Gå til indhold

Din direkte indflydelse er afgørende

Vi bør insistere på at fastholde og forstærke borgernes direkte indflydelse på sundheden, siger Sophie Hæstorp i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Af Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner. Bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 21. december 2018. 

Demokrati. Folkestyre. Din direkte indflydelse. Det er noget af det mest dyrebare, vi har. Og noget vi bør insistere på at fastholde og forstærke. Men med statsministerens kommende forslag til en sundhedsreform, ser det ikke ud til, at det har den store betydning. Meget tyder nemlig på, at statsministeren ønsker at fjerne din direkte indflydelse på vores vigtigste velfærdsområde – sundhedsområdet.

Det regionale demokrati består i dag af 205 dedikerede regionsrådspolitikere, der blandt andet har hovedansvaret for det danske sundhedsvæsen. Og vi regionsrådspolitikere træffer hver dag beslutninger, der har stor betydning for borgere i alle dele af landet. Beslutninger, som du har direkte indflydelse på.

Det sker via stemmesedlen til regionsrådsvalget, men fx også gennem direkte kontakt til og dialog med os folkevalgte. Hvad enten det vedrører praktiske forhold som parkering, ris eller ros til service, behandling eller pleje, så er vi regionsrådspolitikere din direkte adgang til at blive hørt. Borgernes sundhed og tryghed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Og uden direkte valgte regionsrådspolitikere risikerer vi et excel-ark fokuseret djøf-styre uden føling med din hverdag.

Eksperter på området betragter da også de folkevalgte regionsråd – din direkte indflydelse – som afgørende for de markante fremskridt på sundhedsområdet gennem de seneste 10-12 år. Et sundhedsvæsen som i dag er det 3. bedste i Europa.

Det vil være dumt at fjerne borgernes direkte indflydelse på sundhedsvæsenet. Og decideret tudetosset, hvis det regionale demokrati afskaffes blot for at få brikkerne til at falde på plads i et magtspil på Christiansborg.

Man kan altid gøre tingene bedre. Og det skal vi. Men vi må ikke give køb på borgernes – din – direkte indflydelse på sundhedsvæsenet. Det er værd at tænke over i den kommende tid.