Gå til indhold

Klima

Samarbejde styrker klimaindsats

Der er brug for et styrket samarbejde om klimaindsatsen på tværs af regioner og kommuner. - Det vil give en bredere og mere effektiv klimaindsats, mener Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer

Debatindlæg af Heino Knudsen, formand for Udvalget for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner. Bragt i Jyllands-Posten d. 7. juli 2019. 

»Vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen.« Sådan indledes den nyskrevne politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Det er en rigtig god start og en stærk retning for vores fælles klima, for nyheder om smeltende indlandsis, oversvømmelser i ind- og udland og stigende udledninger af drivhusgasser har igen og igen vist os, at en stærk og bredt funderet klimaindsats er helt nødvendig. Det er tid til at mobilisere alle gode kræfter og idéer - også hos os i regionerne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde vores nye klima-, energi-, og forsyningsminister, Dan Jørgensen, velkommen i jobbet.

Vi er i regionerne glade for, at forståelsespapiret, som ligger til grund for den nye regerings arbejde, beskriver, at Danmark skal have en bindende klimalov.

Grundlæggende mener vi, at den nye klima-, energi- og forsyningsminister skal sætte sig i spidsen for en lov, der kan samle og styrke den danske klimaindsats.

Vi har brug for en gennemtænkt strategi, der sikrer en klar og tydelig ansvarsfordeling på tværs af sektorer og politikområder, og her skal regionerne være med i et konstruktivt samarbejde med landets 98 kommuner. Den slags samarbejde på tværs er et dansk adelsmærke, men på klimaområdet er der stadig et uindfriet potentiale. Det har vi ikke råd til.

Vi har i regionerne gode erfaringer med at samle og understøtte nye aktiviteter på tværs af kommuner.

Vi gør det allerede i stor stil på miljøområdet, og vi kan se, at det fællesskab og samarbejde gør, at vi opnår større effekt.

Vi er også i gang på klimaområdet med projektet Coast to Coast Climate Challenge i regi af Region Midtjylland. Her deltager blandt andet 18 kommuner og en stribe forsyningsselskaber, og med regionen som driver bliver der lavet klimatilpasning, der ligesom vand krydser kommunegrænser.

Knap halvvejs inde i projektet kan vi se, at det har givet bedre løsninger og større effekt. Derfor glæder det mig, at den nye regering også lægger op til en klimahandlingsplan med konkret fokus på klimatilpasning og en »stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring«. På samme måde kan vi i regionerne være med til at præge omstillingen til vedvarende energi.

Energiplanlægning er et oplagt område til samarbejde mellem kommuner, forsyninger og regioner.

På den måde kan der både sættes mere fart på omstillingen, samtidig med at der tages hensyn til lokale borgere og virksomheder.

Det oprindelige borgerforslag om en dansk klimalov er indtil videre støttet af mere end 68.000 danskere. Der er altså en klar forventning om ambitiøs politisk handling. Udfordringerne er velbeskrevne, og selv om vi endnu ikke kender alle løsninger, så lad os komme i gang med det, vi kan - allesammen.

Relaterede nyheder

Læse mere

Kommuner og regioner danner fortrop i klimakampen

Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere