Arbejdsmarked

Patienter har brug for social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsmedarbejdere gør hver dag en stor forskel for patienterne. Derfor skal vi bringe deres kompetencer bedst muligt i spil og gøre social- og sundhedsuddannelserne attraktive. Det skriver formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Anders Kühnau, i et debatindlæg.

Af Anders Kühnau (S), formand for løn- og praksisudvalget i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 6. februar 2020.


Dygtige, empatiske social- og sundhedsmedarbejdere gør hver dag en kæmpestor forskel for patienter og pårørende i vores sundhedsvæsen.

Hver eneste gang, jeg møder SOSU-assistenter eller følger med på en vagt, bliver jeg imponeret over, hvordan de med hænder, hoved og hjerte tager hånd om patienterne og gør dem trygge.

Men skal SOSU-assistenten lave præcis det samme, som han eller hun gør i dag? Det tror jeg ikke nødvendigvis.

Kan løse flere sygeplejeopgaver

Når vi skal levere den bedste behandling af patienterne og mest sundhed for skattekronerne, kræver det, at vi har de rette kompetencer til stede på det rette tidspunkt. Det kan både være i borgerens eget hjem, hos den praktiserende læge eller på hospitalet.

For patienterne er det vigtigste, at de bliver behandlet af medarbejdere med de rette kompetencer – ikke at de nødvendigvis skal have en bestemt titel på eksamensbeviset. For eksempel vil social- og sundhedsassistenter kunne løse nogle af de ting, som sygeplejersker i dag beskæftiger sig med.

Det er blandt andet lykkedes med succes på Slagelse Sygehus, hvor social- og sundhedsassistenter har overtaget række opgaver fra sygeplejersker, som før havde for meget på tallerkenen. Hemmelighed bag succesen har været to ting: dels har faggrupperne været gode til at arbejde sammen, dels er SOSU-assistenterne blevet kompetenceudviklet i blandt andet medicinadministration. Og resultatet? Sygeplejerskerne er blevet aflastet, SOSU’ernes faglighed udviklet og trivslen løftet for begge medarbejdergrupper.

Eksemplet illustrer på bedste vis, hvordan man kan gribe en rekrutteringsudfordring an på en konstruktiv måde. Det er ikke fordi, det er nemt, og det kan heller ikke løse alle udfordringer med et snuptag.

Men det viser, at vi i det offentlige skal blive endnu bedre til at se de samlede kompetencer og sætte dem i spil på nye måder – også social- og sundhedsassistenternes.

Bedre introduktionsforløb og ret til fuldtid

Skal opgaveflytning og bedre arbejdstilrettelæggelse lykkes, er det afgørende, at vi fortsat tiltrækker en masse – både unge og voksne – til social- og sundhedsuddannelserne, ligesom vi skal sikre, at flere gennemfører uddannelsen.

I Danske Regioner har vi derfor aftalt at sætte gang i flere indsatser, der kan skabe bedre sammenhæng mellem praktikforløbet og tiden på skolebænken, så færre falder fra undervejs.

Tiden på arbejdsmarkedet har naturligvis også betydning for, hvor attraktive SOSU-uddannelserne er. Vi vil derfor indføre bedre introduktionsforløb og mere tid til oplæring, når SOSU-assistenter er færdige med deres uddannelse. Og så har vi netop givet plejepersonalet i regionerne retten til fuldtid, så alle der ønsker det, til hver en tid kan gå fra deltid til fuldtid.

Derudover skal vi have styrket kendskabet til social- og sundhedsuddannelserne og de mange spændende karrieremuligheder, så endnu flere kan blive inspireret til at gå SOSU-vejen.

Derfor har vi sammen med FOA, KL og Danske SOSU-skoler lanceret en fælles kampagne rettet mod både unge og voksne, der står over for et uddannelsesvalg. Og i regionerne er vi fælles om initiativet Dit Barns Fremtid, der klæder de unge og deres forældre på med viden om erhvervsuddannelserne – herunder også social- og sundhedsuddannelserne.

For vi har brug for dygtige social- og sundhedsassistenter. Både nu og i fremtidens sundhedsvæsen.

Læs mere

Relaterede nyheder

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Partnerskab om plast kan sikre, at klimapolitik ikke bliver ren indpakning

Hvis vi som regioner skal yde vores del af ansvaret for at mindske Danmarks CO2-aftryk og bremse klimaforandringerne, skal vi have nedbragt sundhedsvæsenets forbrug af plastik og gjort det mere bæredygtigt, skriver Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Ny kampagne: Vælg en uddannelse med mening

Vores velfærdssamfund får brug for flere kompetente hænder i fremtiden. Derfor er der brug for, at flere af de ca. 90.000 unge, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse, vælger en professionsbacheloruddannelse.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere