Gå til indhold

Aftale om sundhedsreform svækker folkestyret

Aftalen om en sundhedsreform svækker folkestyret og centraliserer magten i sundhedsvæsenet. Det ændrer mindre justeringer og flere penge ikke på, lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om en politisk aftale om en kommende sundhedsreform på baggrund af regeringens udspil fra januar. Aftalen betyder som ventet, at de fem folkevalgte regionsråd nedlægges og erstattes af administrative enheder og udpegede bestyrelser.

- Det er en forkert vej at gå. Sundhed er noget af det allervigtigste for danskerne, og derfor er det folkevalgte politikere, der skal træffe beslutningerne og stå til regnskab overfor vælgerne, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Stephanie Lose understreger, at der er mange gode ting i aftalen.

- Vi i regionerne er enige i mange af tankerne i aftalen. Og vi er faktisk i gang med masser af de tiltag, som regeringen og DF foreslår. Men det er vigtigt at slå helt fast: Alle de gode tanker i aftalen kan sagtens realiseres med regionsråd. Der er simpelthen ikke saglige argumenter for at afskaffe regionsråd og dermed svække folkestyret. Derimod vil en afskaffelse af regionsråd skabe massiv uklarhed om, hvem der egentlig har ansvaret for sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Hun opfordrer til, at der kommer en hurtig afklaring på fremtidens sundhedsvæsen:

- Al den snak om sundhedsreform har skabt usikkerhed i sundhedsvæsenet - ikke mindst for patienterne, medarbejdere og de pårørende. Senest har regeringen udskudt vigtige beslutninger om fremtiden for de allersvageste medborgere med handicap. Nu trænger vi til et valg og en afklaring.

Hvis aftalen skal blive til virkelighed, kræver det, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti også har flertal efter et kommende folketingsvalg.

Marionetdukker over et danmarkskort
kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Regionerne prioriterer og skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ofte bidrager sundhedsdebatten til nye indsigter og nøgterne bud på løsninger. Det kan dog efterhånden mærkes at valgkampen lurer under overfladen. Senest i Altinget hvor folketingskandidat for moderaterne Monika Rubin genbesøger en række påstande om regionernes arbejde og rolle i det danske sundhedsvæsen, skriver Danske Regioners formand for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach i debatindlæg.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Danske Regioner lancerer plan for at bekæmpe ventelister og personalemangel i sundhedsvæsenet

Planen indeholder 12 indsatser, som skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne og kortere ventetider for patienterne.

Læs mere