Gå til indhold

Palliation

Den sidste tid skal være på patientens præmisser

Alt for få patienter med livstruende sygdom taler med sundhedsvæsenet om deres ønsker den sidste tid. Med et nyt udspil fremlægger Danske Regioner nu 15 anbefalinger, som skal styrke den palliative indsats i hele sundhedsvæsenet.

Hvert år dør over 50.000 danskere. For de fleste er lindrende behandling og samtaler med deres læge om den sidste tid helt afgørende for, hvor god afskeden med livet bliver.

Alligevel er det kun 2 procent af danskerne, der taler med sundhedspersonalet om døden. Og 9 ud af 10 af dem, der får en specialiseret palliativ indsats, er kræftpatienter. Det er skævt.

Derfor præsenterer Danske Regioner nu et udspil med 15 anbefalinger, som skal styrke den palliative indsats og sikre, at alle patienter og patientgrupper med behov får tilbudt specialiseret palliation.

- I sundhedsvæsenet møder vi hver dag patienter og pårørende, som har døden tæt inde på livet. I den situation må den sidste tid ikke være skåret efter sundhedsvæsenets skabelon, for vi ved ikke, hvad der er det vigtigste for patienten. Når behandlingsmulighederne er udtømte er det helt afgørende, at patientens præmisser styrer, hvordan forløbet tilrettelægges, siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach. Hun fortsætter:

- Med de nye anbefalinger vil vi ændre den tabubelagte kultur i sundhedsvæsenet, så vi bliver bedre til at tale med patienterne om døden og tilrettelægge palliationen efter deres ønsker. For selvom vi har de bedste intentioner, må vi indrømme, at vi nogle gange fokuserer så meget på at behandle den livstruende sygdom, at vi ikke tids nok får talt med patienten om den sidste tid.

Flere skal have mulighed for at dø i eget hjem

Danske Regioner anbefaler blandt andet, at læger og sygeplejersker bliver uddannet i palliation på studiet, at gode erfaringer med rettidig palliation bliver bredt ud til hele landet og at flere danskere får mulighed for at udarbejde et behandlingstestamente, så de eksempelvis ikke bliver forsøgt genoplivet mod eget ønske.

En af ambitionerne er, at flere patienter skal have mulighed for at tilbringe den sidste tid i eget hjem, hvis de selv ønsker det. Lige nu ender 42 procent af danskerne med at dø på hospitalet eller et hospice, og det er for mange, mener Karin Friis Bach:

- I sundhedsvæsenet skal vi blive bedre til tidligt at tale med patienterne om, hvor og hvordan de gerne vil tilbringe deres sidste tid. Et stort flertal ønsker eksempelvis at dø i eget hjem, hvor de er i trygge, vante rammer og tæt på de pårørende. Derfor mener vi, at alle patienter med livstruende sygdom som et første skridt skal have ret til en samtale om den sidste tid, siger hun og afslutter:

- Men skal vi i mål, kan vi ikke gøre det alene. Derfor bør der også stilles klare krav til kommunernes indsats, så de kan sikre, at døende over hele landet får mulighed for palliativ behandling i eget hjem. I regionerne bidrager vi gerne med den nødvendige lægefaglige backup.


Du kan læse Danske Regionernes positionspapir for fremtidens palliative indsats her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Natacha Jensen, konsulent
Center for sundhed og sociale indsatser
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karin Friis Bach,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsmedlem
T -
M 21 70 50 49
E karin.friis.bach@regionh.dk
Billede af Karen Friis Bach.
Relaterede nyheder

Læs mere

Regionerne vil sikre selvforsyning af plasmabaserede lægemidler

Danske Regioners bestyrelse har besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året. Udbygningen skal gøre Danmark selvforsynende med plasmabaserede lægemidler og forebygge leveringsvanskeligheder.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Læs mere

Borgere med behov for hjælpemidler skal mødes af et mere simpelt system

En krykke, et dropstativ eller en kørestol. Det er eksempler på hjælpemidler, som borgerne skal opleve en smidigere proces med at få udleveret: - Som reglerne er nu, er ansvaret for hjælpemiddelområdet delt mellem kommuner og regioner, og problemer med afklaringer på tværs af sektorer kan i sidste ende gå ud over borgerne, der kan opleve problemer med at få den rette hjælp i rette tid, siger Stephanie Lose.

Læs mere