Gå til indhold

Sundhed

Model for Behandlingsrådet er på plads

Danske Regioners bestyrelse har nu vedtaget den endelige model for et dansk behandlingsråd. Rådet skal fra starten af 2021 vurdere, om prisen på nye behandlinger og teknologier står mål med effekten. – Patienter i hele landet skal have den behandling, der virker bedst, og giver dem mest sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

Det danske sundhedsvæsen får fremover et behandlingsråd, der skal tage stilling til, om nye behandlinger og teknologier skal tages i brug på hospitalerne.

Danske Regioner bestyrelse har nemlig netop vedtaget den endelige model for et dansk behandlingsråd, der skal træde i kraft i starten af 2021. I Behandlingsrådet skal eksperter, fagfolk og patienter vurdere, om udgifterne til behandlinger og teknologier står mål med effekten for patienterne. 

Beslutningen glæder formand i Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Hvis patienterne også fremover skal mødes af et godt og trygt sundhedsvæsen, skal vi bruge vores tid og kræfter på den behandling, der virker bedst, og giver danskerne mest sundhed for pengene, siger hun og fortsætter:

- Det kræver, at vi prioriterer vores ressourcer så klogt som muligt og sikrer, at patienter i hele landet får adgang til de samme behandlingsmuligheder. Her vil et behandlingsråd kunne spille en vigtig rolle og samtidig være et naturligt næste skridt efter, at Medicinrådet har vist sit værd de seneste tre år.

Mere faglighed i rådet

Danske Regioner har i alt modtaget 32 høringssvar til den foreløbige model, som man fremlagde den 12. december 2019. Svarene giver stor opbakning til modellen, men peger også på udvalgte punkter, hvor den kan præciseres eller justeres.

På den baggrund har Danske Regioners bestyrelse besluttet, at rådet skal have en stærkere faglig profil end tidligere. Det sker ved at give Lægevidenskabeligt Selskab en ekstra plads i rådet og desuden stille krav om, at de regionale repræsentanter fra sygehusenes ledelser skal have en sundhedsfaglig baggrund.

Værdien for patienten er i centrum

Derudover fremgår det klart af modellen, kvaliteten af patienternes behandling skal være i centrum.

- Det er det helt afgørende, at rådet har et skarpt og bredt blik for patienternes behov: Får man en bedre behandling? Opnår man bedre livskvalitet? kan behandling foregå i eget hjem, så man sparer turen til hospitalet? Alt det skal være centrale overvejelser i Behandlingsrådets anbefalinger, fastslår Stephanie Lose.

Desuden skal rådet blandt andet vurdere, om en ny behandling eller teknologier kan give bedre arbejdsgange for medarbejderne, og om det har konsekvenser for deres ressourceforbrug.

Rådet inddrager også konsekvenserne i almen praksis og kommunerne, hvis de vurderede teknologier og behandlinger bliver brugt her.

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere