej op", siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere