Gå til indhold

Vandrejournal går på pension, og regioner indfører digital løsning

Regionerne vil erstatte den gule vandrejournal med en ny, digital løsning. Kommende forældre vil opleve bedre sammenhæng og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet, hvor de gravide selv og de relevante fagpersoner kan se og tilføje informationer online.

Siden 70’erne har den gule konvolut, som rummer vandrejournalen, været fast inventar i hænderne på vordende forældre, når de skulle besøge fx egen læge eller jordemoder. Nu vil regionerne pensionere den fysiske papirjournal og i stedet indføre en ny, digital løsning, der giver den gravide og sundheds-personalet et sikkert og nemt overblik over den gravides oplysninger og aftaler i sundhedsvæsenet. 

En ny æra

Ifølge Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner, kommer den nye digitale løsning til at betyde en ny æra i gravides forløb:

- Vi er mange, der kan huske vandrejournalen mange år tilbage, og den har tjent gravide godt. Men nu er tiden moden til at gøre området digitalt til for-del for kommende forældre, så de kan føle sig trygge i, at deres oplysninger bliver behandlet sikkert, og de samtidig får et bedre overblik over deres for-løb, siger Ulla Astman.

Regionerne vil skabe individuelle forløb

Den nye digitale løsning er en del af regionernes udspil Godt fra start – Fremtidens omsorg for nye familier. Løsningen skal gøre det lettere for de relevante fagpersoner i sundhedsvæsenet at samarbejde omkring den gravides forløb. Herudover er det regionernes ambition, at løsningen skal understøtte sundhedspersonalet i deres vurdering af den gravides behov og risici for komplikationer, hvilket er grundlaget for at tilbyde nye familier mere målrettede og individuelle forløb.

- Den digitale løsning er endnu et eksempel på, at regionerne har fokus på at skabe bedre sammenhæng og god kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet. Samtidigt er det også et stort skridt på vejen mod mere individuelle forløb til de gravide, siger Ulla Astman.

Løsningen bliver udviklet i et samarbejde mellem Danske Regioner, Sundheds- og ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation.

Danske Regioner forventer, at løsningen vil være fuldt ud implementeret i 2021, men dele af løsningen vil formegentligt være tilgængelige tidligere.

Læs mere:

Illustration af en familie
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ann Vilhelmsen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 4020 2709
E: avi@regioner.dk

Emma Lindegaard, pressekontakt
Kommunikation
M: 51914464
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Regeringens besparelser rammer skævt

Regionerne bruger en langt mindre andel af deres budget på administration end kommunerne. Alligevel rammes de lige så hårdt af regeringens besparelser på administration. Det er ikke rimeligt, og det vil gå ud over patienterne, mener Danske Regioner.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: På høje tid vi sikrer sundhedsvæsenet mod cyberkrig

Krigen raser, også i cyberspace. Fremmede magter og kriminelle vil volde skade på vores sundhedsvæsen. Der er brug for særskilt finansiering til øget cybersikkerhed, ellers kan pengene fremadrettet alene tages fra patientbehandlingen.

Læs mere