Gå til indhold

sundhedsvæsen

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Danske Regioners bestyrelse har netop valgt at afsætte 8,5 mio. til et såkaldt ”Vælg Klogt-projekt” frem til 2022. Ligesom det sker i mange lande omkring os, skal projektet afgøre, hvilke procedurer, tests og behandlinger, der kan luges ud i, fordi de er overhalet af nye metoder og behandlinger, eller af andre grunde ikke længere er til gavn for patienterne.

Eksperter mener, at en del undersøgelser og behandlinger er overflødige. Det kan gælde visse blodtransfusioner og scanninger eller operationer: Som når læger i dag ikke længere opererer så meget, når folk har problemer med knæene pga. en skadet menisk. I dag ved man, at operationer kan resultere i gigt, og at genoptræning ofte er bedre.

Mest sundhed for pengene

- Patienter skal naturligvis ikke udsættes for prøver og behandling, der dybest set ikke er nogen grund til. Vi har begrænsede midler, og skal bruge ressourcerne, så vi opnår mest mulig sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter har i et stykke tid samarbejdet om tanken, som altså nu får økonomisk hjælp til at blive realiseret af Danske Regioner. Lægefaglige eksperter vil i første omgang udpege, hvilken diagnostiske metoder, der er videnskabeligt grundlag for at fjerne, og senere vil det gælde forskellige behandlinger.

Dernæst venter en vigtig implementering af anbefalingerne, og her er kommunikation med både klinikere og patienter rigtig vigtig. Udenlandske erfaringer viser, at det har stor betydning, at patienterne også er repræsenteret i arbejdet. Det kan nemlig være kontroversielt, hvis kontroller og behandlinger fjernes og rutinerne ændres, selv om det faglige grundlag er på plads. Derfor er forståelse og accept fra patienterne vigtig, når de ikke længere bliver tjekket på samme måde som hidtil.

Not-to-do-liste

- Ligesom eksperter laver kliniske retningslinjer for nye behandlinger, som vi skal udføre, så skal vi altså også have retningslinjer for, hvilke behandlinger vi ikke længere skal udføre, siger Stephanie Lose.

Bestyrelsen i Danske Regioner vedtog på sit møde d. 16. maj 2019, at udgiften til det kommende arbejde deles mellem Danske Regioner og de fem regioner.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere