Gå til indhold

Digitalisering

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Kronik af Stephanie Lose og Ulla Astman, fmd. og næstfmd. for Danske Regioner. Bragt i Jyllands-Posten den 6. august 2020.

Kan det være mere trygt og nært at få behandling på en skærm, når man har været udsat for et seksuelt overgreb? Noget tyder på det. I hvert fald faldt antallet af udeblivelser for voldtægtsofre på Sexologisk Center på Aalborg Universitet markant, da samtalerne blev omlagt til videokonsultationer på grund af coronavirus.

Måske fordi den udsatte slipper for frygten for at møde en bekendt i venteværelse eller i bussen. Måske fordi det er tryggere at blive derhjemme på et angstfuldt tidspunkt i livet. Måske fordi det er nemmere ikke at skulle kigge en anden direkte i øjnene, mens man i detaljer fortæller om, hvad der skete den dag. Vi har ikke svaret, og det må undersøges nærmere.

Vi vil behandle flere, hurtigere og bedre med digitalisering

Digitalisering og nærhed kan nemt sættes op som modsætninger. Videokonsultationer og telemedicinske tilbud kan reduceres til at være næstbedst. En spareøvelse. Som mindre fine og rigtige end de klassiske fysiske møder hos egen læge eller på hospitalet. Eller blot som en smart service, der mest pleaser de ressourcestærke i samfundet, der er vant til at klare tingene digitalt og gerne vil slippe for at tage fri fra jobbet og sidde i kø i et venteværelse, når det er muligt.

Vi har en anden holdning. Vi vil forebygge, diagnosticere og behandle flere, hurtigere og bedre med digitalisering. Og vi vil rumme hele spektret af behov og være bedst til det i verden. Derfor har vi tirsdag d. 30. juni 2020 lanceret Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”. Vores ambition er, at vi grundlæggende vil forandre mødet med sundhedsvæsenet til et bedre møde, hvor digitale tilbud hjælper sårbare i samfundet bedre med en præcis og målrettet behandling – ofte derhjemme og altid tilpasset den enkelte. Og hvor de digitale løsninger hjælper medarbejderne med kerneopgaven med at behandle sygdomme og fremme sundhed i befolkningen.

Telemedicin giver mere tryghed 

Telemedicin hjælper allerede mange patienter med svær KOL langt bedre, end vi kunne før. Ifølge Lungeforeningen påvirker telemedicin patienterne og deres pårørendes liv positivt. For det giver ekstra overskud, større frihed og tryghed i hverdagen at få måleudstyr og en tablet med hjem og derfra nemt selv at kunne følge eget helbred - i stedet for at skulle afsted til hospitalet. Patienterne får bedre styr på deres sygdom og står aldrig alene, da en sygeplejerske følger med på sidelinjen og træder til, hvis patientens målinger giver anledning til at reagere, eller hvis patienten er utryg og har behov for at række ud.

Ældre e-kommunikerer med lægen

Og hvad med de ældre? Taber vi dem med digitalisering? Måske vil det overraske nogen, at ældre i stor stil kommunikerer elektronisk med deres egen læge. For eksempel udgjorde de 80+åriges kontakter til lægen via e-kommunikation fem procent i 2009 mod 13,7 procent af det samlede antal e-kommunikationer til lægen i 2019. Og da Danske Regioner gik ud med den nye strategi, kommenterede direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, i Jyllands-Posten, at han ser det som absolut positivt, at teknologi har fået et helt andet perspektiv for mange ældre under coronakrisen: Mange ældre har for første gang oplevet, hvordan de kan tale med børn og børnebørn og få kontakt med sundhedsvæsenet. Vi glæder os over, at Ældresagen nu vil lancere et større undervisningsprogram som tilbud til deres 900.000 medlemmer for at støtte den digitale kontakt med sundhedsvæsenet.

Det skal være frivilligt

Tag ikke fejl. Digitale tilbud skal bero på en løbende faglig vurdering, og det enkelte menneske skal være klar til det og hjælpes undervejs. Det er ikke ens for alle. Nogle danskere har både ønske og ressourcer til at klare det meste selv. Andre har behov for tæt kontakt til sundhedsvæsenet, enten ved hjælpe af digitale løsninger eller ved fysisk tilstedeværelse af en medarbejder. Ingen skal tvinges til digital kontakt. At det bliver frivilligt, står vi på mål for.

Vi er overbeviste om, at vi, som i eksemplet med de, der har været udsat for seksuelle overgreb, kan nå bedre ud til nogle af de allermest sårbare og syge med digitale tilbud og løsninger. At vi kan mindske ulighed i sundhed med digitalisering. Og vi er kun ved bjergets fod. Vi kan skabe mere livskvalitet og færre indlæggelser ved at give en ung kræftpatient en kemorygsæk med hjem. Ved at udvikle en app til forebyggelse af selvskade. Med virtual reality-løsninger, som skånsomt kan hjælpe angstpatienter med at kunne møde og håndtere deres angst.

Patienterne er tilfredse med video

Videokonsultationer kan fejes af bordet, fordi erfaringsgrundlaget ikke er så stort endnu. Men siden den 24. marts, da PLO, Danske Regioner og Sundhedsministeriet lancerede smittefri videokonsultationer på appen Min Læge, er muligheden for at møde sin egen læge på video benyttet over 71.508 gange. Herudover er der bl.a. gennemført 2.700 psykologsamtaler via ’VideoKonsultation’ på Sundhed.dk og Min Sundhed appen i april og maj måned. Psykiatrien i Region Syddanmark har gennemført over 2.000 videokonsultationer alene i april måned – en femdobling forhold til tidligere. Og sådan kunne vi blive ved. 

Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser viser, at patienterne er godt tilfredse med videokonsultationer, ligesom forskning peger på, at effekterne af digitale behandlingstilgange i internet-psykiatri er på niveau med mere klassisk behandling ved et fysisk møde.

Vi vil skabe bedre liv for de sårbare

Selvfølgelig er vi langt fra i mål med at indsamle erfaringer og evaluere. Det fortsætter vi med – og corona-nedlukningen har givet os en masse ny empiri - mens vi fastholder momentum med at sætte turbo på digitalisering. Med videokonsultationer, apps, telemedicinske tilbud, kunstig intelligens og meget andet, og selvfølgelig med patienten og fagpersonalets vurdering som omdrejningspunkt. Sådan vil vi skabe et meget bedre sundhedsvæsen og en bedre behandling – og skabe bedre liv – for de mest sårbare og for de mest ressourcestærke.

Sundhed for dig

Vores ambition er, at vi alle mærker sundhedsvæsenet er til for os. At vi er mere med i vores egen sundhed og sygdom via digitale tilbud, når det er muligt, og at sundhedsvæsenet træder til med andre løsninger, når det giver faglig mening og mening for patienten.
Danskerne er klar. Det viser erfaringerne fra coronakrisen.

En ny undersøgelse fra Danske Patienter viser, at tre ud af fire danskere, som har haft digital kontakt med sundhedsvæsenet, mener, at fordelene er så store, at sundhedsvæsenet bør give bedre muligheder for det.

Mange af Danske Patienters medlemmer er patienter med sygdomme som  diabetes, kræft, hjertesygdomme eller psykisk sygdom - og deres pårørende. Dem vil vi hjælpe endnu bedre, når det nye sundhedsvæsen kommer hjem til dig. Og alle andre. Regionerne er klar.