Gå til indhold

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Debatindlæg af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer og Morten Weiss-Pedersen, næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Indlægget er bragt i Information d. 22. marts 2019

Med stormflod flere steder mindede nytårsstormen Alfrida os atter om, at klimaudfordringer ikke er noget, vi skal vente på. De er her allerede.

Samtidig kigger vi ind i meget nær fremtid, hvor forskere tvivler på, at vi når målet om at holde temperaturstigningen inden for de aftalte mål. Hvor den stigende vandstand i verdenshavene derfor vil accelerere. Og hvor udgifterne til klimaskader efter eksempelvis storme og oversvømmelser bare vil stige. Danmark er allerede det land i Europa, hvor klimaskaderne med næsten 14.000 kroner pr. indbygger er højest.
Det er altså helt indlysende, at vores klimaindsats skal hurtigt op i gear. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det bedst?

Et konkret bud kommer fra fem af Danmarks førende klimaeksperter, der i en ny rapport er blevet interviewet af klima-tænketanken Sustainia. I rapporten blotlægges ni store udfordringer i den danske klimaindsats, og særligt et problem er gennemgående: Der mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar, og området lider derfor under et utilstrækkeligt ejer- og lederskab.

Et skridt i den rigtige retning er ifølge eksperterne helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol ved at give regionerne et større og mere formelt ansvar for en bred vifte af klimaopgaver. Det handler om alt lige fra nedbringelse af CO2, et forstærket arbejde med at sikre vores kyster til bedre håndtering af det vand, der rammer os fra oven og presses ind, når stormene raser. Et eksempel er på området med klimatilpasning, hvor det i dag er kommunerne, der har det primære ansvar.

Der er ingen tvivl om, at mange kommuner gør en god indsats, men ifølge eksperter er der stor forskel på kvaliteten af kommunernes klimatilpasningsstrategier, og da lovgivningen hverken rummer krav om tværkommunal koordinering eller giver kommunerne et formelt implementeringsansvar, så er den ærgerlige konsekvens, at de mange tiltag er spredte og effekten ikke optimal.

Vi har brug for et tydeligere myndighedsansvar, så klimatiltagene får den nødvendige styrke og ikke forsvinder i et uklart bureaukrati, hvor ingen rigtig har et ansvar. Derfor er regeringen også på gal kurs, når den med sit udspil til en sundhedsreform vil nedlægge regionerne. Lyt i stedet til eksperterne ved at give regionerne en grøn førertrøje, så vi sikrer en stærkere klimaindsats til gavn for både vores og kommende generationer.

Læs mere:

Et danmarkskort der sejler
Læs mere

Relaterede nyheder

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere