Gå til indhold

Kollektiv trafik

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Færre unge bruger bus og tog, flere tager bilen. Det viser nye tal fra Danske Regioner. Andelen af unge mellem 16-24 år, der bruger kollektiv trafik, er faldet med 9 procent siden 2015. Samtidig sætter knapt 15 procent flere unge sig ind i bilen.

Den udvikling skal vendes, mener næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman. Hun foreslår derfor, at midlerne til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre den kollektive trafik billigere for de unge.

- De unge er bannerførere for den grønne omstilling, og jeg oplever, at rigtig mange unge gerne vil transportere sig bæredygtigt. Men det kræver, at det er attraktivt valg for dem – og her spiller prisen naturligvis en rolle, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Unge skal heller ikke være afhængige af bil for at komme til uddannelse eller job. Billigere billetter kan være med til at sikre, at de unge kan hoppe på bussen eller toget uanset størrelsen på deres pengepung.

Ture på rejsekortet skal være billigere

Ligesom færre unge bruger bus og tog, viser tal fra trafikselskaberne, at salget af Ungdomskort til kollektiv trafik er faldet med 8 procent siden 2017.

Faldet er imidlertid også et udtryk for, at Ungdomskortet ifølge brugerundersøgelser ikke altid matcher det produkt, som de unge efterspørger. For eksempel bruger flere det ikke til daglig, mens andre giver udtryk for, at det er besværligt at få fat på.

Danske Regioner foreslår derfor, at finanslovsmidlerne bruges til at give generel takstnedsættelse på rejsekortet for unge mellem 16-24 år.

- De unge vil have valgfrihed og fleksibilitet, og her kan Ungdomskortets nogle gange godt virke lidt gammeldags for de unge, siger Ulla Astman. Hun afslutter:

- Derfor foreslår vi i stedet, at Rejsekortsture bliver billigere for de unge. Så er der penge at spare uanset, om man dagligt har lang vej til sin uddannelse, eller blot brug for et alternativ, når cyklen er punkteret.

Finanslovsaftalen har samlet afsat 98,7 mio. Kr. i 2020, 87,1 mio. kr. i 2021, 89,2 mio. kr. i 2022 samt 110,6 mio. kr. i 2023 til takstnedsættelser.

Partierne på Christiansborg forhandler i disse uger om, hvordan midlerne til takstnedsættelser skal bruges.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Ulla Astman,
1. næstformand, regionsrådsformand
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk
Billede af Ulla Astman
Relaterede nyheder

Læs mere

Oprensning efter jordforureninger bliver en varig opgave

En ny omfattende prognose fra Danske Regioner viser, at opgaven med at rense op efter fortidens forureninger meget større, end man troede, dengang regionerne gik i gang med opgaven. Vi bliver ganske enkelt hele tiden klogere på, hvilke stoffer der forurener, og hvor de kommer fra.

Læs mere

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere