Gå til indhold

Palliation

Den sidste tid skal være på patientens præmisser

Alt for få patienter med livstruende sygdom taler med sundhedsvæsenet om deres ønsker den sidste tid. Med et nyt udspil fremlægger Danske Regioner nu 15 anbefalinger, som skal styrke den palliative indsats i hele sundhedsvæsenet.

Hvert år dør over 50.000 danskere. For de fleste er lindrende behandling og samtaler med deres læge om den sidste tid helt afgørende for, hvor god afskeden med livet bliver.

Alligevel er det kun 2 procent af danskerne, der taler med sundhedspersonalet om døden. Og 9 ud af 10 af dem, der får en specialiseret palliativ indsats, er kræftpatienter. Det er skævt.

Derfor præsenterer Danske Regioner nu et udspil med 15 anbefalinger, som skal styrke den palliative indsats og sikre, at alle patienter og patientgrupper med behov får tilbudt specialiseret palliation.

- I sundhedsvæsenet møder vi hver dag patienter og pårørende, som har døden tæt inde på livet. I den situation må den sidste tid ikke være skåret efter sundhedsvæsenets skabelon, for vi ved ikke, hvad der er det vigtigste for patienten. Når behandlingsmulighederne er udtømte er det helt afgørende, at patientens præmisser styrer, hvordan forløbet tilrettelægges, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach. Hun fortsætter:

- Med de nye anbefalinger vil vi ændre den tabubelagte kultur i sundhedsvæsenet, så vi bliver bedre til at tale med patienterne om døden og tilrettelægge palliationen efter deres ønsker. For selvom vi har de bedste intentioner, må vi indrømme, at vi nogle gange fokuserer så meget på at behandle den livstruende sygdom, at vi ikke tids nok får talt med patienten om den sidste tid.

Flere skal have mulighed for at dø i eget hjem

Danske Regioner anbefaler blandt andet, at læger og sygeplejersker bliver uddannet i palliation på studiet, at gode erfaringer med rettidig palliation bliver bredt ud til hele landet og at flere danskere får mulighed for at udarbejde et behandlingstestamente, så de eksempelvis ikke bliver forsøgt genoplivet mod eget ønske.

En af ambitionerne er, at flere patienter skal have mulighed for at tilbringe den sidste tid i eget hjem, hvis de selv ønsker det. Lige nu ender 42 procent af danskerne med at dø på hospitalet eller et hospice, og det er for mange, mener Karin Friis Bach:

- I sundhedsvæsenet skal vi blive bedre til tidligt at tale med patienterne om, hvor og hvordan de gerne vil tilbringe deres sidste tid. Et stort flertal ønsker eksempelvis at dø i eget hjem, hvor de er i trygge, vante rammer og tæt på de pårørende. Derfor mener vi, at alle patienter med livstruende sygdom som et første skridt skal have ret til en samtale om den sidste tid, siger hun og afslutter:

- Men skal vi i mål, kan vi ikke gøre det alene. Derfor bør der også stilles klare krav til kommunernes indsats, så de kan sikre, at døende over hele landet får mulighed for palliativ behandling i eget hjem. I regionerne bidrager vi gerne med den nødvendige lægefaglige backup.


Du kan læse Danske Regionernes positionspapir for fremtidens palliative indsats her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Natacha Jensen, konsulent
Center for sundhed og sociale indsatser
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Ét system løser ikke udfordringerne i sundhedsvæsenet

Avisen Danmark retter kritik mod regionernes to systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken holder dog ikke vand, og ét system vil ikke løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i et debatindlæg i Avisen Danmark.

Læs mere

Regionerne sætter ind mod brug af dyre private vikarbureauer

Danske Regioner har vedtaget en handleplan, som skal halvere udgifterne til eksterne vikarer på plejeområdet inden 2025. Målet er at få flere fastansatte på hospitalerne og dække en større del af det resterende vikarbehov ved hjælp af interne vikarbureauer.

Læs mere

Udlandet kommer til Danmark for at blive klogere på sundhedsløsninger

Fælles globale udfordringer i sundhedsvæsnet har i de seneste år fået udenlandske beslutningstagere til at rejse til Danmark for at høste erfaringer omkring blandt andet digitalisering, supersygehuse og behandling af kroniske sygdomme. Samtidig har Danmark fokus rettet mod resten af Europa for at finde løsninger indenfor for eksempel rekruttering og psykiatri.

Læs mere

Danske Regioner hædrer den gode patientoplevelse med ny pris

Danske Regioner indstifter en ny pris, der stiller skarpt på den gode patientoplevelse. ”Prisen for Årets Patientoplevelse” hylder nyskabende initiativer, der forbedrer patientens møde med sundhedsvæsenet. Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i marts 2023.

Læs mere