Gå til indhold

Plan for generationsforureninger er klar - lad os snart komme i gang

Regionerne har udarbejdet en samlet plan for indsatsen mod de 10 største forureninger i Danmark, men der er ikke penge nok i de regionale budgetter til at gennemføre oprensningen, skriver Heino Knudsen (S).

Indlæg af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer. Indlægget er bragt i Altinget den 17. april 2020. 

Miljøministeren har bedt regionerne udarbejde en samlet plan for indsatsen mod de 10 største forureninger i Danmark – de såkaldte generationsforureninger – hvor der tidligere har ligget eksempelvis fabrikker og depoter med giftigt affald.

Det er de største og dyreste forureninger, og de skaber utryghed for de mange mennesker, der bor i nærområdet.

Planen for indsatsen afleverede Danske Regioner i begyndelsen af marts, og ministeren har kvitteret for modtagelsen. Så vi er mere end klar til at lave en aftale med ministeren om oprensningerne, så snart vi er ovre den nuværende corona-krise.

Ti oprensninger på ti år
Samlet set vurderer vi, at de ti generationsforureninger vil koste 2,7 milliarder at håndtere, og at hovedindsatsen kan gennemføres inden for de næste ti år. I planen har vi valgt at inddele arbejdet i tre faser, som vil overlappe med hinanden.

På de forureninger, hvor vi ved mest, forslår vi at gå i gang med at rydde op nu. Andre steder er vi nødt til at lave flere undersøgelser for at kunne sige, hvordan vi kan rydde op, og hvad det mere præcist vil koste.

Fase 1 kan og skal sættes i gang hurtigst muligt. Den vil strække sig frem til 2026 og koste cirka 740 millioner kroner, hvoraf 81 millioner er afsat, men endnu ikke brugt fra forrige finanslov. Herefter kan fase 2 starte i 2024 og fase 3 i 2027.

Særlig opgave kræver særligt budget

De fem regioner bruger tilsammen cirka 440 millioner kroner årligt på jordforureningsopgaven, og for Danske Regioner står det klart, at oprensningen efter generationsforureningerne ikke kan rummes inden for den enkelte regions budget.

Regionerne har i forvejen, ud over generationsforureningerne, kortlagt cirka 37.000 forurenede eller muligt forurenede grunde i Danmark, som skal renses op.

Det kan være gamle industrigrunde, beboede grunde og legepladser, og oprensningen af disse grunde er yderst vigtig, da cirka halvdelen udgør en risiko for mennesker, miljø og ikke mindst vores fælles drikkevand.

Hvis indsatsen mod generationsforureninger skal prioriteres i forhold til disse opgaver, kan det ikke undgå at gå ud over regionernes indsats for at sikre grundvand og boliger.

Syv ud af de ti generationsforureninger udgør primært en trussel over for vandmiljøet og ikke grundvand eller boliger. Men der er ikke fulgt penge med til denne indsats, siden regionerne i 2014 overtog ansvaret for jordforureninger, der påvirker vandmiljøet.

Derfor er der brug for en statslig finansiering af generationsforureningerne.

Vi er meget bevidste om, at 2,7 milliarder er rigtig mange penge. Men med faseplanen sikrer vi, at pengene skal investeres over relativt lang tid, og vi beskriver, hvordan vi for cirka 740 millioner kan få sat den første store indsats i værk.

At rense op efter tidligere tiders store forureninger er vigtigt for de mennesker, som bor i nærheden – men også for hele det danske miljø og samfund som sådan.

Fra Danske Regioners side er der derfor ingen tvivl om, at vi snart skal i gang med oprensningen. Og vi ser frem til den kommende dialog med miljøministeren om, hvordan og hvornår vi kan komme i gang.

 

Læs mere

Relaterede nyheder

Regionerne overholdt budgetterne i 2023 trods stærkt stigende medicinudgifter

Stigende udgifter til medicin oversteg i 2023 de midler, som regionerne fik til at nedbringe ventelister. Det er dog lykkedes at overholde budgetterne for 2023, viser den samlede opgørelse over regionernes regnskaber.

Læs mere

Danske Regioner ønsker styringsredskaber og medicingaranti for at sikre sundhedsvæsenets økonomi mod medicinudgifter på himmelflugt

Udgifterne til tilskudsmedicin steg med 1,4 milliarder kroner i 2023, og de stigende udgifter har store konsekvenser for regionernes samlede økonomi. Flere styringsredskaber og en medicingaranti kan sikre, at store udgiftsstigninger ikke slår bunden ud af sundhedsvæsenet.

Læs mere

Debat: Skalering skal sikre, at dansk sundhedsinnovation når sit fulde potentiale

Hvordan gør vi innovation til en kerneopgave i sundhedsvæsenet? Det spørgsmål tager konferencen 'Sund Skalering' d. 12. marts blandt andet fat på. Adam Wolf m.fl. skriver i anledning af konferencen et debatindlæg om vigtigheden af skalering af dansk sundhedsinnovation.

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere