Gå til indhold

Regional udvikling

Tre ting kan bidrage til et Danmark i balance – til gavn for virksomhederne

Land og by skal hænge sammen. Ikke kun for danskernes skyld, men i høj grad også for erhvervslivets, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, i et debatindlæg.

Af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. Bragt i PolicyWatch den 22. oktober 2019.

Det nye folketingsår er fløjtet i gang, og en vigtig dagsorden for alle partier bør være, at Danmark skal være i balance. Land og by skal hænge sammen. Ikke kun for danskernes skyld, men i høj grad også for erhvervslivets.

Milliardforretninger som Danfoss, Grundfos, Lego og Bang & Olufsen er alle født i provinsen, og rigtig mange virksomheder ligger også i dag uden for de større byer. Dem skal vi give gode udviklingsbetingelser, så det også fremover er attraktivt at etablere og drive virksomhed i alle dele af Danmark.

Nøglen til en succesfuld forretning er dygtige ansatte. Kan en virksomhed rekruttere de folk, den har brug, er den første forudsætning for at kunne blive en erhvervssucces opfyldt.

Hvis virksomheder i hele Danmark skal kunne skaffe kompetente medarbejdere, er tre af regionernes ansvarsområder inden for regional udvikling vigtige: der skal være gode transportmuligheder, relevante uddannelsestilbud og et rent miljø i den landsdel, hvor virksomheden hører til.

Jeg opfordrer regeringen til at inddrage regionerne i arbejdet med den kommende infrastrukturplan, så vi sammen finde de bedste løsninger – præcis som man gør i Norge og Sverige. For det er ude i landet, vi ved, hvor den trafikale sko trykker.

Grøn infrastrukturplan er vejen frem

For de fleste danskere fylder transporten til og fra arbejde meget i hverdagen. Og glider det ikke, som den skal, melder overvejelserne om et nyt job sig hurtigt.

Derfor er afgørende, at virksomheder i alle dele af Danmark kan stole på, at deres medarbejdere let kan komme fra A til B. Fra hjem til arbejdsplads. Måske med et stop ved børnehaven undervejs. Og hjem igen, når arbejdsdagen er slut.

Det kalder på, at Folketinget hurtigst muligt udarbejder en samlet infrastrukturplan. Helst med et bredt politisk flertal bag, så den er langtidsholdbar. For både virksomheder og medarbejdere har brug for at vide hvilke investeringer, der er på vej i deres del af Danmark.

I regionerne udarbejder vi allerede regionale strategier, hvor vi sammen med de lokale parter peger på, hvad der skal til for at sikre gode transportmuligheder for regionens borgere og virksomheder – for eksempel hvilke investeringer, staten bør prioritere.

Derudover mener vi, at den kollektive trafik bør være et knudepunkt i infrastrukturplanen. I regionerne har vi ansvaret for de regionale busser og lokalbanerne. De bruges hvert år af mange millioner passagerer, der bor og arbejder uden for de større byer. Lad os udbygge denne succes og samtidig skubbe på den grønne omstilling, så vi får en klimaneutral offentlig transport allerede i 2030.

Jeg opfordrer regeringen til at inddrage regionerne i arbejdet med den kommende infrastrukturplan, så vi sammen finde de bedste løsninger – præcis som man gør i Norge og Sverige. For det er ude i landet, vi ved, hvor den trafikale sko trykker.

Lokale uddannelser sikrer arbejdskraft

Regionerne kæmper for, at unge i alle dele af Danmark kan tage en uddannelse i nærheden af, hvor de bor.

Både for de unges egen skyld, men også fordi at lokale uddannelsestilbud er en sikker vej til at rekruttere medarbejdere for de omkringliggende virksomheder.

Lokale uddannelser er dog ikke nogen selvfølgelighed. Mange tilbud uden for de store byer risikerer i værste fald at måtte lukke i de kommende år, fordi faldende ungdomsårgange udhuler deres elevgrundlag. Det kan betyde, at tusindvis af unge må søge ind til de store byer for at få en uddannelse – og dermed at mange kommende medarbejdere pludselig forsvinder væk fra de lokale virksomheders rækkevidde.

Udviklingen starter ved erhvervsskolerne og gymnasierne. Jeg ser frem til at samarbejde med folketinget og uddannelsesinstitutionerne om at sikre gode lokale uddannelsestilbud. De gode løsninger findes ude i hver region, hvor vi sammen de lokale parter kender de konkrete udfordringer og ved hvilken løsning, der passer.

Grønne teknologier kan sikre rent drikkevand

Rigtige mange danskere vælger bopæl efter, at naturen og miljøet omkring dem ikke er forurenet. Det gælder også de mennesker, der er potentielle medarbejdere på de lokale virksomheder. For det skal være trygt at drikke vandet i hanen, lade børnene lege i sandkassen eller bade ved stranden.

Her spiller virksomhederne selv en vigtig rolle. Når forurenede grunde rundt om i Danmark skal renses op, sker det gennem et stærkt samarbejde mellem region og virksomheder. Ude ved forureningerne eller på de regionale testgrunde afprøver virksomhederne konstant nye løsninger og teknologier. Det bidrager i høj grad til, at regionerne bedre og mere effektivt kan sikre ren natur og rent drikkevand.

Derfor glæder det mig, at regeringen vil afsætte flere midler til grøn forskning. Men jeg håber også, at man husker at støtte udviklingen af nye grønne teknologier – eksempelvis på jordforureningsområdet. Det vil give et bedre miljø, tryggere borgere og måske også den næste grønne eksportsucces.

Samme rolle spiller virksomhederne på sundhedsområdet. Her er det offentligt-private samarbejde mellem regioner og erhvervsliv kraftigt medvirkende til, at patienter i hele Danmark bliver behandlet med den ny banebrydende sundhedsteknologi, og at det danske sundhedsvæsen er et verdens mest digitale. Den udvikling håber jeg vil fortsætte i det nye folketingsår.

Vi er klar til at bidrage

Hvis politikerne på Christiansborg skal sikre virksomheder i alle dele af Danmark gode vilkår for vækst, skal de sørge for, at virksomhederne kan få de medarbejdere, de har brug for.

Det kræver, at alle danskere let transport sig på arbejde, tage en uddannelse tæt på og leve i tryghed for, at vandet i hanen ikke er sundhedsfarligt. Uanset om man er mest til byens eller biernes summen.

I regionerne er vi klar til at bidrage med konkrete løsningsforslag.

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere

Flere campus skal sikre uddannelsesmuligheder til unge i hele landet

Mange erhvervsskoler og gymnasier i yderområderne er truet af lukning. Derfor kommer Danske Regioner nu med et nyt uddannelsesudspil. Det skal inspirere regeringen til at fjerne barriererne for samarbejder mellem uddannelser. Samarbejde og samling af uddannelser i campus er nødvendigt for at sikre unges uddannelsesmulighederne i hele landet.

Læs mere

Danske kommuner sætter ambitiøse klimamål som bidrag til den nationale målsætning

De danske kommuner står til at bidrage væsentligt til den grønne omstilling, viser en ny analyse af 92 kommuners klimaklimahandlingsplaner. Kommunerne sigter efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 76% i 2030.

Læs mere