Gå til indhold

Lighed i sundhed

Ny alliance sætter fokus på at mindske social ulighed i sundhed

Den sociale ulighed i sundhed stiger. En ny alliance bestående af bl.a. regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund og private skal arbejde for at mindske uligheden.

I dag forventes mænd på 30 år med en grundskoleuddannelse at leve gennemsnitlig 7,6 år kortere end mænd med lang videregående uddannelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 5,5 år.

92 procent med en lang videregående uddannelse har et godt selvvurderet helbred mod 68 procent blandt dem, der har grundskole som den længste uddannelse.

Der kan være mere end 10 års forskel i den gennemsnitlige levealder alt efter, om man bor i den velstående eller mindre velstående del af en kommune.

Med andre ord: Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv vi lever, alt efter hvilken position i samfundet, vi har.

Det vil en ny alliance om ulighed i sundhed sætte fokus på gennem en række indsatser i fællesskab og hver for sig.
Alliancen består af Danske Regioner, KL, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Lægeforeningen, DSR, Jordemoderforeningen, DGI, PensionDanmark, FOA, 3F og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.

Sundhedsvæsenet skal tilpasses den enkelte

- Ulighed i sundhed opstår ikke i mødet med sundhedsvæsenet. Men uligheden må ikke forstærkes i borgerens møde med sundhedsvæsenet - helst skulle uligheden mindskes. Og det gør vi blandt andet ved at inddrage og støtte patienten i behandlingen. Det betyder, at to personer med samme diagnose ikke nødvendigvis skal have det samme forløb – det skal tilpasses den enkeltes behov og situation, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

Fælles indsats er nødvendig

Uligheden begynder allerede, når et barn fødes, og den vokser gennem livet som resultat af opvækstvilkår, arbejdsmiljø, socialt netværk og økonomiske vilkår.

- Hvis vi skal lykkes med at vende udviklingen, er der brug for, at alle aktører omkring borgerne gør en fælles indsats. Derfor er jeg glad for, at vi nu er gået sammen i denne alliance – og forhåbentlig får flere lyst til at være med. I kommunerne er vi er i kontakt med borgerne på mange tidspunkter i livet gennem sundhedsplejen, skoler, dagtilbud, familieafdelinger og i de lokale samfund og har derfor mange muligheder for at arbejde intensivt med at mindske uligheden. Særligt i forhold til tidlige forebyggende indsatser for børn og unge er der et stort potentiale for at sætte ind og forhindre den sociale ulighed i at vokse, siger Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Årsagerne til social ulighed i sundhed er mange og komplekse. Derfor er der heller ikke en simpel løsning på at skabe lighed i sundhed. Hverken i eller uden for sundhedsvæsenet. Det kræver bredt fokus og bred indsats fra alle relevante aktører.

- Ulighed i sundhed er en stor udfordring for vores samfund. Det kan ikke være rigtigt, at længden på uddannelsen eller størrelsen på pengepungen har betydning for vejen gennem sundhedssystemet. Vi løser kun problemet, hvis vi samarbejder og tør gå nye veje, og derfor er jeg meget glad for opbakningen til alliancen. Det er stærke parter, som står sammen her, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Helene Skude Jensen, Seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Søren Rasmussen, Presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Rundt om en formand: Når han runder 60, vil han have besøgt 100 lande

Følg vores serie om formændene for Danske Regioners udvalg. Mød denne gang regionsrådsformand Heino Knudsen, S, der er formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN.

Læs mere

Nu får alle ansatte i regionerne ret til fuld tid

Siden 2020 har alt plejepersonale haft ret til at blive ansat på fuld tid. Nu har Danske Regioner besluttet, at man vil udvide den nuværende ordning til alle faggrupper i regionerne

Læs mere

- Bedre folkesundhed bør være en del af regeringsgrundlaget

- Vi skal systematisk indrette samfundet på en måde, som styrker folkesundheden både fysisk og mentalt, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Han mener, at en folkesundhedslov kan skabe rammerne om en hverdag med bedre sundhed og mere trivsel. Om det gælder skolelivet, beskæftigelsesindsatsen, fødevarepolitik eller adgangen til fællesskaber, så bør politikerne gå foran. Ikke færre end 71 organisationer ønsker sig nu en folkesundhedslov.

Læs mere

Valgkamp fjerner ikke behovet for en specialeplan, hvis vi skal styrke hjælpen til mennesker med specialiserede behov

Trods en omfattende evaluering, en særdeles kritisk rapport fra Rigsrevisionen og et regeringsudspil om det specialiserede social- og handicapområde er der endnu ikke er sket positiv forandring. Nu er valgkampen skudt i gang. Danske Regioner appellerer til at et nyt Folketing samler tråden op fra det ikke færdiggjorte arbejde.

Læs mere