Gå til indhold

Lighed i sundhed

Vi vil gøre op med ulighed i sundhed

Der er brug for en samlet og bred indsats, hvis der for alvor skal gøres op med uligheden i sundhed. Derfor er en række organisationer gået sammen i en ny alliance, der skal sikre mere lighed.

Af Stephanie Lose, formand, Danske Regioner, Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse, Ebbe Henningsen, formand, Danske Patienter, Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen, Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen, Charlotte Bach Thomassen, Landsformand, DGI, Tina Christensen, næstformand, 3F, Grete Christensen, formand, DSR, Marianne Fussing Ørsted, direktør, PensionDanmark, Mona Striib forbundsformand, FOA, Dorthe Fischer, næstformand, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Bragt i Politiken Sundhed den 7. november 2019.

Der er en syg forskel i Danmark. En forskel, som er let at få øje på, men som til gengæld er svær at komme til livs. Det handler om ulighed i sundhed.

Uligheden begynder allerede i graviditeten, og den vokser gennem livet som resultat af opvækstvilkår, arbejdsmiljø, socialt netværk og økonomiske vilkår. I dag forventes mænd på 30 år med en grundskoleuddannelse at leve gennemsnitlig 7,6 år kortere end mænd med lang videregående uddannelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 5,5 år. Det er en markant og uretfærdig forskel, der deler vores lille land, og det er i vores optik en af velfærdssamfundets største udfordringer.

Årsagerne til social ulighed i sundhed er mange og komplekse. Derfor er der heller ikke en simpel løsning på at skabe lighed i sundhed. Hverken i eller uden for sundhedsvæsenet. Det kræver bredt fokus og bred indsats fra alle relevante aktører.

Derfor går Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, KL, Danske Patienter, Lægeforeningen, Jordemoderforeningen, DGI, 3F, DSR, PensionDanmark, FOA og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker nu sammen i en ny alliance mod ulighed i sundhed.

Vi kan ikke se gennem fingre med, at der kan være mere end 10 års forskel i den gennemsnitlige levealder alt efter, om du bor i den velstående eller mindre velstående del af kommunen. Og vi kan ikke ignorere, at 68 procent blandt dem, der har grundskole som længste uddannelse, har et godt selvvurderet helbred mod 92 procent med en lang videregående uddannelse.

Det er markante forskelle, men sammen kan vi gøre det, der skal til. Vi kan skabe endnu bedre rammer for, at børn får sunde vaner med videre i livet. Vi kan gøre mere for at mindske ensomhed og styrke sociale netværk. Vi kan skabe byrum, der gør det sikkert og motiverende at bevæge sig. Vi kan gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Vi kan skabe et sundhedsvæsen, hvor vi tager højde for forskelligheder og giver mest støtte til dem, der har mest brug for det. Og vi kan gøre mere for, at alle parter gør det, vi rent faktisk ved, har effekt.

Tekstboks med teksten "Lighed i sundhed"

 

Danmark er et af verdens rigeste lande. Derfor skal vi heller ikke acceptere, at der er så stor forskel på sundhed og sygdom i Danmark. For eksempel anslås det, at op mod 90 procent af udgifterne til førtidspension vil kunne undgås, hvis alle borgere i alderen 30-64 år havde den samme sundhedstilstand som borgere med en mellem eller lang uddannelse.

Det er nu, vi skal tage skeen i den anden hånd. Social ulighed i sundhed har været på den politiske dagsorden i mange år. Men vi er endnu ikke lykkes med at skabe mere lighed. Fordi det ikke er så enkelt. Men det er heller ikke umuligt. Vi tror på, at vi gennem en fælles og bred indsats kan vende udviklingen og gøre op med, at jo kortere uddannelse – jo kortere liv og flere år med sygdom. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det er det lange seje træk, og derfor skal vi stå sammen om indsatsen.

Der er behov for en fælles indsats på tværs af sektorer og på de forskellige arenaer, hvor regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund og det private spiller en rolle. Sammen og hver for sig vil vi med afsæt i alliancen sætte gang i initiativer, som sætter fokus på at mindske social ulighed i sundhed.

Startskuddet for alliancen er konferencen ”Sundhed for alle”, som Danske Regioner afholder i dag. Her samles en bred vifte af aktører udelukkende for at drøfte, hvordan vi skaber lighed i sundhed. Vores håb er, at alle, der kan bidrage til at skabe lighed i sundhed, tilslutter sig. Sammen kan vi både gøre mere og gøre op med den syge forskel i Danmark.