Trængselsproblemer kalder på regionale løsninger

Det er nødvendigt, at folketinget tænker regionalt, hvis trængselsudfordringerne for de danske pendlere skal løses, skriver Danske Regioners formand, Stephanie Lose.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i Altinget d. 6. februar 2019.

Trængslen på de danske veje er historisk høj. Køerne har aldrig været længere, og sneglefart i myldretiden er ikke længere et problem forbeholdt beboere i de allerstørste byer. Nu kan borgere lige fra Holstebro og Herning til Sønderborg og Slagelse tale med om at være fanget i alenlange bilkøer og spilde hundredvis af timer hvert år.

Egentlig er udviklingen ikke så mystisk. Der bliver investeret i nye biler som aldrig før, og siden 2016 er der kommet mere 660.000 nye biler til.

Samtidig er vores mobilitet større end nogensinde. Næsten en halv million danskere har dagligt mere end 30 km til arbejde og næsten hver anden dansker krydser mindst én kommunegrænse på vej til arbejde eller uddannelse.

Skal vi løse udfordringerne kræver det med andre ord, at vi bliver langt bedre til at tilbyde danskerne et sammenhængende transporttilbud i deres landsdel, hvor den kollektive trafik også spiller en central rolle som et attraktivt alternativ til bilen, og hvor pendlerne let kan skifte mellem bil, bus, tog, cykel og samkørsel.

Her kommer regionerne ind i billedet. For mens regeringen i et sundhedsudspil (!) foreslår, at regionernes trafikopgaver flyttes til kommuner og staten, så har vi gennem vores resultater de seneste ti år vist, at vi er en helt central del af løsningen, hvis danskernes udfordringer med trængsel skal løses.

Vi har leveret varen

I regionerne har vi over de seneste år – inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed – nemlig både leveret succesfuld kollektiv trafik, der binder landsdelen sammen, og en sammenhængende planlægning af regionens trafiktilbud.

For det første er regionernes ansvar for de regionale busser og lokalbaner lidt af en succeshistorie.

For mens antallet af passagerer i de kommunale busser og i DSB’s toge er faldet støt gennem de seneste år, strømmer passagerne til den regionale kollektive trafik. Faktisk er antallet af passagerer, der kører med de regionale busser steget med 36 procent siden 2007. Og i samme periode er stigningen 25 procent for lokalbanerne.

Det er derfor ikke uden grund, at Ole Birk Olesen i sin tid som transportminister har overdraget ansvaret for både strækningen Holstebro-Skjern, Køge-Roskilde og al togkørsel nord for Aalborg til regionerne. Og det har virket.

F.eks. har Region Nordjylland sikret nordjyderne flere og mere rettidige togafgange for de samme penge, siden de overtog togdriften i Vendsyssel fra staten og DSB.

For det andet sikrer hver region sammenhængen mellem den regionale kollektive trafik og regionens øvrige transportformer. F.eks. har Region Syddanmark sørget for, at Arrivas regionaltoge er timet med lokaltogene på Vestbanen, så passagerne kan komme med toget direkte til Esbjerg.

Og Region Hovedstaden og Region Nordjylland har etableret et stærkt samarbejde med Rejseplanen om app’en MinRejseplan, hvor kollektiv trafik, delebiler og bycykler tænkes sammen i ét samlet tilbud til gavn for borgerne.

Konkrete løsninger frem for opgaveflytning

Regionerne har altså leveret. Vi har været med til at sikre en succesfuld kollektiv trafik, der binder hver landsdel sammen.

Det er vigtigt, at vi sørger for, at alle relevante parter som f.eks. uddannelsessteder, virksomheder og kommuner – på tværs af regionen – bliver taget med på råd, så vi løser transportudfordringerne med udgangspunkt i de konkrete, lokale udfordringer i regionen.

Og med os folkevalgte regionsrådspolitikere i spidsen sikrer vi, at beslutningerne om regionens kollektive trafik bliver truffet ud fra et hensyn til, hvad der er bedst for borgerne i hele landsdelen.  Som borger har man desuden til hver en tid har nogle folkevalgte, som de kan tage direkte kontakt til, hvis de har noget på hjerte, og som man holde direkte ansvarlige for de beslutninger, der bliver truffet.

Derfor lyder min opfordring til de danske transportpolitikere:

Find modet til at investere i konkrete løsninger, der løser danskernes udfordringer, frem for at fokusere på struktur og opgaveflytning, som bunder i ønsket om en sundhedsreform frem for et ønske om at løse danskernes trængselsudfordringer.

Udnyt i stedet, at vi i regionerne har mange af svarene på, hvordan vi kan tilbyde danskerne en bedre og mere sammenhængende transport på tværs af kommunegrænserne. Vi er klar til kampen mod trængsel.

Relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Det offentlig-private samarbejde bør styrkes, men måltal er ikke vejen

Regeringen vil med et nyt politisk udspil styrke det offentlig-private samarbejde. Det vil regioner og kommuner også. Men vi er ikke enige med regeringen om, hvordan vi indfrier det fælles mål.

Læs mere