Psykiatri

Regioner og kommuner vil have ny model for de særlige pladser i psykiatrien

Danske Regioner og KL foreslår ny model for de 150 særlige sengepladser i psykiatrien. Mange af sengene står tomme, så der er brug for en ændring, så pladserne kan komme brugerne til gavn, skriver Ulla Astman og Martin Damm, henholdvis næstformand i Danske Regioner og KL.

Debatindlæg af Ulla Astman, næstformand, Danske Regioner og Martin Damm, næstformand, KL, bragt på Altinget.dk 30. august 2019

De 150 særlige pladser i psykiatrien, som er åbnet fra januar 2018, var tænkt som en forbedring til en gruppe særligt udsatte mennesker med svær psykisk sygdom og voldsom adfærd. Men de virker ikke godt nok!

Tankerne bag oprettelsen af pladserne var ellers gode nok. En målgruppe med et stort behov skulle sikres bedre behandling - og samtidig skulle sikkerheden for medarbejderne på bostederne forbedres. Men trods en helhjertet indsats fra både kommuner og regioner for at gøre de særlige pladser til en succes, er det ikke gået som håbet.

Det er KL’s og Danske Regioners opfattelse, at den særlige visitations- og finansieringsmodel bag pladserne er uhensigtsmæssig. Det bliver bekræftet, når vi nu et år senere kan konstatere, at ca. en tredjedel af sengene stadig står tomme. Det kan vi dårligt være bekendt, hverken overfor patienterne, der har brug for behandling, eller overfor medarbejderne, der hver dag løfter en kæmpe indsats.

Derfor appellerer vi - Danske Regioner og Kommunernes Landsforening - i fællesskab til regeringen om at træde til og få ændret på modellen, så vi kan sikre, at alle sengene kommer målgruppen til gavn. Lige nu forhandler vi hver især med regeringen om næste års økonomi, og vi har i den forbindelse fremlagt et konkret forslag til, hvordan vi sammen kan løse problemet.

Konkret foreslår vi, at de 150 pladser omlægges, så sengene bliver en del af den almene psykiatri. De skal stadig være reserveret til målgruppen af svært psykisk syge patienter - ofte med samtidige misbrugsproblematikker - som har brug for længerevarende, rehabiliterende ophold. Hvis pladserne bliver integreret i psykiatrien, bliver de nemmere at udnytte optimalt til de rigtige patienter. Pladserne skal fremover drives og finansieres af regionerne.

Kommunerne betaler i dag størstedelen af udgifterne til pladserne, penge som bliver taget fra socialpsykiatrien for at finansiere både de pladser, der anvendes, og de mange pladser, som står tomme. Den model, vi i KL og Danske Regioner foreslår, indebærer, at midler svarende til det beløb, kommunerne hidtil har betalt til pladserne, skal bruges i kommunerne på de kommunale socialpsykiatriske tilbud. Med omlægningen kan vi på den måde både sikre bedre behandling i psykiatrien og styrke modtagelsen i kommunerne, når borgeren er stabil nok og ikke længere har brug for indlæggelse.

Det er altså en mindre ændring på papiret, men med en stor og vigtig effekt ude i virkeligheden. Overordnet taler vi om en statslig finansiering på ca. 185 millioner kroner. Det er mange penge, men hvis regeringen er villig til at finde dem i forbindelse med økonomiaftalerne, kan vi sammen tage det skridt, der betyder, at vi i stedet for tomme senge kan styrke behandlingen og støtten til en gruppe patienter, der har så hårdt brug for den.

Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Aftale om økonomi for 2021 på plads

Danske Regioner og regeringen har i dag underskrevet en aftale om økonomien for næste år. Aftalen sikrer regionerne 1,3 milliarder kroner mere til at drive sundhedsvæsenet og 3,5 milliarder kroner til investeringer i bygninger og apparatur. Samtidig er man enige om, at regeringen skal dække de udgifter, regionerne har haft og vil få i forbindelse med COVID-19.

Læs mere