Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering. Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

- Vi skal behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen, og her kommer de praktiserende speciallæger til at udfylde en vigtig rolle. Når vi rykker mere behandling tættere på borgerne, skal vi have fokus på fortsat at udvikle og højne kvaliteten. Derfor er vi glade for, at alle landets praktiserende speciallæger nu har gennemgået en uafhængig akkreditering, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RNTL).

Landets knapt 1.000 praktiserende speciallæger er i perioden oktober 2015 til oktober 2018 blevet akkrediteret af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet), der har besøgt alle klinikker og har vurderet, hvorvidt de lever op til de fastsatte 16 kvalitetsmål. Akkrediteringen er en del af overenskomsten mellem RLTN (Danske Regioner) og Foreningen af Speciallæger (FAPS).

Øget fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

8 ud af 10 speciallæger blev akkrediteret ved første besøg. Langt de fleste af de klinikker, som skulle foretage en opfølgning, havde kun få ting, som de skulle arbejde med og fik hurtigt fulgt op på dem. Det viser evalueringen af den første akkrediteringsrunde i speciallægepraksis, som Danske Regioner og FAPS har udarbejdet. Speciallægerne vurderer, at akkrediteringen har medført øget systematik, øget fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i speciallægepraksis.

- Resultaterne dokumenterer, at de praktiserende speciallæger har godt styr på den organisatoriske kvalitet i deres klinikker. Det falder godt i tråd med, at tilfredsheden med behandlingen er i top blandt de godt to mio. danskere, som hvert år går til en praktiserende speciallæge, siger Kirsten Ilkjær, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Danske Regioner og FAPS har besluttet at gennemføre endnu en akkrediteringsrunde fra april 2019 til oktober 2021. Målet er, at klinikkerne arbejder med redskaber til fortsat at øge systematik i arbejdsgange, og fastholde fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

- Vi har en klar ambition om, at de praktiserende speciallæger skal spille en større rolle i det nære sundhedsvæsen de kommende år, og derfor arbejder vi målrettet med bl.a. akkreditering, så vi også fremover kan give patienterne en sikker og tidssvarende behandling af høj kvalitet, siger Kirsten Ilkjær.

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Fmd. for Løn- og Praksisudvalget, fmd. for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), regionsrådsformand
T -
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Anders Kühnau ny
Relaterede nyheder

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere

Rekordmange danskere tog til Åbent Hospital 2019 landet rundt

Over 21.000 danskere tog søndag d. 1. september imod regionernes invitation til at opleve en perlerække af de nye hospitaler, som bygges og ombygges frem mod 2025. Deltagertallet er rekord for de tre år, regionerne har holdt Åbent Hospital.

Læs mere

Søndag åbner sundhedsvæsenet dørene for danskerne landet rundt

Søndag d. 1. september inviterer regionerne for tredje år i træk alle nysgerrige til at opleve det skelsættende byggeri af to millioner kvadratmeter nye hospitaler ud fra patienterne behov. 15 hospitaler og to sundhedshuse holder Åbent Hospital 2019.

Læs mere