Gå til indhold

Lighed i sundhed

Ny alliance sætter fokus på at mindske social ulighed i sundhed

Den sociale ulighed i sundhed stiger. En ny alliance bestående af bl.a. regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund og private skal arbejde for at mindske uligheden.

I dag forventes mænd på 30 år med en grundskoleuddannelse at leve gennemsnitlig 7,6 år kortere end mænd med lang videregående uddannelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 5,5 år.

92 procent med en lang videregående uddannelse har et godt selvvurderet helbred mod 68 procent blandt dem, der har grundskole som den længste uddannelse.

Der kan være mere end 10 års forskel i den gennemsnitlige levealder alt efter, om man bor i den velstående eller mindre velstående del af en kommune.

Med andre ord: Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv vi lever, alt efter hvilken position i samfundet, vi har.

Det vil en ny alliance om ulighed i sundhed sætte fokus på gennem en række indsatser i fællesskab og hver for sig.
Alliancen består af Danske Regioner, KL, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Lægeforeningen, DSR, Jordemoderforeningen, DGI, PensionDanmark, FOA, 3F og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Sundhedsvæsenet skal tilpasses den enkelte

- Ulighed i sundhed opstår ikke i mødet med sundhedsvæsenet. Men uligheden må ikke forstærkes i borgerens møde med sundhedsvæsenet - helst skulle uligheden mindskes. Og det gør vi blandt andet ved at inddrage og støtte patienten i behandlingen. Det betyder, at to personer med samme diagnose ikke nødvendigvis skal have det samme forløb – det skal tilpasses den enkeltes behov og situation, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Fælles indsats er nødvendig

Uligheden begynder allerede, når et barn fødes, og den vokser gennem livet som resultat af opvækstvilkår, arbejdsmiljø, socialt netværk og økonomiske vilkår.

- Hvis vi skal lykkes med at vende udviklingen, er der brug for, at alle aktører omkring borgerne gør en fælles indsats. Derfor er jeg glad for, at vi nu er gået sammen i denne alliance – og forhåbentlig får flere lyst til at være med. I kommunerne er vi er i kontakt med borgerne på mange tidspunkter i livet gennem sundhedsplejen, skoler, dagtilbud, familieafdelinger og i de lokale samfund og har derfor mange muligheder for at arbejde intensivt med at mindske uligheden. Særligt i forhold til tidlige forebyggende indsatser for børn og unge er der et stort potentiale for at sætte ind og forhindre den sociale ulighed i at vokse, siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Årsagerne til social ulighed i sundhed er mange og komplekse. Derfor er der heller ikke en simpel løsning på at skabe lighed i sundhed. Hverken i eller uden for sundhedsvæsenet. Det kræver bredt fokus og bred indsats fra alle relevante aktører.

- Ulighed i sundhed er en stor udfordring for vores samfund. Det kan ikke være rigtigt, at længden på uddannelsen eller størrelsen på pengepungen har betydning for vejen gennem sundhedssystemet. Vi løser kun problemet, hvis vi samarbejder og tør gå nye veje, og derfor er jeg meget glad for opbakningen til alliancen. Det er stærke parter, som står sammen her, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Helene Skude Jensen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Søren Rasmussen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Stephanie Lose,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 25 33 09 82
E formanden@regioner.dk
Billede af Stephanie Lose.
Læs mere

Relaterede nyheder

Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed opfordrer regeringen til at sætte den sociale ulighed i sundhed højt på dagsordenen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. For det koster både menneskeliv og livskvalitet, at uligheden vokser.

Læs mere

Brug for handling bag evaluering af socialområdet

Med evalueringen af det specialiserede socialområde har Astrid Krag taget et vigtigt første skridt i retning af specialeplanlægning på socialområdet. Men det er helt afgørende, at der også kommer handling bag ordene, så vi kan sikre et bedre tilbud til de mange mennesker, der lever med et handicap eller komplekse sociale problemer.

Læs mere

Socialområdet skal reformeres efter grundig evaluering

Regionerne har den organisatoriske volumen, et stort befolkningsgrundlag, høj faglig viden og solid erfaring med indsatser på det højt specialiserede socialområde. Det er vi parate til at sætte i spil, ved at påtage os ansvaret for det højt specialiserede socialområde, skriver Lars Gaardhøj, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Læs mere

Børn og unge fortjener god og hurtig hjælp

Lad os skabe sammenhæng i indsatsen mellem skole, kommune, egen læge og hospital med regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien, skriver Lars Gaardhøj, formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg i Berlingske Tidende.

Læs mere