Gå til indhold

Økonomiforhandlinger

Ny rapport: Sundhedsudgifterne til ældre stiger mere end hidtil antaget

Den gennemsnitlige udgift for sundhedsvæsenet til ældre borgere er højere nu end for blot få år siden, fastslår ny rapport. Den nye viden føjer endnu en brik til billedet af, hvordan den demografiske udvikling presser sundhedsvæsenet mere år for år, lyder det fra Danske Regioner.

Sundhedsvæsenets udgifter til mennesker over 65 år – stiger mere og mere – samtidig med, at netop denne aldersgruppe vokser vældigt i disse år.

Et nyt studie viser nu, at den gennemsnitlige udgift for sundhedsvæsenet til den ældre stiger over tid. Det er VIVE, der har lavet studiet for Danske Regioner.

Studiet sammenligner bl.a. udviklingen i sundhedsomkostninger fordelt på alder i perioden 2006-2011 med perioden 2012-2018. Her er sundhedsudgifterne til en 80-årig steget fra ca. 35.000 kroner om året til cirka 38.000 kroner. Sundhedsudgifterne til personer over 65 år er i samme periode steget fra ca. 22.000 til 24.000 kroner. Udgiftsniveauet for resten af befolkningen er uændret i samme periode.

- Det her er ny viden, som vi er nødt til at forholde os til. For samtidig med, at udgifterne til den enkelte ældre stiger, så stiger antallet af ældre også, og den kombination gør i hvert fald ikke behovet for ressourcer mindre, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.


Ny viden skal indberegnes for et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen


Den nye viden bringer et helt nyt perspektiv til det omdiskuterede demografipres, der er en central del af økonomiforhandlingerne. For finansieringsbehovet for at dække demografiudviklingen er naturligvis større end hidtil antaget, når udgiften til den enkelte ældre er stødt steget i forhold til de modeller, der normalt beregnes ud fra.


- Stort set hele væksten i sundhedsudgifterne bliver drevet af de 65-80-årige, og det stemmer ikke overnes med de modeller, som man i dag fremskriver sundhedsudgifterne ud fra. Dette misforhold er både vi og regeringen nødt til at forholde os sig, hvis vores sundhedsvæsen også fremadrettet skal være økonomisk bæredygtigt, siger Stephanie Lose.

Læs mere

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Marie Tromborg Petterson, pressechef
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mpe@regioner.dk

 

Mirja Kløjgaard, Chefrådgiver/Teamleder
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
M: 6167 4848
E: mjk@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

De fem regionsrådsformænd: Ulighedspulje skal afhjælpe geografisk ulighed i sundhed

Samtlige formænd i Danmarks regioner er enige om, at det er en fælles opgave at bekæmpe den geografiske ulighed i sundhed. Uligheden er en kæmpe udfordring for både ansatte og patienter, og regionerne arbejder intensivt med at skaffe personale i alle dele af landet. Men problematikken er så alvorlig, at det også kræver en national indsats. Derfor foreslår de nu en statslig ulighedspulje.

Læs mere

Debat: Teknokratiske strukturreformer vil være gift for det danske sundhedsvæsen

Personale, patienter og pårørende kan blive gidsler i et udmattende og langvarigt reformforløb, hvis det regionale demokrati bliver hældt ned ad brættet til fordel for et teknokratisk styret sundhedsvæsen, som Moderaterne foreslår. I stedet er der brug for ansvarlige og langsigtede løsninger på det stigende behandlingsbehov og manglen på arbejdskraft.

Læs mere

Regionernes udgifter til sygeplejerskevikarer ligger stabilt

Ny delrapport om eksternt vikararbejde for sygeplejersker viser, at udgifterne har ligget stabilt fra 2017-2021. Samt at det kun var en relativ beskeden andel af sygeplejerskerne, der både var ansat på et hospital og i et eksternt vikarbureau. Hospitalerne arbejder hårdt for at begrænse brugen af eksterne vikarer yderligere, fastslår formanden for Danske Regioners løn- og praksisudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionale budgetaftaler for 2023 er på plads

De fem regionsråd har indgået budgetaftaler for 2023. Aftalerne sikrer blandt andet flere penge til fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø på hospitalerne samt til det nære sundhedsvæsen. Det har været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgettet.

Læs mere