Gå til indhold

Miljø

Klar til at bekæmpe generationsforureninger sammen

Generationsforureningerne truer danskernes sundhed og tryghed og er en tikkende bombe under dyre- og plantelivet i den danske natur. Derfor er Folketingets beslutning om statslige finansiering vigtig. Når pengene kommer, har vi allerede oprydningsplanen klar, skriver miljøudvalgsformand Heino Knudsen.

Af Heino Knudsen, formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer. Bragt i Altinget den 8. juni 2020.

De ti generationsforureninger står på hver sin måde mejslet i det danske landskab som en påmindelse om tidligere tiders miljøsynder:

Der er depotet med 100 tons blandede giftige kemikalier ved Høfde 42. Det dumpede, kviksølvfyldte spildevand i klitterne ved Kærgård. Den tungmetalfyldte jord på Collstrupgrunden i Nordsjælland. Ja, fortsæt selv listen.

Forureningerne er nemlig mere end blot fortidslevn. De ligger den dag i dag stadig på lur ude i landskabet som mulige miljøkatastrofer med potentiale til at gøre stor skade.

Ikke nok med at de truer danskernes sundhed og tryghed. De også en tikkende bombe under dyre- og plantelivet i den danske natur. Der er brug for handling.

Derfor er jeg også glad for, at et samlet Folketing nu har besluttet, at regeringen skal arbejde for hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureningerne. 

Kun en del af de samlede udfordringer

Generationsforureningerne er nemlig kun en del af de samlede udfordringer, vi står over for. Ved siden af de ti store forureninger har regionerne nemlig kortlagt omkring 37.800 forurenede eller mulige forurenede grunde fordelt over hele Danmark.

Skal vi tage os af det hele, rækker vores samlede årlige jordforureningsbudget på cirka 440 millioner kroner desværre ikke langt. Og hvis vi kun bruger pengene på generationsforureningerne, vil det kommer til at gå ud over alle de andre indsatser, der måske er mindre i omfang, men som alligevel har helt afgørende betydning for at sikre rent drikkevand og beskytte de mange mennesker, der bor og lever tæt på forurenet jord.

Derfor er Folketingets beslutning om statslige finansiering vigtig.

Vi har planen klar

Når pengene kommer, har vi allerede oprydningsplanen klar. I Danske Regioner fremlagde vi nemlig her i marts en samlet plan for oprydning af generationsforureningerne.

Planen opdeler oprydningen i tre faser alt efter, om man kan gå i gang med det samme, eller om der skal yderligere undersøgelser til. Fase 1 i planen koster ca. 740 millioner kroner, hvoraf 81 millioner er afsat på forrige finanslov. Fase 1 indeholder de forureninger, der er klar til oprensning nu og her. Den kan og bør sættes i gang med det samme.

For naturens, drikkevandet og danskernes skyld: Lad os bekæmpe generationsforureningerne sammen!