sundhedsvæsen

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Danske Regioners bestyrelse har netop valgt at afsætte 8,5 mio. til et såkaldt ”Vælg Klogt-projekt” frem til 2022. Ligesom det sker i mange lande omkring os, skal projektet afgøre, hvilke procedurer, tests og behandlinger, der kan luges ud i, fordi de er overhalet af nye metoder og behandlinger, eller af andre grunde ikke længere er til gavn for patienterne.

Eksperter mener, at en del undersøgelser og behandlinger er overflødige. Det kan gælde visse blodtransfusioner og scanninger eller operationer: Som når læger i dag ikke længere opererer så meget, når folk har problemer med knæene pga. en skadet menisk. I dag ved man, at operationer kan resultere i gigt, og at genoptræning ofte er bedre.

Mest sundhed for pengene

- Patienter skal naturligvis ikke udsættes for prøver og behandling, der dybest set ikke er nogen grund til. Vi har begrænsede midler, og skal bruge ressourcerne, så vi opnår mest mulig sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter har i et stykke tid samarbejdet om tanken, som altså nu får økonomisk hjælp til at blive realiseret af Danske Regioner. Lægefaglige eksperter vil i første omgang udpege, hvilken diagnostiske metoder, der er videnskabeligt grundlag for at fjerne, og senere vil det gælde forskellige behandlinger.

Dernæst venter en vigtig implementering af anbefalingerne, og her er kommunikation med både klinikere og patienter rigtig vigtig. Udenlandske erfaringer viser, at det har stor betydning, at patienterne også er repræsenteret i arbejdet. Det kan nemlig være kontroversielt, hvis kontroller og behandlinger fjernes og rutinerne ændres, selv om det faglige grundlag er på plads. Derfor er forståelse og accept fra patienterne vigtig, når de ikke længere bliver tjekket på samme måde som hidtil.

Not-to-do-liste

- Ligesom eksperter laver kliniske retningslinjer for nye behandlinger, som vi skal udføre, så skal vi altså også have retningslinjer for, hvilke behandlinger vi ikke længere skal udføre, siger Stephanie Lose.

Bestyrelsen i Danske Regioner vedtog på sit møde d. 16. maj 2019, at udgiften til det kommende arbejde deles mellem Danske Regioner og de fem regioner.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T -
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
relaterede nyheder

Læs mere

Hvornår giver det mening at flytte behandlingen tættere på borgeren?

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, skriver i et debatindlæg at regeringen i sin kommende sundhedsaftale skal sørge for, at de patienter, det giver mening at flytte væk fra sygehusene, sikres en både god og tryg behandling. Det kræver, at der er den nødvendige kapacitet og kvalitet i behandlingen i kommunerne og hos praksis.

Læs mere

Ny aftale om økonomi i 2020: Pænt løft til sundhedsvæsenet

En ny økonomiaftale med regeringen sikrer ekstra 1,5 mia. kr. til regionerne, og det er et godt resultat, siger formanden for Danske Regioner Stephanie Lose.

Læs mere

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Flere hjertepatienter kan få ny skånsom operation uden store gener

Et nyt fremskridt i behandlingen af hjerteklapper betyder, at flere patienter fremover kan få ny type operation, der både er skånsom og formentlig sikrer længere overlevelse. Behandlingen er både god og dyr, og det er en af grundene til, at Danske Regioner beder den nye regering om et økonomisk løft på 2 milliarder kroner ved de kommende økonomiforhandlinger.

Læs mere