Vandrejournal går på pension, og regioner indfører digital løsning

Regionerne vil erstatte den gule vandrejournal med en ny, digital løsning. Kommende forældre vil opleve bedre sammenhæng og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet, hvor de gravide selv og de relevante fagpersoner kan se og tilføje informationer online.

Siden 70’erne har den gule konvolut, som rummer vandrejournalen, været fast inventar i hænderne på vordende forældre, når de skulle besøge fx egen læge eller jordemoder. Nu vil regionerne pensionere den fysiske papirjournal og i stedet indføre en ny, digital løsning, der giver den gravide og sundheds-personalet et sikkert og nemt overblik over den gravides oplysninger og aftaler i sundhedsvæsenet. 

En ny æra

Ifølge Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, kommer den nye digitale løsning til at betyde en ny æra i gravides forløb:

- Vi er mange, der kan huske vandrejournalen mange år tilbage, og den har tjent gravide godt. Men nu er tiden moden til at gøre området digitalt til for-del for kommende forældre, så de kan føle sig trygge i, at deres oplysninger bliver behandlet sikkert, og de samtidig får et bedre overblik over deres for-løb, siger Ulla Astman.

Regionerne vil skabe individuelle forløb

Den nye digitale løsning er en del af regionernes udspil Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier. Løsningen skal gøre det lettere for de relevante fagpersoner i sundhedsvæsenet at samarbejde omkring den gravides forløb. Herudover er det regionernes ambition, at løsningen skal understøtte sundhedspersonalet i deres vurdering af den gravides behov og risici for komplikationer, hvilket er grundlaget for at tilbyde nye familier mere målrettede og individuelle forløb.

- Den digitale løsning er endnu et eksempel på, at regionerne har fokus på at skabe bedre sammenhæng og god kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet. Samtidigt er det også et stort skridt på vejen mod mere individuelle forløb til de gravide, siger Ulla Astman.

Løsningen bliver udviklet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Sundheds- og ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation.

Danske Regioner forventer, at løsningen vil være fuldt ud implementeret i 2021, men dele af løsningen vil formegentligt være tilgængelige tidligere.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ann Vilhelmsen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 4020 2709
E: avi@regioner.dk

Emma Lindegaard, pressekontakt
Kommunikation
M: 51914464
E: eli@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Ulla Astman ny
Læs mere

Relaterede nyheder

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give
let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på
dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet
er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner.

Læs mere