Gå til indhold

Aftale om sundhedsreform svækker folkestyret

Aftalen om en sundhedsreform svækker folkestyret og centraliserer magten i sundhedsvæsenet. Det ændrer mindre justeringer og flere penge ikke på, lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om en politisk aftale om en kommende sundhedsreform på baggrund af regeringens udspil fra januar. Aftalen betyder som ventet, at de fem folkevalgte regionsråd nedlægges og erstattes af administrative enheder og udpegede bestyrelser.

- Det er en forkert vej at gå. Sundhed er noget af det allervigtigste for danskerne, og derfor er det folkevalgte politikere, der skal træffe beslutningerne og stå til regnskab overfor vælgerne, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Stephanie Lose understreger, at der er mange gode ting i aftalen.

- Vi i regionerne er enige i mange af tankerne i aftalen. Og vi er faktisk i gang med masser af de tiltag, som regeringen og DF foreslår. Men det er vigtigt at slå helt fast: Alle de gode tanker i aftalen kan sagtens realiseres med regionsråd. Der er simpelthen ikke saglige argumenter for at afskaffe regionsråd og dermed svække folkestyret. Derimod vil en afskaffelse af regionsråd skabe massiv uklarhed om, hvem der egentlig har ansvaret for sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Hun opfordrer til, at der kommer en hurtig afklaring på fremtidens sundhedsvæsen:

- Al den snak om sundhedsreform har skabt usikkerhed i sundhedsvæsenet - ikke mindst for patienterne, medarbejdere og de pårørende. Senest har regeringen udskudt vigtige beslutninger om fremtiden for de allersvageste medborgere med handicap. Nu trænger vi til et valg og en afklaring.

Hvis aftalen skal blive til virkelighed, kræver det, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti også har flertal efter et kommende folketingsvalg.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere