Gå til indhold

Kollektiv trafik

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Færre unge bruger bus og tog, flere tager bilen. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Andelen af unge mellem 16-24 år, der bruger kollektiv trafik, er faldet med 9 procent siden 2015. Samtidig sætter knapt 15 procent flere unge sig ind i bilen.

Den udvikling skal vendes, mener næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman. Hun foreslår derfor, at midlerne til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre den kollektive trafik billigere for de unge.

- De unge er bannerførere for den grønne omstilling, og jeg oplever, at rigtig mange unge gerne vil transportere sig bæredygtigt. Men det kræver, at det er attraktivt valg for dem – og her spiller prisen naturligvis en rolle, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Unge skal heller ikke være afhængige af bil for at komme til uddannelse eller job. Billigere billetter kan være med til at sikre, at de unge kan hoppe på bussen eller toget uanset størrelsen på deres pengepung.

Ture på rejsekortet skal være billigere

Ligesom færre unge bruger bus og tog, viser tal fra trafikselskaberne, at salget af Ungdomskort til kollektiv trafik er faldet med 8 procent siden 2017.

Faldet er imidlertid også et udtryk for, at Ungdomskortet ifølge brugerundersøgelser ikke altid matcher det produkt, som de unge efterspørger. For eksempel bruger flere det ikke til daglig, mens andre giver udtryk for, at det er besværligt at få fat på.

Danske Regioner foreslår derfor, at finanslovsmidlerne bruges til at give generel takstnedsættelse på rejsekortet for unge mellem 16-24 år.

- De unge vil have valgfrihed og fleksibilitet, og her kan Ungdomskortets nogle gange godt virke lidt gammeldags for de unge, siger Ulla Astman. Hun afslutter:

- Derfor foreslår vi i stedet, at Rejsekortsture bliver billigere for de unge. Så er der penge at spare uanset, om man dagligt har lang vej til sin uddannelse, eller blot brug for et alternativ, når cyklen er punkteret.

Finanslovsaftalen har samlet afsat 98,7 mio. Kr. i 2020, 87,1 mio. kr. i 2021, 89,2 mio. kr. i 2022 samt 110,6 mio. kr. i 2023 til takstnedsættelser.

Partierne på Christiansborg forhandler i disse uger om, hvordan midlerne til takstnedsættelser skal bruges.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Regionerne: Styrk grøn og sammenhængende mobilitet

I regionerne arbejder vi omhyggeligt med at få den kollektive trafik og borgernes mobilitet til at passe sammen. Det skal være muligt at bo og arbejde og uddanne sig i hele landet, også hvis man har bosat sig uden for de store byer, skriver Danske Regioners formand for regional udvikling og EU, Anders G. Christensen, i Altinget.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere