Udredningsretten overholdes for flere patienter

Nye tal viser, at overholdelsen af udredningsretten er steget i 2018. "Jeg er glad for, at det går fremad, særligt fordi hospitalerne samtidig udreder flere og flere patienter", siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

735.824 patienter fik sidste år et udredningsforløb på et af landets hospitaler. Det er over 80.000 flere end i 2017. Samtidig steg andelen af patienter, der fik overholdt deres udredningsret fra første til fjerde kvartal i 2018: Fra 80 til 84 procent, når det gælder fysiske lidelser. Og fra 92 til 94 procent for de voksne i psykiatrien, mens overholdelsen i børne- og ungepsykiatrien steg fra 76 til 88 procent.

Vished giver større tryghed

- Det er en udvikling, vi er glade for. Uvished giver uro for patienterne og deres pårørende, så det er vigtigt med hurtig afklaring, lyder reaktionen fra formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Hospitalerne er hvert år i kontakt med omkring halvdelen af befolkningen. De fleste af patienterne er akutte, og kommer derfor til med det samme. Tilsvarende kommer kræftpatienter i særlige hurtige pakkeforløb. Udredningsretten omfatter altså de ikke-akutte patienter, der har brug for at blive undersøgt for, hvad de fejler, og hvilken behandling de har brug for.

Udvidede åbningstider og ekstra personale

Hurtig udredning er et helt centralt fokus i alle fem regioner, siger Stephanie Lose:

– Regionerne arbejder hårdt på at sikre hurtig udredning til alle patienter. Vi følger overholdelsen af udredningsretten helt ned på afdelingsniveau og sætter ind, når der er behov for det. For eksempel med penge til udvidede åbningstider og ekstra personale.

Læs mere:

Fakta om udredningsretten

Patienter har ret til et tilbud om at blive udredt indenfor 30 dage, når de henvises til et hospital. Nogle gange er det ikke lægefagligt muligt at afklare, hvad patienten fejler inden for 30 dage. Samtidig foretrækker en del patienter at komme til på et bestemt hospital – også selvom ventetiden der kan være længere end de 30 dage. Udredningsretten betyder altså ikke, at alle patienter skal udredes inden for 30 dage – men de skal have tilbuddet om at blive det, hvis det er fagligt muligt.

Hvis der ikke er plads på det hospital, som patienten er henvist til, giver regionen patienten tilbud om udredning på et andet hospital. Kan regionen ikke det, har patienten ret til at vælge udredning på et privat hospital - det såkaldte udvidede frie sygehusvalg. Retten gælder både psykiske og somatiske sygdomme.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Stephanie Lose (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Danskerne er klar til det digitale sundhedsvæsen

Under Corona-epidemien har regionerne og andre aktører på rekordtid sat nye digitale løsninger i søen for at hjælpe borgere, som ikke kunne mødes med sundhedsvæsenet på grund af smitterisikoen. Nye tal viser, at befolkningen med åbne arme tager imod de digitale muligheder, som regionerne vil videreudvikle og udbrede massivt i de kommende år.

Læs mere

Danmarks første privathospital er på Sundhedsjournalen

Regionerne har stået i spidsen for at få det første privathospital – Privathospitalet Kollund - på Sundhedsjournalen. Alle privathospitaler kommer med inden udgangen af 2021. Den digitale landvinding betyder, at du fremover på Sundhedsjournalen på sundhed.dk altid kan få et samlet overblik over, hvad du er behandlet for, hvor og hvornår, både på offentlige og private hospitaler.

Læs mere