Gå til indhold

Sundhed

57 organisationer bag opråb til Folketinget: Vedtag en folkesundhedslov

Mere lighed i sundhed og mere livskvalitet! Det er målet, når 57 organisationer nu overdrager en fælles opfordring om en folkesundhedslov til Sundheds- og Ældreministeriet og Folketinget. Overdragelsen finder sted på Danske Regioners konference ”Sundhed for alle”. Med en folkesundhedslov skal sundhed tænkes ind på tværs, både nationalt og lokalt.

- Vi ser desværre i dag, at det på mange måder går den forkerte vej med folkesundheden og den sociale lighed i sundhed, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

- Sundhed og trivsel giver en frihed til at leve det liv, som man ønsker. Hvordan man lever, er i høj grad et personligt valg, men som samfund har vi et ansvar for at gøre det nemmere at vælge at leve sundt. Derfor glæder det mig, at så mange parter nu står bag ønsket om en folkesundhedslov, så sundhed kan blive tænkt bredt ind i samfundsudviklingen, tilføjer hun.

Koster livskvalitet og samfundsøkonomi

Stephanie Lose henviser til, at flere og flere danskere lider af kroniske sygdomme, som kunne forebygges.

To ud af fem danskere lider af multisygdom, hvor de har to eller flere kroniske sygdomme. Hvert år får over 15.000 danskere konstateret diabetes, omkring 16.000 dør af kræft og 5.500 af KOL.

Fremskrivninger viser, at den stigende forekomst af kroniske sygdomme vil fortsætte. Samtidig ser vi en stigende social ulighed i sundhed – fx afhængig af, hvor lang uddannelse, man har. Prisen er høj, både når det gælder menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner.

- Derfor er derfor afgørende, at vi handler nu og på tværs af samfundet, siger Stephanie Lose.

Mere folkesundhed har stor opbakning

De nemme og sunde valg kan styrkes overalt: F.eks. når der anlægges nye boligområder med cykelstier og legepladser, når regioner vedtager politikker for hospitalsmad, når Folketinget drøfter afgifter og aldersgrænser for køb af tobak og alkohol, eller når supermarkeder vælger placering af de sunde varer på hylderne.

Det skal med andre ord blive lettere at tage cyklen, at løbe eller gå en tur i nærområdet og vælge de sunde varer fremfor de usunde.

- Når så mange organisationer fra hvert sit ståsted i samfundet nu står sammen om en folkesundhedslov, viser det en ekstraordinær styrke bag ønsket til Folketinget, siger Stephanie Lose forud for overdragelsen af den fælles appel.

 

Underskrivere af erklæring indtil videre:

  • Danske regioner, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danske Patienter, DSR, Danmarks Almene Boliger, Vidensråd for Forebyggelse, Danske Handicaporganisationer, Cyklistforbundet, Danmarks Biblioteksforening, Psoriasisforeningen, 3F, Danske Fysioterapeuter, Mødrehjælpen, Danske Tandplejere, Ergoterapeutforeningen, Diabetesforeningen, Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Blå Kors, Dansk Erhverv, DGI, DIF, Danske Seniorer, FOA, Lungeforeningen, Gigtforeningen, LEV, Nationalt videnscenter for hovedpine, Scleroseforeningen, Velliv, Forum for Mænds Sundhed, LIF, Forsikring og Pension, Parkinsonforeningen, Kost- og Ernæringsforbundet, EN AF OS, Psykiatrifonden, Danske Gymnasier, Jordemoderforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, SIND, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Julemærkehjemmene, Danske Fodterapeuter, Dansk Selskab for Folkesundhed, Forbundet Kultur og Information, Hjerneskadeforeningen, Alzheimerforeningen, Farmakonomforeningen, Ældre Sagen, Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen, Alkohol og Samfund, Dansk Industri, Antidoping Danmark.

FAKTA:

  • Ca. 40 procent af danskerne lider af multisygdom. De har to eller flere kroniske lidelser.
  • 240.000 af dem er kompleks multisyge. De lider af fire eller flere kroniske lidelser, herunder psykisk sygdom.
  • Mennesker der lever med både somatisk og psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end normalbefolkningen.
  • Over halvdelen af danskerne er moderat eller svært overvægtige, viser den nationale sundhedsprofil.
  • En analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, som Danske Regioner har fået foretaget, viser at overvægt er den største risiko for at udvikle multisygdom.
  • Uddannelsesniveau spiller også en rolle. Folk med kort uddannelse har tre gange højere risiko for at udvikle kompleks multisygdom end folk med en lang uddannelse.

LÆS MERE: