Gå til indhold

Miljø

Miljø og natur har fået en tidlig julegave

Lokale miljøforkæmpere, grønne organisationer og regionerne har igennem flere år råbt op om, at der skulle findes penge til oprensning af de ti største forureninger. Det føltes derfor som en tidlig juleaften, da finansloven landede den 6. december. Nu kan vi endelig komme i gang med at rydde op!

Af Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 14. december 2020.

I mange år har områderne omkring blandt andet Høfde 42 på Harboøre Tange og Kærgård Klitplantage mellem Vejers og Henne Strand ligget øde hen. Som store livløse områder med ”adgang forbudt” og badeforbud, fordi virksomheder i årevis har dumpet giftigt spildevand og andet affald i jorden.

Grundene ligger som en skamplet i landskabet og minder os om de tider, hvor der ikke var mange, der bekymrede sig om naturen, miljøet eller forureningernes påvirkning af menneskers sundhed. Det er derfor, vi kalder dem generationsforureninger – fordi de trækker tråde både tilbage og frem i tiden, hvis vi ikke gør noget ved dem.

Igennem flere årtier har lokale borgere, partier, grønne organisationer og regionerne været meget tydelige om, at der skulle ske noget. Vi har undersøgt områderne, lavet indledende oprensninger og udviklet ny teknologi i tæt samarbejde med miljøteknologiske virksomheder. Vi har regnet ud, hvad det ville koste at rense det hele op, og i begyndelsen af 2020 fremlagde Danske Regioner en samlet plan for oprensning. En plan opdelt i tre faser, alt efter hvor hurtigt man kan komme i gang med oprensningen de enkelte steder.

Så kom gennembruddet

Og så – efter lang tids kamp fra mange sider af samfundet, kom der endelig et gennembrud. Søndag den 6. december landede dette års finanslov, og endelig var generationsforureningerne med. Regeringen og partierne i rød blok valgte at afsætte 630 mio. til at begynde arbejdet – hvilket kan finansiere hele fase 1 i Danske Regioners plan. Det er en rigtig god nyhed for mennesker, miljø og natur.

Regeringen og Folketinget har valgt at følge og bakke op om den plan for oprensning, som regionerne har brugt mange kræfter på at udarbejde. Og samtidig lægger aftaleteksten op til, at man vil gennemføre hele planen, og altså ikke kun fase 1. Aftalen fastsætter således, at der gøres status for arbejdet og aftales videre i 2023. Det fremgår også, at evt. ubrugte midler fra bevillingen skal prioriteres til generationsforureninger, hvilket må tolkes som indsatser, der ikke umiddelbart indgår i fase 1.

Kort sagt kan vi nu endelig sige til lokalbefolkningen, at de kan se en ende på de forureninger, som de har døjet med i årtier. Og vigtigt er det også, at vi kan sige til alle andre danskere, at vi ikke behøver at tage penge til disse store forureninger fra alle de andre forureninger rundt omkring i landet, som stadig venter på at blive renset op.

Øget beskæftigelse og eksport af viden

Det betyder samtidig beskæftigelse til de egne af landet, hvor der nu venter en enorm – og spændende – opgave med at rense op.

Vi ved, at mindst 65 pct. af udgifterne til jordforureningsopgaven er indkøb fra private virksomheder, og at der beskæftiges ca. 1 ansat i direkte relaterede ydelser pr. mio. kr., der investeres. Og da de største forureninger ligger i Region Midtjylland og Region Syddanmark, må det forventes, at en forholdsmæssig stor del af de nye job vil ligge i disse regioner.

Der er heller ingen tvivl om, at det bliver en god anledning til at udvikle og demonstrere ny dansk miljøteknologi. Opgaven er så stor, at vi ikke kan undgå at få en masse viden og erfaringer, som både kan bruges herhjemme – men også kan eksporteres til udlandet, så vores dygtige virksomheder inden for miljøteknologi kan hjælpe andre lande med at rydde op efter deres gamle forureninger. Det er win-win, og derfor kan vi i Danske Regioner kun sige tak til regeringen og partierne bag finansloven.

I regionerne ser vi frem til at komme i gang med arbejdet og endegyldigt få bugt med de store forureninger rundt omkring i landet. Vi tager i første omgang fat på dem, hvor vi er mest klar – men det er vigtigt, at vi får gjort op med alle ti generationsforureninger. Med dette års tidlige julegave kan vi nu sige, at vi blev generationen, der ryddede op.