Gå til indhold

Råstoffer

Knappe råstoffer skal bruges mere bæredygtigt

Overalt i landet er der brug for grus, sand og sten til at bygge nyt. Men ressourcerne er i fare for at slippe op, og derfor er vi Danske Regioner netop kommet med seks nye forslag til, hvordan vores råstofindvinding kan blive mere bæredygtig fremover.

Af Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner. Bragt i Altinget den 12. november 2020.

Alle danske regioner arbejder lige nu på højtryk for at færdiggøre de nye råstofplaner, som udpeger områder, hvor der skal indvindes sand, grus og sten i de kommende år.

Det er ikke nogen nem opgave, for Danmark er et lille og tætbefolket land, og der er ikke mange frie arealer, hvor vi kan grave efter råstoffer til kommende byggerier. Samtidig forventes efterspørgslen efter råstoffer at stige inden for bygge- og anlægsbranchen fremover.

Det medfører mindst to dilemmaer: For det første kommer vi efterhånden meget tæt på naboerne i nogle egne af Danmark, når vi skal finde nye råstoffer. Og for det andet er råstofferne på sigt i fare for at slippe op. Grus, sand og sten er nemlig ikke-fornybare ressourcer, og der bliver derfor mindre tilbage, hver gang vi hiver det op af jorden.

For os i Danske Regioner står det derfor klart, at der er brug for en mere bæredygtig råstofindvinding i Danmark, og i et nyt udspil præsenterer vi seks forslag til hvordan.

Forslagene afspejler, at vi skal tænke bæredygtighed igennem hele processen. Fra selve indvindingen til transporten til anvendelsen af materialer i et konkret byggeri – overalt skal vi arbejde for, at ressourcerne rækker længere, og at vi genanvender mere, end vi gør i dag.

Og samtidig skal det ske på en måde, hvor der også sikres bæredygtighed i forhold til det omkringliggende lokalsamfund. Vi skal sørge for at være i god dialog med naboerne, der skal fokus på trafiksikkerhed omkring råstofgravene, og der skal indføres en kompensationsordning for de naboer, som er allermest generet af gravning eller lastbilkørsel. I udspillet har vi også et forslag til, hvordan dette forholdsvis enkelt kan finansieres.

Desuden skal vi sammen med andre relevante aktører arbejde for, at nedlagte råstofgrave omdannes til natur, der giver mulighed for friluftsliv og fremmer biodiversiteten, til glæde for hele lokalsamfundet.

Det er klart, at vi i regionerne ikke selv kan føre alle anbefalinger ud i livet. På flere områder kræver det en regulering fra Christiansborg, så offentlige bygherrer fx stiller krav om dokumentation for råstoffernes oprindelse ved større bygge- og anlægsprojekter, samt at der skabes markedsmæssige incitamenter til at bruge genanvendte materialer, hvor det fungerer lige så godt. Det kunne eksempelvis være ved at erstatte nogle råstoffer med overskudsjord ved vejanlæg. Det er også Christiansborg, der skal levere lovgivning for at kunne indføre den kompensationsordning, som regionerne foreslår.

Jeg vil derfor gerne opfordre de nationale politikere til at gå ind i området og være med til at skabe løsningerne. I Danske Regioner har vi allerede taget kontakt til vigtige aktører inden for affaldssektoren, byggesektoren og råstofbranchen for at drøfte tankerne, og snart vil vi søge nye samarbejder med bl.a. Vejdirektoratet og Transport- og Boligministeriet.

Danmark er endnu nærmest selvforsynende med råstoffer. Men som andre lande står vi en situation, hvor kampen om byggematerialerne spidser til. Derfor skal vi på dette område, såvel som på andre områder, tænke mere cirkulært og gøre en indsats nu, hvis vi vil have en bæredygtig råstofindvinding på sigt. I regionerne har vi nu givet vores bud på hvordan.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Marie Hauberg, presserådgiver
Kommunikation
M: 23 65 29 77
E: mau@regioner.dk


Bente Villumsen, chefrådgiver
Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer
M: 23 99 23 72
E: bvi@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere