Trængselsproblemer kalder på regionale løsninger

Det er nødvendigt, at folketinget tænker regionalt, hvis trængselsudfordringerne for de danske pendlere skal løses, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i Altinget d. 6. februar 2019.

Trængslen på de danske veje er historisk høj. Køerne har aldrig været længere, og sneglefart i myldretiden er ikke længere et problem forbeholdt beboere i de allerstørste byer. Nu kan borgere lige fra Holstebro og Herning til Sønderborg og Slagelse tale med om at være fanget i alenlange bilkøer og spilde hundredvis af timer hvert år.

Egentlig er udviklingen ikke så mystisk. Der bliver investeret i nye biler som aldrig før, og siden 2016 er der kommet mere 660.000 nye biler til.

Samtidig er vores mobilitet større end nogensinde. Næsten en halv million danskere har dagligt mere end 30 km til arbejde og næsten hver anden dansker krydser mindst én kommunegrænse på vej til arbejde eller uddannelse.

Skal vi løse udfordringerne kræver det med andre ord, at vi bliver langt bedre til at tilbyde danskerne et sammenhængende transporttilbud i deres landsdel, hvor den kollektive trafik også spiller en central rolle som et attraktivt alternativ til bilen, og hvor pendlerne let kan skifte mellem bil, bus, tog, cykel og samkørsel.

Her kommer regionerne ind i billedet. For mens regeringen i et sundhedsudspil (!) foreslår, at regionernes trafikopgaver flyttes til kommuner og staten, så har vi gennem vores resultater de seneste ti år vist, at vi er en helt central del af løsningen, hvis danskernes udfordringer med trængsel skal løses.

Vi har leveret varen

I regionerne har vi over de seneste år – inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed – nemlig både leveret succesfuld kollektiv trafik, der binder landsdelen sammen, og en sammenhængende planlægning af regionens trafiktilbud.

For det første er regionernes ansvar for de regionale busser og lokalbaner lidt af en succeshistorie.

For mens antallet af passagerer i de kommunale busser og i DSB’s toge er faldet støt gennem de seneste år, strømmer passagerne til den regionale kollektive trafik. Faktisk er antallet af passagerer, der kører med de regionale busser steget med 36 procent siden 2007. Og i samme periode er stigningen 25 procent for lokalbanerne.

Det er derfor ikke uden grund, at Ole Birk Olesen i sin tid som transportminister har overdraget ansvaret for både strækningen Holstebro-Skjern, Køge-Roskilde og al togkørsel nord for Aalborg til regionerne. Og det har virket.

F.eks. har Region Nordjylland sikret nordjyderne flere og mere rettidige togafgange for de samme penge, siden de overtog togdriften i Vendsyssel fra staten og DSB.

For det andet sikrer hver region sammenhængen mellem den regionale kollektive trafik og regionens øvrige transportformer. F.eks. har Region Syddanmark sørget for, at Arrivas regionaltoge er timet med lokaltogene på Vestbanen, så passagerne kan komme med toget direkte til Esbjerg.

Og Region Hovedstaden og Region Nordjylland har etableret et stærkt samarbejde med Rejseplanen om app’en MinRejseplan, hvor kollektiv trafik, delebiler og bycykler tænkes sammen i ét samlet tilbud til gavn for borgerne.

Konkrete løsninger frem for opgaveflytning

Regionerne har altså leveret. Vi har været med til at sikre en succesfuld kollektiv trafik, der binder hver landsdel sammen.

Det er vigtigt, at vi sørger for, at alle relevante parter som f.eks. uddannelsessteder, virksomheder og kommuner – på tværs af regionen – bliver taget med på råd, så vi løser transportudfordringerne med udgangspunkt i de konkrete, lokale udfordringer i regionen.

Og med os folkevalgte regionsrådspolitikere i spidsen sikrer vi, at beslutningerne om regionens kollektive trafik bliver truffet ud fra et hensyn til, hvad der er bedst for borgerne i hele landsdelen.  Som borger har man desuden til hver en tid har nogle folkevalgte, som de kan tage direkte kontakt til, hvis de har noget på hjerte, og som man holde direkte ansvarlige for de beslutninger, der bliver truffet.

Derfor lyder min opfordring til de danske transportpolitikere:

Find modet til at investere i konkrete løsninger, der løser danskernes udfordringer, frem for at fokusere på struktur og opgaveflytning, som bunder i ønsket om en sundhedsreform frem for et ønske om at løse danskernes trængselsudfordringer.

Udnyt i stedet, at vi i regionerne har mange af svarene på, hvordan vi kan tilbyde danskerne en bedre og mere sammenhængende transport på tværs af kommunegrænserne. Vi er klar til kampen mod trængsel.

Relaterede nyheder

Læs mere

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere

Flere end 9 ud af 10 unge kommer ind på deres foretrukne gymnasium

Over 92 pct. af de unge, der gerne vil starte på det almene gymnasium til sommer, har fået plads på deres foretrukne gymnasium. Det er lidt færre end sidste år, da regionerne i år har sat loft over optaget på flere gymnasier for at sikre en bedre elevfordeling.

Læs mere