Gå til indhold

Miljø

Oprydningsplan for generationsforureninger er klar

Danske Regioner fremlægger nu en samlet plan for, hvordan de ti generationsforureninger skal håndteres fremadrettet. – De store forureninger giver utryghed for en masse mennesker og ødelægger vores natur. Nu skal vi have ryddet op, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

I Danmark findes der nu ti såkaldte generationsforureninger, hvor der tidligere har ligget eksempelvis fabrikker og depoter med giftigt affald. Det er de største og dyreste forureninger, og de forgifter både vandet og jorden og skaber utryghed for de mange mennesker, der bor i nærområdet.

Men sådan skal det ikke være fremover. Danske Regioner har nemlig udarbejdet en samlet plan for, hvordan Danmark kommer de ti store forureninger til livs. Og indsatsen haster, mener formand i Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Generationsforureningerne giver utryghed for en masse mennesker og ødelægger vores natur. Derfor har vi nu lagt en langsigtet plan for, hvordan vi får ryddet de store forureninger op.

Brug for flere midler

Oprydningen af de ti generationsforureninger vil ifølge Danske Regioners plan koste cirka 2,7 mia. kroner frem mod 2030 med udgangspunkt i den nuværende viden om forureningerne.

Planen er opdelt i tre forskudte faser, der sættes i gang over de kommende år. Fase 1 kan og skal sættes i gang hurtigst muligt. Den vil strække sig frem til 2026 og koste ca. 740 mio. kroner, hvoraf 81 millioner er afsat på forrige finanslov.

Der er god grund til at lave en plan med flere faser, lyder det fra Stephanie Lose.

- Nogle forureninger kan vi gå i gang med at rydde op med det samme, andre kræver flere undersøgelser, før vi ved, hvad der skal til. Fælles er, at de alle har brug for investeringer i løbet af de næste år, siger hun og fortsætter:

- Skal vi i mål, kræver det, at regionerne får flere midler fra staten til opgaven, så vi kan sætte gang i fase 1 af planen. Den første fase strækker sig over en årrække, og i løbet af den tid kan vi så blive endnu klogere på, hvad de næste faser vil kræve.

Planen sendt til miljøministeren

Oprydningen er så omfattende, at vores budgetter simpelthen ikke rækker, når tusindvis af andre forurenede grunde også har brug for vores fokus.

Stephanie Lose fremhæver desuden, at oprydning af generationsforureninger kræver, at der ikke kun tages hensyn til sundhed, vandmiljø og grundvand, men også til eksempelvis den lokale tryghed og områdeudviklingen – noget som ellers ligger uden for jordforureningsloven.

De fem regioner bruger tilsammen ca. 440 mio. kroner årligt på jordforureningsopgaven. Regionerne har i alt kortlagt ca. 37.000 forurenede eller muligt forurenede grunde i Danmark. Det kan være gamle industrigrunde, beboede grunde og legepladser. Halvdelen udgør en risiko for mennesker og miljø.

Danske Regioner har sendt planen til miljøminister Lea Wermelin.

Du kan finde planen her.

Fakta

En generationsforurening defineres som en forurening, der:

 • udgør en risiko for grundvandet, menneskers sundhed eller vandmiljøet, sådan som det fremgår af jordforureningsloven, og
 • koster mindst 50 mio. kroner fremadrettet at undersøge og oprense.

De 10 generationsforureninger er:

 • Høfde 42 ved Harboøre Tange, kemikaliedepot
 • Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange
 • Cheminovas nuværende fabriksgrund, Rønland
 • Kærgård Plantage, dumpning af spildevand fra Grindstedværket
 • Grindsted, forurening fra Grindstedværkets produktion
 • Himmark Strand, deponering af kemikalier fra Danfoss
 • Collstropgrunden ved Esrum Sø, træimprægnering
 • Vestergade 5, Skuldelev, metalforarbejdningsvirksomhed
 • Naverland, omlastestation for klorerede opløsningsmidler
 • Lundtoftevej 150 og 160, produktion af hårde hvidevarer
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christian Andersen, seniorkonsulent
Regionernes Videncenter for Miljø og ressourcer
M: 4022 3017
E: can@regioner.dk

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 30691917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere