Folkemødet 2019

Oplev fremtidens sundhedsvæsen - med bind for øjnene

Hvordan ser vores sundhedsvæsen ud i 2050? Danske Regioner og Dansk Design Center giver deltagerne på årets Folkemøde på Bornholm mulighed for at snuse, lytte og føle sig ind i fremtiden. Alt sammen med bind for øjnene.

Har vi i 2050 erstattet troen på lægevidenskaben med højere tillid til andre former for behandling? Kan vi med en pilles hjælp præstere overmenneskeligt og holde os sunde som aldrig før? Eller har politikerne i Forebyggelsesministeriet indrettet vores arbejdsmarked, trafik og fødevarer, så alt først og fremmest gavner vores sundhed?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der rejser sig, når Danske Regioner i samarbejde med Dansk Design Center på Folkemødet slår teltdørene op til et sjovt og sanseligt kig ind i fremtidens sundhedsvæsen anno 2050.

– Der er ingen tvivl om, at vores sundhedsvæsen og tilgang til sundhed står overfor store forandringer, og teknologien, digitaliseringen og den medicinske udvikling kommer til at tage os nye og ukendte steder hen. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden diskuterer, hvordan vi ønsker at indrette vores sundhedsvæsen, for det er nutidens beslutninger, der lægger sporene ind i fremtiden, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Konkrete scenarier

Det er Dansk Design Center, der har udviklet projektet ”Boxing Future Health”, og de fire forskellige fremtidsscenarier har følgende overskrifter: ”Det meste for de fleste”, ”Det sunde menneske”, ”Forebyggelsesministeriet” og ”Sundhedsbazaren”. I teltet bliver gæsterne i små hold ført gennem de fire scenarier, som de skal besøge med bind for øjnene. Hvert scenarie tager udgangspunkt i en fiktiv patient, der fortæller om sit behandlingsforløb i 2050, og for at styrke oplevelsen og indtrykket af de forskellige fremtider inddrages på forskellig vis også føle-, smage- og lugtesansen.

– Alle fremtidsscenarier kan hurtigt blive meget abstrakte. I Dansk Design Center prøver vi at gøre fremtidens sundhed helt konkret: Man kan bogstaveligt talt føle, lytte til og smage på fremtiden i scenarierne i ”Boxing Future Health”. Vigtigst af alt tager vi udgangspunkt i patienten, og dermed i hvordan vi designer fremtidens sundhed for mennesker, siger Christian Bason, direktør i Dansk Design Center.

Praktisk: Arrangementet finder sted lørdag den 15/6 i Danske Regioners telt fra kl. 10.30. Hver tur varer knap 30 minutter, og der begynder en ny tur hver hele og halve time frem til kl. 16.

Det fulde program for arrangementer i Danske Regioners telt på Folkemødet

Kontakt

Hvis du vil vide mere

folkemødet 2019

Danske Regioner på Folkemødet

Danske Regioners telt ved Allinge Røgeri er ved Folkemødet 2019 centrum for 20 debatter om forebyggelse og folkesundhed, om dilemmaer og udfordringer i sundhedsvæsenet, og ikke mindst hvordan vi ønsker, at vores sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden.

Relaterede nyheder

Læs mere

60.000 danskeres gener kan forbedre sundheden

Genetiske oplysninger kan afgøre liv eller død. Mange kræft- og hjertepatienter er blandt dem, der allerede i dag har gavn af, at deres gener undersøges af eksperter. På den måde får de hurtigt behandling, der virker. Behandling der kan udvides til langt flere grupper af patienter i fremtiden.

Læs mere

Udredningsretten overholdes for en større andel hjertepatienter

En stigende andel hjertepatienter bliver udredt inden for de 30 dage, som de har krav på. "Vi gør meget for at overholde udredningsretten, og det er noget, vi har fokus på både i sygehusledelserne, men også ude på de enkelte afdelinger", siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Brug for behandlingsråd

Hvis patienterne fortsat skal have behandling i verdensklasse, er vi nødt til at turde bruge vores ressourcer klogt. I regionerne har vi allerede vist vejen, da vi nedsatte Medicinrådet. Nu er vi klar til at løfte ansvar på ny med et behandlingsråd, skriver formand og næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose og Ulla Astman.

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere