Gå til indhold

Miljø

Nu skal vi vide, hvad vandmiljøet gemmer

Vandet skal være rent og sundt i de danske søer, vandløb og kystvande. Regionerne går derfor nu i gang med at tage prøver fra de vandløb, hvor der er mistanke om forurening, så vi ved, hvordan vi kan bekæmpe den.

Debatindlæg af Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget Miljø den 24. august 2020.

Danmark er et land omgivet af vand, og mange af os nyder at bade ved kysterne, fiske i søerne eller gå en tur langs åer og floder.

Men hvordan ser det egentlig ud med forureningen i de vandmiljøer, som vi kender så godt?

Det ved vi faktisk ikke til fulde. Men det bliver der lavet om på nu.

Før sommerferien indgik regeringen og Danske Regioner nemlig en aftale til 65 mio. kr., som betyder, at regionerne nu kan gå i gang med at undersøge, hvordan jordforurening påvirker de danske søer, vandløb og kystvande.

Regionernes undersøgelser skal afklare, hvilke af de kortlagte forureninger der påvirker vandmiljøet i uacceptabel grad, hvilke stoffer der forurener det danske vandmiljø, samt hvilke typer af lokaliteter forureningerne kommer fra.

I Danske Regioner glæder vi os meget over, at vi nu i 2020 kan tage første skridt til at bekæmpe de jordforureninger, som truer vores vandmiljø – og samtidig være med til at sikre, at Danmark lever op til EU-direktivet om god vandkvalitet senest i 2027.

Prøver tages fra vandløb

Helt konkret vil opgaven bestå i at tage vandprøver i de vandløb, hvor vi har mistanke om jordforurening, som kan udgøre en risiko. For hver lokalitet skal der udtages flere vandprøver forskellige steder i vandløbet, så vi får så præcist et billede som muligt og ved, hvordan vi kan sætte ind. Selve vandprøverne skal tages om sommeren, hvor det vand, der løber i vandløbene, primært er grundvand og fortyndes mindst muligt med nedbør.

En screening, som regionerne har gennemført, resulterede i en liste på 1.234 potentielle forureningstrusler for vandmiljøet. Syv af disse er såkaldte generationsforureninger, som er de største og dyreste forureninger, og hvor vi ved, at der er brug for at rense op.

Derudover vil regionerne i første omgang gå i gang med at undersøge ca. 400 lokaliteter, hvor der er påvist forurening. De første ca. 200 lokaliteter udvælges til undersøgelse i 2021. Når resultaterne heraf foreligger, bliver den næste pulje af lokaliteter udvalgt til undersøgelse i 2022.

Resultaterne vil indgå i en samlet rapportering til Miljøstyrelsen, så de kan indgå i de nye vandområdeplaner, og der kan laves en aftale om, hvilke oprensninger og eventuelt yderligere undersøgelser der er brug for.

Det er med andre ord et stort og spændende arbejde, der venter forude. Et arbejde, som snart vil give os helt ny viden om vandkvaliteten i danske have, søer og vandløb – og som på sigt vil betyde, at vi med endnu større sindsro kan nyde de naturskønne vandmiljøer, som Danmark er kendt for.

Læs mere

Relaterede nyheder