Gå til indhold

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Debatindlæg af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer og Morten Weiss-Pedersen, næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer. Indlægget er bragt i Information d. 22. marts 2019

Med stormflod flere steder mindede nytårsstormen Alfrida os atter om, at klimaudfordringer ikke er noget, vi skal vente på. De er her allerede.

Samtidig kigger vi ind i meget nær fremtid, hvor forskere tvivler på, at vi når målet om at holde temperaturstigningen inden for de aftalte mål. Hvor den stigende vandstand i verdenshavene derfor vil accelerere. Og hvor udgifterne til klimaskader efter eksempelvis storme og oversvømmelser bare vil stige. Danmark er allerede det land i Europa, hvor klimaskaderne med næsten 14.000 kroner pr. indbygger er højest.
Det er altså helt indlysende, at vores klimaindsats skal hurtigt op i gear. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det bedst?

Et konkret bud kommer fra fem af Danmarks førende klimaeksperter, der i en ny rapport er blevet interviewet af klima-tænketanken Sustainia. I rapporten blotlægges ni store udfordringer i den danske klimaindsats, og særligt et problem er gennemgående: Der mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar, og området lider derfor under et utilstrækkeligt ejer- og lederskab.

Et skridt i den rigtige retning er ifølge eksperterne helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol ved at give regionerne et større og mere formelt ansvar for en bred vifte af klimaopgaver. Det handler om alt lige fra nedbringelse af CO2, et forstærket arbejde med at sikre vores kyster til bedre håndtering af det vand, der rammer os fra oven og presses ind, når stormene raser. Et eksempel er på området med klimatilpasning, hvor det i dag er kommunerne, der har det primære ansvar.

Der er ingen tvivl om, at mange kommuner gør en god indsats, men ifølge eksperter er der stor forskel på kvaliteten af kommunernes klimatilpasningsstrategier, og da lovgivningen hverken rummer krav om tværkommunal koordinering eller giver kommunerne et formelt implementeringsansvar, så er den ærgerlige konsekvens, at de mange tiltag er spredte og effekten ikke optimal.

Vi har brug for et tydeligere myndighedsansvar, så klimatiltagene får den nødvendige styrke og ikke forsvinder i et uklart bureaukrati, hvor ingen rigtig har et ansvar. Derfor er regeringen også på gal kurs, når den med sit udspil til en sundhedsreform vil nedlægge regionerne. Lyt i stedet til eksperterne ved at give regionerne en grøn førertrøje, så vi sikrer en stærkere klimaindsats til gavn for både vores og kommende generationer.

Læs mere:

Et danmarkskort der sejler
Læs mere

Relaterede nyheder

Kommuner og regioner danner fortrop i klimakampen

Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Parisaftalen. KL, Realdania og de fem regioner indgår en ny alliance, der sammen med kommunerne tager næste afgørende skridt for at gøre lokale klimaplaner til virkelighed.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere