Gå til indhold

Sundhed

Udredningsretten overholdes for en større andel hjertepatienter

En stigende andel hjertepatienter bliver udredt inden for de 30 dage, som de har krav på. "Vi gør meget for at overholde udredningsretten, og det er noget, vi har fokus på både i sygehusledelserne, men også ude på de enkelte afdelinger", siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Personalet på de danske hjerteafdelinger sørger i stigende grad for, at udredningen af deres patienter sker inden for de 30 kalenderdage, som patienterne har krav på, hvis det er fagligt muligt.

Nye monitoreringstal på hjerteområdet viser nemlig, at regionerne har overholdt udredningsretten i 86 procent af forløbene i fjerde kvartal i 2018.

Det er en fremgang på ni procentpoint sammenlignet med kvartalet før og er samtidig det bedste resultat siden monitoreringen begyndte i 2017.

- Det er en flot fremgang og godt nyt for vores mange hjertepatienter, som har krav på hurtig udredning og god, faglig behandling. Vi gør meget for at overholde udredningsretten, og det er noget, vi har fokus på både i sygehusledelserne, men også ude på de enkelte afdelinger. Tallene viser, at vi stadig kan blive bedre, men jeg er glad for, at det går den rigtige vej, siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

Den stigende andel af hjertepatienter, der bliver udredt til tiden, kommer samtidig med, at personalet har behandlet flere patienter. I fjerde kvartal 2018 var der i alt 5.878 forløb, hvilket er en stigning på ca. 15 procent i forhold til kvartalet før.

Fremgang i alle regioner 

For at sikre, at patienter med ikke livstruende hjertesygdomme bliver udredt til tiden, samarbejder regionerne på tværs af landet. Det skal sikre, at den samlede kapacitet ude på hospitalerne bliver anvendt bedst muligt, og de mange tiltag har effekt.

Helt konkret er andelen af hjertepatienter, der venter på røntgenundersøgelser, hjerteklap- og bypass-operationer faldet, og på trods af forskelle mellem regionerne, så går tendensen igen i hele landet.

- Det er en god udvikling, og vi er alle enige om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at det kan fortsætte. Det er med til at give ro hos patienterne, hvis de hurtigt får vished om, hvad de fejler og hvordan de kan hjælpes, så det arbejder vores personale hårdt på hver eneste dag, siger Ulla Astman.

 

 

I bestræbelserne på at fastholde udviklingen og samtidig mindske forskellene mellem de fem regioner, er der etableret et nyt nationalt behandlingsfællesskab inden for det hjertekirurgiske område. Det skal understøtte en større kapacitetsdeling på tværs af regionerne, og at hospitalerne fremover udreder og behandler hjertepatienter ensartet i hele landet, blandt andet ved hjælp af fælles standarder og ensartet kvalitetsudvikling.

Samtidig har regionerne sammen med Hjerteforeningen i april 2019 lanceret udspillet ”20 slag for hjerterne”, der har som mål at styrke opsporing, behandling og opfølgning af hjertesygdom.

Fakta om udredningsretten:

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Kan regionen ikke leve op til det, har man udvidet ret til at vælge udredning hos et privathospital - det såkaldte udvidet frit sygehusvalg.

Udredningsretten er en patientrettighed som skal sikre, at patienterne bliver udredt hurtigt, så en eventuel behandling kan blive sat i gang. De patienter der kommer ind akut eller har livstruende sygdomme som kræft, er omfattet af særlige hurtigere forløb.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere