Gå til indhold

Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Aftalen giver regionerne mulighed for at lade de mange patienter med søvnforstyrrelser (obstruktiv søvnapnø), der står på venteliste, blive behandlet i speciallægepraksis.

- Behandlinger i sundhedsvæsenet skal, når det er muligt, rykkes tættere på borgerne. Det medvirker denne aftale til, siger formand for RLTN, Anders Kühnau, der tilføjer:

- Derudover giver aftalen mulighed for, at der kan behandles flere patienter inden for den aftalte økonomiske ramme. Det betyder, at patienterne kan komme hurtigere i behandling. 

Ensartet hjælp til allergipatienter

Med aftalen bliver det desuden blandt andet lettere at foretage høreprøver på børn (legeaudiometri) og flere kan behandles for ørestenssvimmelhed, som er en hyppig årsag til svimmelhed blandt ældre.

Samtidig imødekommer aftalen en stigende efterspørgsel på behandling af allergiske sygdomme, da der indføres udrednings- og vaccinationsydelser tilsvarende andre specialer. Der sikres dermed en ensartet allergiudredning og -behandling hos alle de praktiserende speciallæger, der udreder og behandler allergi.

- Vi er meget tilfredse med, at aftalen er med til at sikre, at patienterne får lettere og borgernær adgang til relevant allergiudredning og -behandling, da allergi er til stor gene for mange danskere, siger næstformand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Niels Henrik Nielsen.

- Samtidig er vi glade for, at aftalen giver de praktiserende øre-, næse- og halslæger mulighed for at tage nye relevante behandlinger i brug, lyder det fra foreningens næstformand.

Aftalen træder i kraft den 1. april 2019. Aftalen om de nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs mere:

Bedre tilbud
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere