Gå til indhold

Udredningsretten overholdes for flere patienter

Nye tal viser, at overholdelsen af udredningsretten er steget i 2018. "Jeg er glad for, at det går fremad, særligt fordi hospitalerne samtidig udreder flere og flere patienter", siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

735.824 patienter fik sidste år et udredningsforløb på et af landets hospitaler. Det er over 80.000 flere end i 2017. Samtidig steg andelen af patienter, der fik overholdt deres udredningsret fra første til fjerde kvartal i 2018: Fra 80 til 84 procent, når det gælder fysiske lidelser. Og fra 92 til 94 procent for de voksne i psykiatrien, mens overholdelsen i børne- og ungepsykiatrien steg fra 76 til 88 procent.

Vished giver større tryghed

- Det er en udvikling, vi er glade for. Uvished giver uro for patienterne og deres pårørende, så det er vigtigt med hurtig afklaring, lyder reaktionen fra formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Hospitalerne er hvert år i kontakt med omkring halvdelen af befolkningen. De fleste af patienterne er akutte, og kommer derfor til med det samme. Tilsvarende kommer kræftpatienter i særlige hurtige pakkeforløb. Udredningsretten omfatter altså de ikke-akutte patienter, der har brug for at blive undersøgt for, hvad de fejler, og hvilken behandling de har brug for.

Udvidede åbningstider og ekstra personale

Hurtig udredning er et helt centralt fokus i alle fem regioner, siger Stephanie Lose:

– Regionerne arbejder hårdt på at sikre hurtig udredning til alle patienter. Vi følger overholdelsen af udredningsretten helt ned på afdelingsniveau og sætter ind, når der er behov for det. For eksempel med penge til udvidede åbningstider og ekstra personale.

Læs mere:

Fakta om udredningsretten

Patienter har ret til et tilbud om at blive udredt indenfor 30 dage, når de henvises til et hospital. Nogle gange er det ikke lægefagligt muligt at afklare, hvad patienten fejler inden for 30 dage. Samtidig foretrækker en del patienter at komme til på et bestemt hospital – også selvom ventetiden der kan være længere end de 30 dage. Udredningsretten betyder altså ikke, at alle patienter skal udredes inden for 30 dage – men de skal have tilbuddet om at blive det, hvis det er fagligt muligt.

Hvis der ikke er plads på det hospital, som patienten er henvist til, giver regionen patienten tilbud om udredning på et andet hospital. Kan regionen ikke det, har patienten ret til at vælge udredning på et privat hospital - det såkaldte udvidede frie sygehusvalg. Retten gælder både psykiske og somatiske sygdomme.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Relaterede nyheder

Læs mere

Flere obduktioner kan give bedre forebyggelse af for tidlig død

Når et familiemedlem pludselig afgår ved døden, står familien tilbage i chok, sorg og med en masse ubesvarede spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvorvidt dødsfaldet skyldes arvelig sygdom, og det kan selvsagt skabe stor bekymring for familien. Danske Regioner har derfor nu indgået en aftale med landets tre retsmedicinske institutter, som skal sikre, at flere pårørende får hjælp til en afklaring af, hvorfor et familiemedlem er død uventet, pludseligt og i en tidlig alder.

Læs mere

Regionerne går nu i gang med at indkalde til udskudte aftaler

Folketinget har fredag besluttet at gribe ind i sygeplejerskernes strejke. Derfor vil konflikten ophøre lørdag. Patienter, der har måtte vente på deres aftale med sundhedsvæsenet, vil komme til hurtigst muligt.

Læs mere

Regionerne har modtaget varsel om udvidelse af konflikt fra DSR

Regionernes Løn- og Praksisudvalg har i dag modtaget et varsel om udvidelse af strejke fra Dansk Sygeplejeråd. Udvidelsen sker fra den 10. august.

Læs mere

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

Læs mere