Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen

Den nye sundhedsreform vil flytte transportområdet fra regionerne til kommunerne og staten. Men det vil medføre et opdelt Danmark, hvor yderkommunernes borgere bliver efterladt ved stoppestedet uden regionalbusser, skriver Stephanie Lose.

Indlæg af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Indlægget er bragt af Altinget den 4. marts 2019.

Hvis regeringens udspil til en sundhedsreform bliver en realitet, vil de opgaver, som regionerne i dag løser på transportområdet, blive flyttet til kommunerne og staten. Den manglende regionale sammenhæng, frygter jeg, vil betyde, at de mange danskere, der bruger de regionale busser til at komme på arbejde eller i skole, bliver taberne i et politisk spil.

Kommunerne har som grundopgave at varetage egne borgeres interesse. Det kan i denne sammenhæng give bagslag for danskerne i udkantsområderne. For ikke alle kommuner er i regeringens plan repræsenteret i trafikselskabernes bestyrelser, ligesom regionerne er taget ud af ligningen som dem, der tænker på tværs af kommunale grænser.

Talerør forsvinder

I dag er det ofte sådan, at når buschaufføren starter bussen, begiver han eller hun sig ud på en tur, der krydser flere kommunegrænser. Men hvem skal være talerør for de dele af ruten, hvor kun få passagerer stiger på? Der, hvor der er få passagerindtægter, men hvor de passagerer, der bruger bussen, ikke har andre transportmuligheder. Det er både unge som gamle, og alle, der i dag regner med, at bussen kan føre dem til jobbet, uddannelsen eller på indkøb.

Passagertallet på regionalbusserne er steget med 35 procent siden 2007. Der er med andre ord flere og flere, der forventer, at bussen kan tage dem med der, hvor de gerne vil hen. Samtidigt er bustrafikken også et godt tilbud til de mange, der tilslutter sig visionerne om et mere bæredygtigt Danmark med en styrket kollektiv trafik. Passagertilførslen vidner om, at danskerne sætter pris på de lokale tiltag, som regionerne står bag.

Et opdelt Danmark

Bustrafikken er et velfærdsgode, som vi skal værne om – ikke mindst fordi den binder Danmark sammen på kryds og tværs. Det fokus har regionerne, når de planlægger ruter, for her kommer passagerne og deres behov først, fordi regionerne tænker på tværs af kommunegrænser.

Dette sker blandt andet, når vi udarbejder mobilitetsstrategier, der giver en fælles retning for arbejdet med mobilitet i samarbejde mellem regionen, kommuner og andre relevante aktører for at forbedre borgernes samlede mobilitet ved at koble de regionale busser med alle andre transportformer.

Det er min frygt, at man som borger i udkanterne af Danmark må kigge langt efter en regional bus til arbejde eller uddannelse, hvis regeringens forslag til en sundhedsreform bliver vedtaget. Et opdelt Danmark, hvor yderkommunernes borgere bliver efterladt ved stoppestedet – det er ikke en vej, vi skal ned ad.

Læs mere

Relaterede nyheder

Gamle skinner kan afspore det lokale tog

Ny opgørelse viser, at mere end 80 procent af lokalbanernes skinner nærmer sig sidste salgsdato. Nogle steder må man endda pille sæder ud af togene, da skinnerne er så gamle, at der ellers ikke kan køres med den fornødne fart. – Det er helt afgørende, at regeringen vil være med til at investere i den kollektive trafik, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Læs mere

Dansk transportpolitik bør følge norsk eksempel

Den danske regering bør fremover følge sine norske kollegers eksempel og lave en langsigtet national transportplan, der udarbejdes i tæt dialog med de regionale politikere, skriver Ulla Astman.

Læs mere

Hæv ambitionerne for mennesker med handicap

Lad os afdække hele det specialiserede socialområde på tværs af regioner, kommuner og private. Målet bør være at undersøge, hvordan vi hjælper nogle af samfundets mest sårbare borgere til at få det bedst mulige liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.

Læs mere

Et godt sundhedsvæsen skal inddrage borgerne tæt – også i beslutningerne

Det er helt afgørende, at borgerne er tæt inddraget i de mange vigtige beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet. Desværre er regeringens forslag til en sundhedsreform den diametrale modsætning til regionerne borgerinddragelse og demokratiske beslutningsproces, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, der er henholdvis formand og næstformand i Danske Regioner.

Læs mere