Miljø

Klar til at bekæmpe generationsforureninger sammen

Generationsforureningerne truer danskernes sundhed og tryghed og er en tikkende bombe under dyre- og plantelivet i den danske natur. Derfor er Folketingets beslutning om statslige finansiering vigtig. Når pengene kommer, har vi allerede oprydningsplanen klar, skriver miljøudvalgsformand Heino Knudsen.

Af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer. Bragt i Altinget den 8. juni 2020.

De ti generationsforureninger står på hver sin måde mejslet i det danske landskab som en påmindelse om tidligere tiders miljøsynder:

Der er depotet med 100 tons blandede giftige kemikalier ved Høfde 42. Det dumpede, kviksølvfyldte spildevand i klitterne ved Kærgård. Den tungmetalfyldte jord på Collstrup-grunden i Nordsjælland. Ja, fortsæt selv listen.

Forureningerne er nemlig mere end blot fortidslevn. De ligger den dag i dag stadig på lur ude i landskabet som mulige miljøkatastrofer med potentiale til at gøre stor skade.

Ikke nok med at de truer danskernes sundhed og tryghed. De også en tikkende bombe under dyre- og plantelivet i den danske natur. Der er brug for handling.

Derfor er jeg også glad for, at et samlet Folketing nu har besluttet, at regeringen skal arbejde for hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureningerne. 

Kun en del af de samlede udfordringer

Generationsforureningerne er nemlig kun en del af de samlede udfordringer, vi står over for. Ved siden af de ti store forureninger har regionerne nemlig kortlagt omkring 37.800 forurenede eller mulige forurenede grunde fordelt over hele Danmark.

Skal vi tage os af det hele, rækker vores samlede årlige jordforureningsbudget på cirka 440 millioner kroner desværre ikke langt. Og hvis vi kun bruger pengene på generationsforureningerne, vil det kommer til at gå ud over alle de andre indsatser, der måske er mindre i omfang, men som alligevel har helt afgørende betydning for at sikre rent drikkevand og beskytte de mange mennesker, der bor og lever tæt på forurenet jord.

Derfor er Folketingets beslutning om statslige finansiering vigtig.

Vi har planen klar

Når pengene kommer, har vi allerede oprydningsplanen klar. I Danske Regioner fremlagde vi nemlig her i marts en samlet plan for oprydning af generationsforureningerne.

Planen opdeler oprydningen i tre faser alt efter, om man kan gå i gang med det samme, eller om der skal yderligere undersøgelser til. Fase 1 i planen koster ca. 740 millioner kroner, hvoraf 81 millioner er afsat på forrige finanslov. Fase 1 indeholder de forureninger, der er klar til oprensning nu og her. Den kan og bør sættes i gang med det samme.

For naturens, drikkevandet og danskernes skyld: Lad os bekæmpe generationsforureningerne sammen!

Relaterede nyheder

Læs mere

Regioner fandt 800 nye forureninger i 2019 – og antallet ventes at stige

Ny rapport viser, at regionerne er nået langt med at opspore forureninger overalt i landet. I 2019 blev der fundet 800 nye forurenede grunde. Men mange oprensninger venter forude, og flere forureninger forventes at komme til, bl.a. fordi analyserne bliver bedre.

Læs mere

Regionerne skal have grønt lys til mere grøn omstilling

Regionerne vil forpligte sig på konkrete målsætninger og indsatser, mens staten forpligter sig på at opstille de rammer og regler, der er nødvendige for at øge den grønne omstilling i sundhedsvæsenet. Det skriver formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer Heino Knudsen.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Styrk indsatsen mod forureninger – det er godt for både mennesker og økonomi

Der findes over 37.000 små og store forureninger, som truer danskernes sundhed, drikkevand og vandmiljøet. Antallet forventes at stige i de kommende år, og det er derfor en vigtig samfundsopgave at kortlægge forureningerne og rense dem op. Det kan også være med til at skabe job efter corona-krisen.

Læs mere